Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT1-0039-0041

Czasopismo

Eksploatacja i Niezawodność

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty wykorzystania pokładowych urządzeń rejestrujących w pojazdach samochodowych

Autorzy Merkisz, J.  Tarkowski, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected aspects of using deck recorders in automotive vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zgodnie z intencja przedstawioną w Białej Księdze Transportu, na terenie Unii Europejskiej podejmowane są inicjatywy związane z poprawą poziomu bezpieczeństwa transportu, oraz ze zmniejszeniem liczby ofiar śmiertelnych wypadków. Jedną z takich inicjatyw jest wykorzystanie pokładowych rejestratorów parametrów ruchu, montowanych w pojazdach samochodowych. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z pracą, oraz propozycją sposobu inicjowania rejestracji danych przez urządzenia działające w oparciu o standardy stosowane w Unii Europejskiej, następnie wymagania te porównano z procedurami wykorzystywanymi w Stanach Zjednoczonych.
EN According to the intention introduced in the White Paper on Transport, on the territory of the European Union, initiatives associated with the improvement of the level of transport safety and with the reduction of death toll in accidents are taken. The use of deck recorders of movement parameters installed in automotive vehicles is one of such initiatives. In the article, selected issues associated with their functioning and proposing the way to initiate the registration of data by the devices based on the standards applied in the European Union are presented, next the requirements are compared with the procedures used in the United States.
Słowa kluczowe
PL ADR   EDR   wypadki   rekonstrukcja wypadków   czarna skrzynka   eCall  
EN ADR   EDR   accidents   reconstruction accidents   drive recorder   e-Call  
Wydawca Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
Czasopismo Eksploatacja i Niezawodność
Rocznik 2011
Tom nr 2
Strony 50--58
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Merkisz, J.
autor Tarkowski, S.
Bibliografia
1. COM(92) 494 z 2 grudnia 1992 r.: „Przyszły rozwój wspólnej polityki transportowej”.
2. COM(2001) 370 z 12 września 2001 r.: „Europejska polityka transportowa na 2010 r.: czas na decyzję”. Biała Księga Transportu.
3. „Vehicle Event Recording based on Inteligent Cash Assessment. Veronica II: Final Report” (2009).
4. „Cost-benefit assesment and prioritisation of vehicle safety Technologies”. European Commision Directorate Energy and Transport: Final Report (2005).
5. COM(2006) 314 z dnia 22.6.2006: „Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r.
6. http://www.gambit.fril.org.pl/ - Materiały poseminaryjne.
7. Guzek M. Metody wyznaczania błędów obliczeń w analizie wybranych sytuacji przedwypadkowych w ruchu drogowym. Warszawa: Rozprawa doktorska, 2002.
8. Krystek R. Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2008. Gdańsk: Materiały konferencyjne VII Międzynarodowego Seminarium Bezpieczeństwa Drogowego, 23-25 kwietnia 2008.
9. KOM (2006) 723 z 23.11.2006r.: „Nowe impulsy dla systemu eCall – Plan działania (Trzeci komunikat na temat e-Bezpieczeństwa)”.
10. KOM(2009) 434 z 21.08.2009r.: ”eCall: czas na wdrożenie”.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT1-0039-0041
Identyfikatory