Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0020

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Holenderskie wytyczne i dobre praktyki projektowania dróg jako przykład możliwości rozwiązywania wybranych problemów w warunkach polskich

Autorzy Bakker, C.  Veselý, M.  Bohatkiewicz, J. 
Treść / Zawartość http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
Warianty tytułu
EN Dutch guidelines and good practice of designing as an example of possibilities of solving selected problems in polish conditions
Konferencja Projektowanie i Zarządzanie Drogami - Zasady, Dobre Praktyki, Efektywność (13-15 kwietnia 2005 r., Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono historię powstawania i zmian holenderskich wytycznych projektowania i innych materiałów o charakterze podręczników dobrych praktyk. W ramach opisu holenderskich wytycznych podano problemy związane z kategoryzacją dróg, zasady trwałego bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz najważniejsze cechy projektowania. W opisach tych uwzględniono również obecny stan polskich przepisów związanych z projektowaniem i podstawowe problemy w ich stosowaniu.
EN The history of formation and changes in Dutch guidelines of designing and other examples of good practice have been presented in the paper. Among others the problems concerning to road rating, rules of permanent road traffic safety and the most important features of designing have been also given. The stage of Polish regulations on designing and general problems of their application have been included.
Słowa kluczowe
PL projektowanie dróg   Holandia   przepisy polskie  
EN road designing   Netherlands   Polish regulations  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2005
Tom nr 67, z. 118
Strony 13--30
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys. , tab.
Twórcy
autor Bakker, C.
autor Veselý, M.
autor Bohatkiewicz, J.
  • Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego “EKKOM” Sp. z o.o., jb@ek-kom.pl
Bibliografia
[1] CROW. Handboek Wegontwerp wegen buiten de bebouwde kom (publicatie 164a). Februari 2002.
[2] CROW. ASVV 2004, aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen buiten de bebouwde kom. April 2004.
[3] CROW. Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur (publicatie 203). Oktober 2004.
[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0020
Identyfikatory