Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT1-0025-0030

Czasopismo

Drogownictwo

Tytuł artykułu

Ciśnienie opon samochodów ciężarowych ważne w projektowaniu nawierzchni

Autorzy Judycki, J.  Urbański, P. 
Treść / Zawartość http://drogownictwo.sitkrp.org.pl
Warianty tytułu
FR Tire Pressure of Commercial Vehicles Important in Pavement Design
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obliczenia konstrukcji nawierzchni wykazały, że wpływ ciśnienia kontaktowego opon pojazdów na trwałość nawierzchni jest istotny. Wartości ciśnienia kontaktowego przyjmowane obecnie do projektowania nawierzchni są zbyt małe i powinny być zwiększone. Ciśnienie to zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju opony, prędkości jazdy, temperatury.
EN Calculations of pavement structure has shown that influence of contact pressure of vehicle tires on pavement durability is significant. Values of contact pressure presently used for pavement design are two low and they should be increased. The pressure depends on many factors including tire type, vehicle speed, temperature.
Słowa kluczowe
PL droga   nawierzchnia   projektowanie   samochód ciężarowy  
EN road   pavement   design  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Drogownictwo
Rocznik 2007
Tom nr 9
Strony 281--286
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Judycki, J.
autor Urbański, P.
  • Politechnika Gdańska
Bibliografia
[1] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, IBDiM, Warszawa, 1997
[2] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, GDDKiA. IBDiM, Warszawa, 2001
[3] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, IBDiM, Warszawa, 2001
[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dziennik Ustaw RP, Warszawa, 14 maja 1999
[5] Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych
[6] Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Cz. II: zagadnienia techniczne, GDDKiA, BPBDiM Transprojekt Warszawa, Warszawa 2002
[7] Rolla S. Projektowanie nawierzchni, WKiŁ, Warszawa, 1987
[8] EI-Gindy M., Lewis H., Development of a Tire/Pavement Contact-Stress Model Based on Artificial Nepal Networks, U.S. Departament of Transportation, FHA, McLean, VA, 2001
[9] Krarup J.A., Measured and Calculated Pavement Response in the Danish Road Testing Machinę, Danish Road Institute, Note 236, 199
[10] Ehrola E., Liikennevalylien rakennesuunnittelun perusteet, Rakennustieto Oy, Helsinki, 1996
[11] Eksploatacja opon samochodów ciężarowych, poradnik techniczny, Dębica
[12] Radial truck tire and retread service manual, Good Year
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT1-0025-0030
Identyfikatory