Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT2-0001-0050

Czasopismo

Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Tytuł artykułu

Analiza porównawcza jakości kruszyw produkowanych w Polsce i sprowadzanych z zagranicy

Autorzy Mikulski, J.  Kozaczek, A.  Duszyński, A.  Rowińska, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Comparative quality analysis of aggregates produced in Poland and imported from abroad
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem opracowania było określenie wpływu importu na wielkość produkcji i wykorzystanie kruszyw łamanych w Polsce. Na podstawie analizy zapotrzebowania na kruszywa drogowe i kolejowe, wielkości zasobów geologicznych surowców skalnych oraz importu i eksportu materiałów kamennych stwierdzono, że import tych materiałów jest równoważony z nadwyżką przez eksport, przy czym wartość tego eksportu nie może wpływać negatywnie na zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na kruszywa łamane. Dokonano ponadto statystycznej analizy porównawczej jakości kruszyw łamanych produkowanych w kraju i sprowadzanych z zagranicy na podstawie 710 wyników oznaczeń cech klasowych i gatunkowych. Stwierdzono, że pod względem jakościowym importowane kruszywa łamane nie różnią się zasadniczo od kruszyw łamanych produkowanych w Polsce. Wspólną negatywna cechą wszystkich tych materiałów jest brak zgodności uziarnienia (zawartość nadziarna, podziarna, pyłów mineralnych) z wymaganiami polskich norm przedmiotowych.
EN Common nagative characteristic of all these materials is lack of grain-size distribution compatibility (the oversize grain, the undersize grain, the mineral dust contents) with the adequate Polish standards requirements.
Słowa kluczowe
PL analiza porównawcza   kruszywo łamane   nadziarno   podziarno   pył mineralny  
Wydawca Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Czasopismo Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Rocznik 1999
Tom nr 1-2
Strony 41--65
Opis fizyczny
Twórcy
autor Mikulski, J.
autor Kozaczek, A.
autor Duszyński, A.
autor Rowińska, W.
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT2-0001-0050
Identyfikatory