PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Właściwości betonu z cementów żużlowo-wapiennych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Properties of concrete with slag-limestone cement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki kompleksowych badań eksperymentalnych cementów żużlowo-wapiennych, wytworzonych przez zmieszanie klinkieru portlandzkiego z granulowanym żużlem wielkopiecowym i kamieniem wapiennym o różnym rozdrobnieniu. Wykonane z nich zaprawy poddano badaniu wytrzymałości na ściskanie oraz badaniu mikrostruktury porów za pomocą porozymetrii rtęciowej. Po ekspozycji próbek na agresję jonów siarczanowych i chlorkowych przez okres 360 dni dokonano obserwacji produktów korozyjnych w mikroskopie skaningowym. Zaprojektowano mieszanki betonowe napowietrzone i nie-napowietrzone z cementem hutniczym oraz wybranym cementem żużlowo-wapiennym. Przeprowadzono badania wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości, mrozoodporności oraz mikrostruktury betonów. Stwierdzono, że częściowe zastąpienie klinkieru kamieniem wapiennym powoduje poprawienie urabialności mieszanki. Dodatek kamienia wapiennego obniżył wytrzymałość na ściskanie zapraw i betonów, a ich odporność na działanie środowisk agresywnych była podobna jak w przypadku cementu CEM lll/A 32,5N-LH-HSR/NA.
EN
The paper presents the results of tests of slag-limestone cements prepared by mixing Portland clinker with blast furnace slag and calcareous stone of variable fineness. The compressive strength was tested and pore size distribution was determined using mercury porosimetry. Specimens made of slag-limestone cement were exposed to sulphate and chloride environment for a period of 360 days, after which corrosion products were investigated using a scanning electron microscope. The compressive strength, water absorption and frost resistance of concrete made of slag-limestone cement were also tested. It was found that the replacement of clinker with limestone improved workability of concrete mix. An addition of limestone reduced the compressive strength of mortar and concrete. Durability of concrete was similar to durability of concrete containing cement CEM Ill/A 32,5N-LH-HSR/NA.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
5--28
Opis fizyczny
Bibliogr. 41 poz.
Twórcy
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Garbarcik A., Chądzyński S.: Prognoza produkcji cementów wieloskładnikowych z dużą ilością dodatków mineralnych. Budownictwo Technologie Architektura nr 2/2008, 60 - 63
 • [2] Giergiczny Z., Małolepszy J., Szwabowski J., Śliwiński J.: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2002
 • [3] PN-EN 197 -1:2002: Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
 • [4] Małolepszy J.: Praca doktorska „Technologia i własności spoiwa z granulowanego żużla wielkopiecowego". Kraków 1979
 • [5] Małolepszy J.: Hydratacja i właściwości spoiwa żużlowo-alkalicznego. Ceramika, 53, Kraków 1989
 • [6] Deja J.: Trwałość zapraw i betonów żużlowo-alkalicznych. Ceramika, 83, Kraków 2004
 • [7] Małolepszy J.: Trwałość betonów z cementów żużlowych. Konferencja Nauko-wo-Techm'czna, Szczyrk 2002, 225 - 244
 • [8] Małolepszy J.: Cement hutniczy CEM III/A 32,5 NA składnikiem betonu hydrotechnicznego i betonu w budowie oczyszczalni ścieków. Sympozjum Naukowo-Technicz-ne, Piła 2001, 113- 131
 • [9] Benesch R., Janowski J., Mazurek E.: Proces wielkopiecowy. Wydawnictwo Ślqsk, Katowice 1972
 • [10] Bijen J.: Blast furnace slag cement. Associations of the Netherland Cement Industry, Hertogenbosch 1996
 • [11] Kudowski W.: Chemia cementu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991
 • [12] Praca zbiorowa pod kierunkiem Giergicznego Z.: Cement, Kruszywa, Beton w ofercie Grupy Górażdze - rodzaje, własności i zastosowanie. Górażdże Cement, Chorula 2007
 • [13] Giergiczny Z., Sokofawski M.: Cement z dodatkiem kamienia wapiennego CEM II/A,B-LL - właściwosci i możliwości stosowania w budownictwie, Budownictwo Technologie Architektura, 3, 2008, 54 - 57
