PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wykorzystanie terenów zalewowych a ścieżki dydaktyczne

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Floodplains Use and Didactic Trails
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
River valleys are among particularly valuable areas concerning their natural, landscape and tourist assets. Inundated areas, located in the closest neighborhood of the river, might be exploited with the exclusion of water stagnation periods, and the influence of anthropopression in these changed areas is strictly related to their location. The combination of flood control, tourism and education has a different dimension in cities and in non-urbanized areas, especially polder areas. The scope of this article focuses on tourist and recreational use of such anthropogenically transformed grounds. Managed polders located within the boundaries of Grądy Odrzańskie NATURA 2000 Site, Ujście Warty National Park, Stobrawski Landscape Park and Brodnicki Landscape Park pose a tourist attraction on a regional scale. Urban inundated grounds are i.e. active and passive leisure locations for city inhabitants. This article briefly describes examples of floodplains revitalization in Kassel on Fulda, Porvoo on Porvoo as well as in Wrocław on Odra, where these areas have a big tourist-recreational potential. Inundated grounds, often unused or poorly developed, with the proper funding can turn into weekend destinations.
Rocznik
Tom
Strony
41--53
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz., zdj.
Twórcy
autor
autor
 • Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. Adynkiewicz-Piragas M., 1998, Szkody powodziowe w dolinie Smortawy w rejonie polderu Oława-Lipki [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu „Konferencje XXI”, nr 339, s. 151-158.
 • 2. Adynkiewicz-Piragas M, 2005, Metodyczne podejścia do koncepcji odbudowy terenów podmokłych w dolinie Smortawy [w:] „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, z. 506, s. 15-21.
 • 3. Adynkiewicz-Piragas M., Krzemińska A., 2003, Monitoring zasobów wodnych w pradolinie Odry na odcinku od Lipek do Oławy [w:] „Problemy Ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry”, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Duszniki Zdrój, s. 251-257.
 • 4. Andrejczuk W., 2007, Krajobrazy dolin rzecznych [w:] „Doliny rzeczne. Przyroda-Krajobraz-Człowiek”, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, pod red. U. Myga-Piątek, Wyd. Komisja Krajobrazu Kulturowe-Jgo PTC, Sosnowiec, nr 7, s. 9-27.
 • 5. Ciepielowski A., 1999, Podstawy Gospodarowania wodą, Wyd.SGGW, Warszawa.
 • 6. Ehrnsberger R. i. in., 1999, Przyroda rezerwatu Słońsk, Wyd. ACA-j RUS, Poznań, s. 123-138.
 • 7. Jankowski W., 1996, Park Krajobrazowy „Dolina Odry II”, Fulica Wrocław.
 • 8. Karolczuk-Kędzierska M., 2007 Park Narodowy „Ujście Warty” ,pod red. M. Karolczuk-Kędzierska, „Polska. Atlas parków narodowych”, Wyd. Kluszczyński, Kraków , s. 212-219.
 • 9. Klugiewicz J., 1992, Polderyzacja terenów depresyjnych, TWWP, Bydgoszcz.
 • 10. Klugiewicz J., 1993, Gospodarka wodna w systemach polderowych[w:] Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu „Inżynieria Środowiska III”, nr 232, s.167-175.
 • 11. Kołodziejski J., 2002, Rzeki w perspektywie integracji Europejskiej XXI wieku, Rzeki. Architektura i krajobraz, pod red. Z. Konopka, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice,s. 207-236.
 • 12. Konwencja Ramarska, 02.02.1971, Ramsar.
 • 13. Kosierb R., Bartosiewicz S., Pietruszewski B., 2005, Utrzymanie w dobrym stanie rzek i potoków dla ochrony życia i mienia ludności, z uwzględnieniem wartości przyrodniczych obszarów nadwodnych, Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej, Monografia zbiorowa pod red. L. Tomialojć, A. Drabiński, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wrocław, s. 51-60.
 • 14. Kostrzewski A., 2002, Powodzie - transformacja i rozwój krajobrazu [w:] „Rzeki. Architektura i krajobraz”, pod red. Z. Konopka, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice, s. 207-236.
 • 15. Kowalik P., 2001, Polderowa gospodarka wodna na Żuławach Delty Wisły, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Zeszyt 19, Warszawa, s. 143-144.
 • 16. Krzemińska A., 2002, Wpływ czynnika wodnego na warunki siedliskowe terenów leśnych odrzańskiego polderu Lipki-Oława, Rozprawa doktorska (maszynopis), Akademia Rolnicza we Wrocławiu.
 • 17. Krzemińska A., Adynkiewicz-Piragas M., 2004, Waloryzacja przyrodnicza pradoliny Odry na odcinku od Lipek do Oławy [w:] „Przegląd Naukowy Inżynierii i Kształtowania Środowiska”, Rocznik XIII, z. 30, s. 17-29.
 • 18. Krzemińska A., Drabiński A., 2003, Dynamika stanów wód gruntowych na zalesionych terenach polderowych [w:] „Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego”, pod red.: A. T. Milera, Poznań, s. 19-23.
 • 19. Laks I., Wosiewicz B. J., 1997, Uwzględnienie oddziaływania poIderów w jednowymiarowych modelach transformacji przepływu [w:] „Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCXCIV”, s. 1 59-1 67.
 • 20. Pancewicz A., 2002, Rzeka w przestrzeni miejskiej. Próba określenia wzajemnych relacji [w:] „Rzeki. Architektura i krajobraz” pod red.: Z. Konopka, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice, s. 90-112.
 • 21. Parzonka W., Głowski R., 1995, Instrukcja ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, Część szczegółowa Obiekt: Polder Lipki-Oława (maszynopis), Wrocław, s. 1-9.
 • 22. Plit F., 2007, Korytarze krajobrazów turystycznych w dolinach rzecznych [w:] „Doliny rzeczne przyroda - krajobraz - człowiek”, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, t. VII, Sosnowiec, s. 418-425.
 • 23. Rudzikowska-Chmiel A., 2005, Oddać przestrzeń rzekom - jakie są możliwości i korzyści [w:] „Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej”, Monografia zbiorowa pod red.: L. Tomialojć, A. Drabiński, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wrocław, s. 97-105.
 • 24. Sokalska M., 2007, Cieki wodne na obszarach przedmieść - innowacja czy powrót do tradycji? [w:] „Czasopismo Techniczne A”,z. 3-A/2007, Wyd. Politechniki Krakowskiej, s. 279-286.
 • 25. Towarzystwo konsultantów Polskich s.c, 1993, Instrukcja ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, Część szczegółowa Obiekt: Polder Lipki-Oława (maszynopis),Wrocław, s. 1-1 3.
 • 26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880, z dnia 30 kwietnia 2004 r.
 • 27. http://natura.odra.pl/tresc_17.shtml (data pobrania:07.14.2008)
 • 28. http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/dane/pdf/pl/ PLB020002_Grady_Odrzanskie.pdf (data pobrania: 07.14.2008)
 • 29. http://stobrawa-rybna.eko.org.pl/piesza.htm (data pobrania:02.04.2008)
 • 30. http://www.bpk.brodnica.net/sciezki.php (data pobrania:05.04.2008)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR9-0002-0006
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.