Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR9-0009-0055

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Termiczne przekształcanie odpadów z tworzyw sztucznych w chemicznie obojętnym złożu fluidalnym

Autorzy Woynarowska, A.  Jankowski, D.  Żukowski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Thermal Conversion of Waste Plastics in Chemically Inert Fluidised Bed
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedmiotem badań było termiczne przekształcanie wybranych odpadów polimerowych w chemicznie obojętnym złożu fluidalnym. Wysoka kaloryczność tworzyw sztucznych umożliwia spalanie autotermiczne, po ustaleniu parametrów początkowych procesu. Analiza ilościowa gazów spalinowych ujawniła wysokie stężenie CO dla wszystkich materiałów odpadowych, natomiast stężenia NOx dla poliwęglanów oraz politereftalanu etylenowego spełniało standardy emisyjne. Wyjątek stanowiła mieszanka PC/ABS, dla której zawartość NOx w gazach odlotowych przekraczała normy emisji.
EN The subject of investigations was the thermal conversion of selected polymer waste in a chemically inert fluidised bed. The high calorific value of plastics enables auto-thermal com-bustion after determining the initial parameters of the process. Quantitative analysis of the exhaust gases has revealed high CO concentration for all waste materials. On the other hand, the NOx concentrations fulfilled emission standards for polycarbonates and ethylene polyterephtalate. An exception was the PC/ABS mixture, where the emission standards were exceeded.
Słowa kluczowe
PL tworzywa sztuczne   obojętne złoże fluidalne  
EN waste plastics   inert fluidiset bed  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2011
Tom T. 42, nr 5
Strony 180--182
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Woynarowska, A.
autor Jankowski, D.
autor Żukowski, W.
Bibliografia
[1] Baron J., Bulewicz, E.M., Żukowski W., Kandefer S., Pilawska M.: Combustion of hydrocarbon fuels in a bubbling fluidized bed. Combustion andFlame, 128 (4), pp. 410-421 (2002)
[2] Brandrup J., Bittner M., Menges G., Michaeli W.: Recycling and recovery of plastics, New York 1996
[3] Hayhurst A.N., Kandefer S., Bulewicz E.M., Pilawska M., Baron J., Żukowski W.: Combustion of polymer pellets in a bed o fsand fluidised with a mixture of propane and air, International Symposium on Combustion Abstracts of Works-in-Progress Posters, pp. 298 (2002)
[4] James E. Mark: Physicalproperties ofpolymers handbook, Cincinnati, 2007
[5] Plastics - the facts 2010. An analysis of European plastics production, demand and recovery for 2009, http://opakowania.com.pl
[6] Sieja L.: Charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranych miastach Polski, Ochrona powietrza i problemy odpadów 1/2006
[7] Sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami 2010 za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., Ministerstwo Środowiska http://www.mos.gov.pl/artykul/2435sprawozda-nia/10786 sprawozdaniezrealizacjikrajowgo planu_gospodar-ki odpadami_2010_za_okres_od_dnia_l_stycznia_2007_r_do_ dnia_3 l_grudnia_2008_r.html
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 12.06.2007 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku danego typu
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.03. 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 37 poz. 339
[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 04.08.2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 62 poz. 627
[11] Żukowski W., Baron J., Kowarska B., Zabagło J.: N2O Conversion in Active and Chemically Inert Fluidized Bed, Environment Protection Engineering, 3/2010, pp. 15-32, ISSN 0324-8828, (2010)
[12] Żukowski W.: An acoustic methodof studying sequential explosions during gas combustion in bubbling fluidized beds, Combustion and Flame 125 (3), pp. 1075-1082 (2001)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR9-0009-0055
Identyfikatory