 • [14] Vuk T., Tinta K, Gabrovsek R.,Kaucic V.: The effects of limestone addition, clinker type and fineness on portland cement. Cement and Concrete Research, 31, 2001, 135-139
 • [15] Sokofowski M., Dziuk D,, Grabarczyk P., Czolgasz R,; Cement portlandzki wapienny CEM II/A-LL 42,5R w budownictwie. Konferencja Dni Betonu, Wisła 2008, 639 - 648
 • [16] Szczerba J., Garbacik A., Mroz H.\ Wtasciwosci betonow z nowych rodzajów cementów portlandzkich z dodatkami PN-B-19701. Cement Wapno Beton, 4, 2000, 149-153
 • [17] Voglis N., Kakali G., Chaniotakis E., Tsivilis S.: Portland-limestone cements. Their properties and hydration compared to those of other composite cements. Cement and Concrete Composites, 27, 2005, 191 -196
 • [18] Lee S. T., Hooton R.D., Jung H.S., Park D.H., Choi C.S.: Effect of limestone filler on the deterioration of mortars and pastes exposed to sulfate solutions at ambient temperature. Cement and Concrete Research, 38, 2008, 68 - 76
 • [19] Tsivilis S., Chaniotakis E., Kakali G., Batis G.'. An analysis of the properties of Portland limestone cements and concrete. Cements and Concrete Composites, 24, 2002, 371 -378
 • [20] Giergiczny Z., Sokolowski M.: Kamien wapienny skladnikiem cementu. Sympozjum Naukowo-Techniczne, Gliwice 2008, 45 - 59
 • [21] Menendez G., Bonavetti V., Irassar E.F.: Strength development of ternary blended cement with limestone filler and blast - furnace slag. Cements and Concrete Composites, 25, 2003, 61 - 67
 • [22] Carrasco M.F., Menendez G., Bonavetti V., Irassar E.F.: Strength optimization of “ tailor-made cement" with limestone filler and blast furnace slag. Cement and Concrete Research, 33, 2005, 1324 -1331
 • [23] Grzeszczyk S., Podkowa P., Putra W,: Wpływ mączki wapiennej i granulowanego żużla wielkopiecowego w cemencie na właściwosci betonów samozagęszczalnych. Konferencja Dni Betonu, Wisla 2008, 533 - 542
 • [24] Giergiczny Z,, SokolowskiM.: Limestone and component of copmposite cements. Non - traditional Cements and Concrete International Symposium, Brno 2008, 263-271
 • [25] Tsivilis S., Chaniotakis E., Badogiannis E., Pahoulasa G., łlias A.: A study on the pa-rameters affecting the properties of Portland limestone cements. Cements and Concrete Composites, 21, 1999, 107-116
 • [26] Chłądzyński S.: Wpływ obniżonej temperatury na odporność cementów z dodatkami mineralnymi na korozje siarczanową. Cement Wapno Beton, 4, 2005, 204 - 214
 • [27] Deja J.: Trwałość korozyjna spoiw o różnej zawartości granulowanego żużla wielkopiecowego. Cement Wapno Beton, 6, 2007, 280 - 283
 • [28] Kudowski W., Mało lepszy J.: Wpływ rodzaju cementu na trwałość betonu. Cement Wapno Beton, 5, 1999, 162 - 168
 • [29] Gonzalez M.A., Irassar E.F,: Effect of limestone filler on the sulfate resistance of Iow C3A Portland cement. Cement and Concrete Research, 28, 1998, 1655 - 1667
 • [30] Torres S.M., Sharp J.H., SwamyR.N.,Lynsdale C. J., Huntley S.A.: Long term durabi-lity of Portland-limestone cement mortars exposed to magnesium sulfate attack. Cements and Concrete Composites, 25, 2003, 997 -1003
 • [31] PN-EN 196-6:2010: Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
 • [32] PN-EN 196-3:2009: Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości
 • [33] PN-EN 196-1:2006: Metody badania cementu. Część l: Oznaczanie wytrzymałości
 • [34]Deja J.,Małolepszy J.: Long-term resistance ofalkali-activated slag mortars to chloride solution. Third CANMET/ACI International Conference on Durability of Concrete, Nice 1994, 657 - 672
 • [35] PN-B-19797:2003: Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności
 • [36] PN-EN 12350-7:2009: Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe
 • [37] PN-EN 12350-2:2009: Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka
 • [38] PN-EN 12390-3:2009: Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania
 • [39] PN-88-B 06250: Beton zwykły
 • [40] PN-EN 480-11:2008: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 11: Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie
 • [41] PN-EN 206-1:2003: Beton. Część l: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT1-0038-0107
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.