Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT2-0001-1535

Czasopismo

Biuletyn Instytutu Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Rola krzemu, niklu i miedzi w kształtowaniu struktury i własności żeliwa ADI

Autorzy Kowalski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The effect of silicon, nickel and copper on the structure and properties of ADI
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na podstawie przeglądu literatury technicznej omówiono wpływ krzemu, niklu i miedzi na strukturę i własności żeliwa ADI. Do badań własnych zastosowano plan eksperymentu Hartley'a PS/DS-P:Ha3. Wykonano 11 wytopów żeliwa sferoidalnego o zmiennej zawartości Si, Ni i Cu w zakresie Si = 2,0-3,0%, Ni = 1,0-2,0%, Cu = 0,5-1,0%. Wlewki z poszczególnych wytopów poddano hartowaniu z przemianą izotermiczną w 300 stopniach C. Określono matematyczne zależności wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia żeliwa ADI od zawartości Si, Ni i Cu. Za pomocą programów komputerowych "Cadex" i "Statistica" opracowano wielomiany aproksymujące oraz wykresy dwu- i trójwymiarowe, obrazujące wpływ Si, Ni i Cu na R[m] i A5. Wyznaczono ekstrema funkcji, co pozwoliło na ustalenie optymalnych ilości dodatków stopowych, zapewniających maksymalną wytrzymałość i wydłużenie żeliwa ADI.
EN Basing on the review of technical literature, the effect of sislicon, nickel and copper on the structure and properties of ADI was discussed. Own investigation was carried out using Hartley's plan experiment PS/DS-P:Ha3. To achieve this purpose, eleven melts of s.g. iron of varying content of Si, Ni and Cu comprised in a range of: Si = 2,0-3,0%, Ni = 1,0-2,0% and Cu = 0,5-1,0% were prepared. Ingots from individual melts were subjected to austempering at 300 grades C. Mathematical relationships between the tensile strength and elongation of ADI respective of the Si, Ni and Cu content were estabilished. Using "Cadex" and "Statistica" computer programs, the polynomials of approximation werederived, and two- and threedimensional diagrams illustrating the effects of SI, Ni and Cu on R[m] and A5 were plotted. Function extrema were determined, thus enabling the determination of an optimum level of alloying additions ensuring maximum tensile strength and elongation of ADI.
Słowa kluczowe
PL hartowanie z przemianą izotermiczną   plan eksperymentu Hartley,a   żeliwo sferoidalne  
EN austempering   Hartley,s plan experiment   spheroidal cast iron  
Wydawca Instytut Odlewnictwa
Czasopismo Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
Rocznik 1998
Tom R. 1, nr 1
Strony 5--19
Opis fizyczny Bibliogr. 50 poz.,Fot., rys., wykr.,
Twórcy
autor Kowalski, A.
  • Instytut Odlewnictwa, Kraków
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT2-0001-1535
Identyfikatory