PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Michał Doliwo-Dobrowolski - współtwórca cywilizacji technicznej XX wieku

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Michał Doliwo-Dobrowolski - co-creator of XX century technical civilization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono sylwetkę wybitnego wynalazcy, jego osiągnięcia naukowo-badawcze oraz przedsięwzięcia popularyzujące i dokumentujące jego dorobek.
EN
The paper presents figure of remarkable inventor, his scientific achievements as well as projects that popularize and evidence his research output.
Rocznik
Strony
38--49
Opis fizyczny
Bibliogr. 66 poz.
Twórcy
autor
autor
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • [1] 37 Szczecińskie Dni Techniki 23-25.11.2007 r., Czasopismo Politechniki Szczecińskiej Inżynier 2007 nr 4, s. 21 i wkładka kolorowa wewnątrz numeru
 • [2] Adamczak A., Michał Doliwo-Dobrowolski (nota biograficzna) oraz Głaz - pomnik ku pamięci Michała Doliwo-Dobrowolskiego, w: Encyklopedia Szczecina, pr. zb. pod red. T.Białeckiego, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historii, Szczecin 2003, s. 60-61 oraz 83
 • [3] Bauer K.H., Paschen R., Schlayer G., 100 Jahre Drehstrom Fernübertragung. Elektrizitätswirtschaft 1991, H. 21/22, S. 1119-1126
 • [4] Cholewicki I., Wystawa "Michał Doliwo-Dobrowolski", Śląskie Wiadomości Elektryczne 2002 nr 5, s. 56-57
 • [5] Chwalba A., Historia Polski 1795÷1919. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 150 i s. 601-603
 • [6] Ciechanowicz J., Twórcy cudzego światła. Polska Fund. Wyd. w Kanadzie, Toronto - Wilno, 1996, s. 185-199
 • [7] Ciok Z., Królikowski L., Nowakowski R., Szymczak P., Michał Doliwo-Dobrowolski - współtwórca cywilizacji technicznej XX wieku. Proc. of Fifth Inter. Conf. On Unconventional Electromechanical and Electrical Systems, Szczecin-Międzyzdroje, Poland, 2001. Suplement, pp. 15-23 (w. jęz. ang. pp. 25-33)
 • [8] Ciok Z., Michał Doliwo-Dobrowolski - wspomnienie o pionierze elektrotechniki. Newsletter Polskiej Sekcji IEEE, Wiosna/Spring 2000 nr 1, s. 1
 • [9] Dąbrowski M., Michał Doliwo-Dobrowolski i prąd trójfazowy. Przegląd Elektrotechniczny 2004 nr 7/8, s. 76-78 (recenzja książki Gerharda Neidhöfera pt. "Michael von Dolivo-Dobrowolsky und der Drehstrom", VDE Verlag GmbH, Berlin 2004)
 • [10] Dolivo-Dobrovolsky (von) Michael, Aus der Geschichte des Drehstromes. ETZ 1917, H. 26, S. 341-344, H. 27, S. 354-357, H. 28, S. 366-369, H. 29, S. 374-377
 • [11] Dolivo-Dobrovolsky (von) Michael, Űber die Grenzen der Kraftűbertragung durch Wechselströme. ETZ 1919, H1, S. 1-4. Aussprache zum Vortrag, H. 8, s. 84-87
 • [12] Elektryka na Pomorzu Zachodnim, opr. zb. pod red. Lucyny Turek-Kwiatkowskiej, Oddział Szczeciński SEP, Politechnika Szczecińska - Instytut Elektrotechniki, Wyd. ZAPOL, Szczecin 2006, s. 22, 217-221, 235-236, 282-283 i in.
