Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0024-0026

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Badania zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym i sali gimnastycznej

Autorzy Zimny, J.  Michalak, P.  Szczotka, K.  Fiszer, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Studies on Domestic Hot Water Consumption in a School Building and Gym Hall
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono rezultaty obliczeń teoretycznych i pomiarów rzeczywistego zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym. Dane te uzupełniono o wartość ciepła dostarczonego z instalacji solarnej. Badania prowadzone są od kilku lat, co pozwala na obserwację sezonowości i trendów zużycia. Założenia projektowe porównano z danymi rzeczywistymi. Przeprowadzono dyskusję otrzymanych wyników.
EN The article presents the results of theoretical calculations and measurements of actual domestic hot water consumptionin the school building. The data have been complemented by the heat value obtained from a solar system. The research has been conducted for several years allowing the observation of seasonality and trends of consumption. Design assumptions were compared with the actual data. A discussion of the results has been carried out.
Słowa kluczowe
PL ciepła woda użytkowa   zużycie ciepłej wody  
EN hot water   hot water consumption  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2013
Tom T. 44, nr 1
Strony 12--14
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Zimny, J.
autor Michalak, P.
autor Szczotka, K.
autor Fiszer, T.
  • Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie, zimny@agh.edu.pl
Bibliografia
[1] Chudzicki J.: Instalacje ciepłej wody w budynkach, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Warszawa-Poznań, 2006
[2] Jeżowiecki J., Nowakowski E.: Określenie średnic przewodów w instalacjach wodociągowych budynków mieszkalnych, XIII Międzynarodowa Konferencja Air & Heat - Water & Energy 2011, 16-18 czerwiec 2011 r., Wrocław - Kudowa Zdrój
[3] Mańkowski S.: Projektowanie instalacji cieplej wody użytkowej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1981
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego. Dz.U. 1999, nr 46, poz. 459
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, Dz.U. 2002, nr 8 poz. 70
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, Dz.U. 2008, nr 201, poz. 1240
[7] Zimny J., Fiszer T.: Audyt energetyczny Szkoły gimnazjum (w budowie) w Gródku nad Dunajcem, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Kraków, 2001
[8] Zimny J., Michalak P.: System opomiarowania hybrydowego węzła cieplnego wykorzystującego odnawialne źródła energii: koncepcja, projekt i wybrane rezultaty badań, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 12/2009
[9] Zimny J., Michalak P.: Obliczeniowe i rzeczywiste zużycie cieplej wody użytkowej w budynku szkolnym, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4/2011
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0024-0026
Identyfikatory