Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT1-0037-0057

Czasopismo

Drogownictwo

Tytuł artykułu

Ocena szacowania średniego dobowego ruchu (SDR) wykorzystującego wskaźniki przeliczeniowe

Autorzy Spławińska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of Annual Average Daily Traffic (AADT) Estimates by the traditional factor approach
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Średni Dobowy Ruch w roku (SDR) jest jednym z podstawowych parametrów opisujących ruch drogowy. Można go wyznaczać na podstawie pomiarów wyrywkowych przy wykorzystaniu wskaźników przeliczeniowych sezonowych i tygodniowych wahań ruchu. W artykule przedstawiono i poddano analizie wskaźnikową metodę szacowania SDR przy wykorzystaniu 19, 24, 48, 60, i 84 wskaźników oraz podjęto próbę określenia zmienności wskaźników w okresie pięciu lat (2004-2008).
EN One of the most important element of traffic monitoring programs is correct estimation of annual average daily traffic (AADT). In the factor approach, short duration traffic volume counts are converted into AADT (by proper volume adjustment factors). In this paper, five types of this method (nineteen, twenty-four, fortieth-eight, sixty and eighty-four factors) are described and analyzed. Furthermore, the different of seasonal and day-of-week factors from 2004-2008 is presented.
Słowa kluczowe
PL drogi   ruch drogowy   SDR  
EN roads   traffic   AADT  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Drogownictwo
Rocznik 2010
Tom nr 7-8
Strony 267--272
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Spławińska, M.
Bibliografia
[1] Ruch drogowy 2000. Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Sp. z o. o. Transprojekt – Warszawa
[2] Ruch drogowy 2005. Biuro Projektowo-Badawcze Dróg I Mostów, Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o.
[3] Jin Li, Xu Chengying, Fricker Jon D.: Comparison of Annual Average Daily Traffic Estimates: Traditional Factor, Statistical, Artificial Neural Network, and Fuzzy Basis Neural Network Approach. TRB 2008 Annual Meeting CD – ROM, Washington, 2008
[4] Olma A., Określenie współczynników przeliczeniowych do szacowania natężeń ruchu drogowego w obszarach miejskich. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2005
[5] Zbieranie, archiwizacja i analizy danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu w roku 2008. Etap III. Analiza roczna i edycja wyników pomiarów prowadzonych w stacjach GR i PAT w roku 2008. Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o., Warszawa 2009
[6] Mapa: Lokalizacja stacji do automatycznego pomiaru ruchu na sieci dróg krajowych stan na 2008 rok. Opracowano w departamencie studiów GDDKiA
[7] Spławińska M.: Pomiary, wyznaczanie i prognozowanie Średniego Dobowego Ruchu w roku (SDR) na drogach krajowych, „Drogownictwo”, 03/2009 s. 87-93
[8] AASHTO Guidelines for Traffic Data Programs, American Association of State Highway and Transportation Officials, 1992
[9] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I – skrzyżowania zwykłe i skanalizowane. GDDKiA, Warszawa 2001
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT1-0037-0057
Identyfikatory