Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0022

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Nowe metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu w polskiej praktyce projektowej

Autorzy Chodur, J.  Gondek, S. 
Treść / Zawartość http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
Warianty tytułu
EN New method of capacity counting and traffic condition evaluation in practice of Polish designers
Konferencja Projektowanie i Zarządzanie Drogami - Zasady, Dobre Praktyki, Efektywność (13-15 kwietnia 2005 r., Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Prace badawcze podjęte w Katedrze Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu PK w latach 2002÷2004 stały się podstawą opracowania nowych, polskich metod obliczeniowych dla skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu, rond i skrzyżowań z sygnalizacją. Metody te umożliwiają prowadzenie analiz przepustowości oraz warunków ruchu dla większości praktycznie spotykanych rozwiązań skrzyżowań drogowych, zlokalizowanych na terenach zabudowy, jak i poza nimi. Referat przedstawia podstawowe założenia tych metod, metodologie analiz przepustowości i warunków ruchu, uwzględniane czynniki oraz kryteria oceny sprawności skrzyżowań.
EN The research works undertaken at the Chair of Road and Traffic Engineering from 2002 to 2004 became the base in elaboration a new, Polish counting method for crossings with the right of way, roundabounds and crossings with light signalling. The methods allow to analyse the capacity and traffic conditions for the most crossings met in practice and located within any urban area and without it. The basic assumptions for this methods, methodology of capacity and traffic conditions analysis, included factors and criterions for crossing efficiency evaluation are presented in the paper.
Słowa kluczowe
PL projektowanie dróg   przepustowość   skrzyżowania  
EN road designing   traffic capacity   crossing  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2005
Tom nr 67, z. 118
Strony 41--64
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys. , tab.
Twórcy
autor Chodur, J.
autor Gondek, S.
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430.
[2] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Cz. I i II. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2001.
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. Nr 220, poz. 2181, Zał. 1÷4.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.
[5] Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Instrukcja obliczania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004 r.
[6] Metoda obliczania przepustowości rond. Instrukcja obliczania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004 r.
[7] Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Instrukcja obliczania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004 r.
[8] Highway Capacity Manual 2000. Transportation Research Board, Highway Capacity Committee, Washington D.C. 2000.
[9] HBS 2001. Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln 2001.
[10] Instrukcja obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1988.
[11] Tracz M., Tarko A., Chodur J., Przepustowość skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1992.
[12] Instrukcja projektowania małych rond. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1996.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0022
Identyfikatory