Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0022-0001

Czasopismo

Architektura Krajobrazu

Tytuł artykułu

Odnowa wsi z wykorzystaniem środków europejskich - niewykorzystana szansa na rewitalizację

Autorzy Wilczyński, R. 
Treść / Zawartość http://architekturakrajobrazu.up.wroc.pl/
Warianty tytułu
EN The Village Renewal with the Use of the European Funds - Untapped Opportunity for Revitalization
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN This article summarizes the scope and nature of the rural renewal projects supported by the EU funds. The top-down method of implementation of these projects, far from the essence of village renewal as a means of development of the rural areas, utilizing the revitalization paradigm, dominated the perception of this concept in Poland. However, the scale of the projects created an opportunity (utilized in a small way) to boost revitalization of the rural space, which could be a model character of the qualitatively good projects. In consideration of the revitalization, the aim of which is to give the town (the rural area) development impulses, with the model example of Rhineland-Palatinate, the achievable regional results were illustrated, and the situation in this field in the country was critically assessed. Treating the project as a revitalizing factor, depending on the stage of development processes in the environment of its implementation, there was proposed the concept of the revitalization potential of project, consisting of revaluation properties and useful values. The causes and consequences of the choice of projects for implementation were analyzed without quality criterion. Then the method of assessing the quality of the project was proposed, with the intention of applying it in the support programs of the rural areas in the years 2014 to 2020. In the assessment formula expressed in writing: the quality of the project = (valorization properties + utility properties) x level of innovation, there was highlighted the importance of innovation as an integrating element of the impact of the project and impact of the funding program. Using this method, was carried out partial, because concerning the revaluation properties, the assessment of collection of SPO and PROW projects implemented in the province Silesia. The results showed that the done project contributed infinitesimally to the revitalization of the village, which demonstrates the need to take into account the criterion of quality in the support mechanisms.
Słowa kluczowe
PL wieś   środki europejskie   rewitalizacja  
EN village   renewal   European funds   revitalization  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Architektura Krajobrazu
Rocznik 2012
Tom nr 2
Strony 4--22
Opis fizyczny BIbliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Wilczyński, R.
  • Opolski Urząd Wojewódzki
Bibliografia
1. Bilska-Kublik A., Kucharska B., Sobieszek A., „Przyjazna wieś". Prezentacja pokonkursowa projektów infrastrukturalnych 2009, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Grabowska A., Wilczyński R., 2005, Współczesne znaczenie architektury w wiejskim krajobrazie kulturowym [w:] „Architektura Krajobrazu" nr 3-4, Wrocław.
3. Niedźwiecka-Filipiak I., 2009, Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski Poludniowo-Zachodniej, Wrocław.
4. Niedźwiecka-Filipiak I., Kuriata Z., 2010, Architektura krajobrazu w Programie Odnowy Wsi Opolskiej, Wrocław.
5. Niedźwiecka-Filipiak I., Kuriata Z., 2008, Analiza i ocena wykonania przez gminy i społeczności lokalne zaleceń oraz metodyka prac i wnioski. Program Odnowy Wsi 2003-2007, Wrocław.
6. Odnowa wsi w integrującej się Europie, pod red. Kłodzińskiego M., Błąd M., Wilczyńskiego R., Warszawa 2007.
7. Przykłady dobrych praktyk w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2011.
8. Przykłady wykorzystania funduszy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006" – materiał informacyjno-promocyjny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
9. Szybińska B., Kwiatkowski K., Przyjazna wieś 2012 – infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10. Wilczyński R., Depopulacja - potrzeba nowego modelu funkcjonowania obszarów wiejskich, referat wygłoszony podczas konferencji „Funkcjonowanie obszarów wiejskich w warunkach kryzysu demograficznego", która odbyła się w Opolu dn. 3.02.2012 r., źródło internetowe: http://www.opole.uw.gov.pl/pliki/fi-les/Ryszard-Wiliczy%C5%84ski.pdf.
11. Wilczyński R., 2004, Model przebiegu odnowy wsi [w:] Pomorski program odnowy wsi. Doświadczenia gmin w latach 2001-2003, Gdańsk, s. 238-241.
12. Wilczyński R., 2000, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce – doświadczenia województwa opolskiego, Poznań.
13. Wilczyński R., 2011, Opolski Dezyderat w Sprawie Przestrzeni Wiejskiej a praktyka inwestycji publicznych na obszarach wiejskich [w:] Problemy planistyczne. Jesień 2011, Wrocław, s. 17-23.
14. Wilczyński R., 2008, Programy odnowy wsi w Polsce [w:] Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, pod red. Wilkina J., Nurzyńskiej I., Warszawa, s. 99-116.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0022-0001
Identyfikatory