 • [13] Feldmann C., Aus Kittlers erster Zeit, ETZ 1928, H. 20, S. 753-755
 • [14] Freino H., Nowakowska M., Koncepcja zagospodarowania placu im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego. Proc. of Fifth Inter. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems, Szczecin-Międzyzdroje, Poland, 2001. Suplement, pp.35-40. (w. jęz. ang. pp.41-44)
 • [15] Hillebrandt F., Zur Geschichte des Drehstromes., ETZ-A 1959, H. 13, S. 409-421, H. 14, S. 453-461
 • [16] Hosemann G., Królikowski L., Raatz E., Szapilov J.D., Turek-Kwiatkowska L., Veselovskiy O.N., Žizn i dejatelnost Michaiła Dolivo-Dobrowolskogo -vydajuščegosja inżyniera elektryka jevropejskogo maštaba. Proc. of the Unconventional Electromechanical and Electrical systems, St. Petersburg, June 21-24, 1999, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, vol. I, pp. 59-70
 • [17] Hosemann G., Michael von Dolivo-Dobrovolsky - Leben und Bedeutung. ETZ-A 1970, H. 1, S. 1-5
 • [18] Iłowiecki M., Dzieje nauki polskiej, Wyd. Interpress, Warszawa 1981, s. 163 i 200
 • [19] Iłowiecki M., Okręty na oceanie czasu. Historia nauki polskiej od 1945 roku. Wyd. MADA, Warszawa 2001, s. 176 i 224
 • [20] Jabłoński M., Dzieje transformatora. Nowa Elektrotechnika 2005 nr 2, s. 16-17
 • [21] Kasprowicz Ł., Pieńkowski T., Szymczak P., Sześćdziesięciolecie Oddziału Szczecińskiego SEP. Biuletyn SEP Spektrum 2007 nr 6, s. 5-9
 • [22] Klug W., Die elektrische Kraftűbertragungsanlage Eichdorf - Grünberg in Schl., ETZ 1896, H. 45, S. 686-689
 • [23] Kołakowski T., Michał Doliwo-Dobrowolski 1862-1919. Energetyka 1986 nr 8, s. 309 i 310
 • [24] Kołakowski T., Wiadomości nie zawsze prawdziwe (o dobrych obyczajach w prasie technicznej). Energetyka 1992 nr 2, s. 69
 • [25] Kosmalska J., Zapomniany geniusz. Miesięcznik Politechniki Warszawskiej 2006 nr 7, s. 14-15
 • [26] Koziej E., Rozwój konstrukcji silników asynchronicznych klatkowych Przegląd Elektrotechniczny, 1972 Z. 12, s. 509-512
 • [27] Koziej E., 5th International Conference on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems UEES'01. Czasopismo Politechniki Szczecińskiej Inżynier 2001 nr 3, s. 12-13
 • [28] Kratochwil Z., Michał Doliwo-Dobrowolski - wielki wynalazca, elektryk polskiego pochodzenia. Wiadomości Elektrotechniczne 1991 nr 11, s. 411-412
 • [29] Królikowski L., Doliwo-Dobrowolski Michał (nota biograficzna), w: Słownik Polskich Pionierów Techniki, pod red. B. Orłowskiego, Wyd. Śląskie, Katowice 1986, s. 53-54
 • [30] Królikowski L., Michael Dolivo-Dobrovolsky "Nationalität". ETZ 1987, H. 17, S. 826-827
 • [31] Królikowski L., Michał Doliwo-Dobrowolski - pionier techniki prądu trójfazowego. Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, seria D, 1984 Z. 10, s. 85-117
 • [32] Królikowski L., Rozwój konstrukcji maszyn elektrycznych do końca XIX wieku, monografie z dziejów nauki i techniki, t. CXXXVIII, PAN, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986
 • [33] Kwieciński M., Dobrowolski-Doliwo Michał (nota biograficzna), w: Słownik biograficzny historii Polski pod red. J. Chodery i F. Kiryka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2005, t. 1, s. 332
 • [34] Lidner (von) Th. Die Drehstrom - Kraftübertragung Lauffen - Frankfurt a. M., AEG Mitteilungen 1941, H. 5/6, S. 121-127
 • [35] Malinowski T., V Międzynarodowa Konferencja Unconventional Electromechanical and Electrical Systems i Seminarium "Życie i działalność Michała Doliwo-Dobrowolskiego". Biuletyn SEP INPE 2002 nr 46, s. 100-102
 • [36] Marusak A., Przygodzki J., Wielcy elektrycy polscy, w: Biuletyn PTETiS 1991 nr 4 (jubileuszowy), s. 27-28
 • [37] Michael Dolivo-Dobrowolsky gestorben, ETZ 1920, H. 1, S. 12-13
 • [38] Michał Dolivo-Dobrowolski (1862-1919) Europejczyk, Pionier, Elektrotechnik, Polak. W 140. rocznicę urodzin. Folder pod red. komisarza wystawy R. Nowakowskiego, Oddział Szczeciński SEP, Wydawca PPH Zapol, Szczecin 2001
