Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT1-0032-0015

Czasopismo

Drogownictwo

Tytuł artykułu

Pomiary, wyznaczanie i prognozowanie Średniego Dobowego Ruchu w roku (SDR) na drogach krajowych

Autorzy Spławińska, M. 
Treść / Zawartość http://drogownictwo.sitkrp.org.pl
Warianty tytułu
EN Measurement, Estimation and Forecast of Traffic on the National Roads
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Średni dobowy ruch w roku (SDR) jest wyznaczany na podstawie pomiarów okresowych i ciągłych w wybranych punktach sieci drogowej. Zarówno obliczenia wartości ruchu, jak i ruchu prognozowanego mają ograniczoną dokładność. Autorka analizowała zastosowanie metod zagranicznych, szczególnie metody fińskiej, do zwiększenia dokładności obliczeń i prognozowania ruchu w Polsce.
EN Annual Average Daily Traffic (AADT) is estimated on the base of periodic and continuous measurement on selected points of the road network. Both, traffic estimation and forecast, have limited accuracy. The author analyzed application of foreign methods, especially Finnish method, for increase of accuracy of traffic estimation and forecast in Poland.
Słowa kluczowe
PL drogi   ruch   pomiary   prognoza  
EN roads   traffic   measurement   forecast  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Drogownictwo
Rocznik 2009
Tom nr 3
Strony 87--93
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Spławińska, M.
  • Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Olma A., Określenie współczynników przeliczeniowych do szacowania natężeń ruchu drogowego w obszarach miejskich. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2005
[2] Ruch drogowy 2000. Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Sp. z o. o. Transprojekt – Warszawa
[3] Ruch drogowy 2005. Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów, Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o.
[4] Metoda przeprowadzania generalnego pomiaru ruchu w 2005 roku na drogach krajowych, Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., Warszawa 2004 r.
[5] Sobota A., Molecki A., Dni pomiarowe. Jak dobrze dobrać okres pomiarów dla analiz natężenia ruchu dróg III klasy technicznej w warunkach miejskich, „Autostrady” 6/2008
[6] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r., Warszawa – listopad 2005 r.
[7] http://www.gddkia.gov.pl/article/raporty_i_analizy/prognozy_i_analizy_ruchu/prognoza/article.php/id_item_tree/17e18198e93646b55d36a799897ed443/id_art/0b27b021cbfc3c831e3e11fb44270fdf
[8] R. Tapio Luttinen, Virpi Ojala, Quality Assessment of AADT Estimates. TRB 2007 Annual Meeting CD – ROM, Washington, 2007
[9] Zhujun Jiang, Mark R. McCord, Prem K. Goel, Improved AADT Estimation by Combining Information In Image- and Ground-Based Traffic Data. Journal of Transportation Engineering, july 2006
[10] Federal Highway Administration (FHWA). Traffic Monitoring Guide, 2001
[11] Lewis M., Albright D., Evaluating the 2000 Highway Capacity Manual adjustment factor for AWDT to AADT by applying a consistent traffic data methodology. TRB 2007 Annual Meeting CD – ROM, Washington, 2007
[12] Zhujun Jiang, Mark R. McCord, Prem K. Goel, Empirical Validation of Improved AADT Estimates from using Image-based Information on Coverage Count Segments. TRB 2007 Annual Meeting CD – ROM, Washington, 2007
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT1-0032-0015
Identyfikatory