 • [39] Miller (von), O., Die geschichtliche Etwicklung der elektrischen Kraft-űbertragung auf weite Entfernung., ETZ 1931, H. 40, S. 1241-1245
 • [40] Nachtrag zum Sitzungsbericht vom 22 März 1921, ETZ 1921, H. 35, S. 985-986
 • [41] Neidhöfer G., Early three - phase power winner in the development of polyphase AC, IEEE Power & Energy 2007 No 5, pp. 88-100
 • [42] Neidhöfer G., Michael von Dolivo-Dobrowolsky und der Drehstrom. Anfänge der modernen Antriebstechnik und Stromversorgung, Geschichte der Elektrotechnik 19, VDE Verlag GmbH, Berlin und Offenbach 2004
 • [43] Nowakowski R., 100 lat systemu prądu trójfazowego, w: Elektroenergetyczne systemy przesyłowo-rozdzielcze, cz. III (Przesył wielkich mocy), Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1991, s. 203-212
 • [44] Nowakowski R., Szymczak P., Wardach M., Michał Doliwo-Dobrowolski jako wzór do naśladowania. Czasopismo Politechniki Szczecińskiej Inżynier, 2004 nr 4, s. 31-32 i wkładka kolorowa wewnątrz numeru
 • [45] Oeding, D., Prinzipien und Grenzen der elektrischen Energieűbertragung., ETZ-A 1970, H. 1, S. 29-36
 • [46] Pieńkowski T., Kasprowicz Ł., Pawłowski K., IX Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Biuletyn SEP Spektrum, 2007 nr 10/11, s. 21-23
 • [47] Pieńkowski T., Kasprowicz Ł., Pawłowski K., Nowa formuła Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka 11-14.10.2008. Czasopismo Politechniki Szczecińskiej Inżynier 2008 nr 4 s. 18-23
 • [48] Prace Włodzimierza Krukowskiego, pr. zb. pod. red. J. Groszkowskiego, PWN, Warszawa 1956, s. 122
 • [49] Przyrowski Z., Doliwo-Dobrowolski Michał (nota biograficzna), w: Kto to był? Popularny słownik biograficzny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996, s. 125
 • [50] Rothert H., Die Bedeutung der Käfigwicklung im Elektromaschinenbau., ETZ-A 1970, H. 1
 • [51] Smolański A., Początki rozwoju linii przesyłowych wysokiego napięcia i zwrot do prądu stałego, Przegląd Elektrotechniczny 1933 nr 11, s. 316-319
 • [52] Sosiński R., Z dziejów energetyki, WNT, Warszawa 1964, s. 94-98 i s. 132
 • [53] Sroczyński R., Elektryka i elektrycy polscy. Zarys historyczny. Warszawa 1989, 70-lecie SEP, s. 13-14 i 22
 • [54] Sznejberg J.A., Titany elektrotechniki. Oczerki żizni i tvorczestva. Izd. MEI, s. 216-237, Moskwa 2004
 • [55] Szczecin, Album z okazji 60-lecia miasta, pod red. N. Mirowskiej i J. Ławrynowicza, Wyd. ALBATROS, Szczecin 2007, s. 299
 • [56] Szymczak P., Stankiewicz B., Stypendia im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego Czasopismo Politechniki Szczecińskiej Inżynier. 2005 nr 4 s. 30 i s. 21-22
 • [57] Trzaska Z., Genialny polski elektrotechnik: Michał Doliwo-Dobrowolski. Informator PTETiS 2002 nr 10, s. 45-51
 • [58] Trzaska Z., Michał Dobrowolski herbu Doliwa - światowej sławy genialny polski elektrotechnik. INSTAL 2006 nr 1, s. 26-28
 • [59] Turowski J., Classification of motors accoroling to their output characteristics or structural properities, w: Modern Electrical Driver, pod red. Ertan H.B. and others, Kluwer Academic Publisher, London 1994, pp. 11-17
 • [60] Turowski J., Podstawy mechatroniki. Wyd. Wyż. Szk. Hum.-Ekon. w Łodzi, Łódź 2008, s. 175-177
 • [61] Veselovskiy O.N., M.O. Dolivo-Dobrowolski - Osnovopołożnik Techniki Triochfaznovo Toka. avtoref. dis. na soisk. ucz. st. k.t.n., Moskwa 1953
 • [62] Veselovskiy O.N., M.O. Dolivo-Dobrowolski. Gosenergoizdat, Moskwa 1958
 • [63] Veselovskiy O.N., M.O. Dolivo-Dobrowolski 1862-1919. Izd. Akademii Nauk SSSR, Moskwa 1963
 • [64] Wajs K., Początki przesyłania energii elektrycznej, Wiadomości Elektrotechniczne 1993 nr 4, s. 123-127
 • [65] Wűger H., 75 Jahre Drehstrom. Bulletin SEV 1966 nr 17, S. 789-795
 • [66] Zernack K., Polen und Russland. Zwei Wege in der Europäischen Geschichte, Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt am Main - Berlin 1994, tłum. polskie pt. "Polska i Rosja". Wiedza Powszechna, Warszawa 2000
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR9-0008-0008
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.