Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0019-0068

Czasopismo

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Tytuł artykułu

Wpływ różnych odpadów organicznych na dynamikę zmian zawartości suchej masy, materii organicznej oraz węgla organicznego w kompostach

Autorzy Czekała, J.  Czekała, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Impact of different organic waste materials on the dynamics of changes in the contents of dry matter, organic matter and organic carbon in composts
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Komunalne osady ściekowe kompostowano z dodatkiem trocin, zrębków drzewnych i słomy na kompostowni otwartej. W trzech pryzmach osady ściekowe kompostowano z trocinami, z trocinami i zrębkami drzewnymi oraz trocinami i słomą. Całość wymieszano aeratorem ciągnikowym, który równocześnie rozdrabniał materiał i formował pryzmy. W okresie badań pobrano próbki do analiz w dniu założenia doświadczenia, po 21, 36, 49 i 90 dniach, określając między innymi zawartość suchej masy, materii organicznej i węgla organicznego. Z danych wynika, że zmiany zawartości badanych parametrów były uzależnione przede wszystkim od czasu kompostowania i w mniejszym, ale istotnym stopniu również od współdziałania czasu i składu pryzm. W przypadku materii organicznej i węgla organicznego skład pryzm nie miał istotnego wpływu na ich zawartość i zmiany w okresie kompostowania.
EN Communal sewage sludge was composted in an open-air compost plant with the addition of sawdust, wood chips and straw. Sewage sludge was composted in the compost heaps with: sawdust, with sawdust and wood chips or with sawdust and straw. The entire experimental material was mixed with the tractor aerator which was also used to fragmented the material and form compost heaps. During the experiment, samples for analyses were collected on the day of experiment establishment as well as after 21, 36, 49 and 90 days with the aim to determine, among others: contents of dry matter, organic matter and organic carbon. It is evident from the obtained data that changes in the content of the examined substances were influenced, primarily, by the time of composting and, to a lesser, albeit significant extent, by the cooperation of time and compost heat composition. In the case of organic matter and organic carbon, the compost heap composition failed to exert a significant impact on their content and changes during composting.
Słowa kluczowe
PL komposty   odpady organiczne   sucha masa   materia organiczna   węgiel organiczny   badania  
EN composts   organic waste   dry substance   organic matter   organic carbon   experimentation  
Wydawca Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Czasopismo Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
Rocznik 2012
Tom Vol. 57, nr 3
Strony 47--50
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Czekała, J.
autor Czekała, W.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów ul. Szydłowska 50, 60-656 Poznań, jczekala@up.poznan.pl
Bibliografia
[1] Banegas V., Moreno J.L., Moreno J.I., Garcı´a C., Leo´n G., Herna´ndez T.: Composting anaerobic and aerobic sewage sludges using two proportions of sawdust. Waste Management, 2007, 27(10), 1317-1327.
[2] Bień J.: Metody zagospodarowania osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków. W: Metody zagospodarowania osadów ściekowych. II Ogólnop. Konf. Szkolen., Zielona Góra, 3-4 lutego 2011 r., 7-17.
[3] Czekała J.: Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych. W: Metody zagospodarowania osadów ściekowych. II Ogólnopol. Konf. Szkolen., Zielona Góra, 3-4 lutego 2011 r., 26-34.
[4] Ciavatta C., Antisari V. L., Sequi P.: Determination of organic carbon in soils and fertilizers. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 1989, 20(7&8), 759-773.
[5] Eftoda, G., McCartney D.: Determining the critical bulking agent requirement for municipal biosolids composting. Compost Sci. Util., 2004, 12, 208–218.
[6] Główny Urząd Statystyczny. Ochrona środowiska. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, 2011, 574.
[7] Hay J., Chang S., Ahn H., Kellogg H., Cabellaro R.: Alternative bulking agent for sludge composting. Biocycle, 1988, 22, 46-51.
[8] Hoitink, H.A.J., Kuter, G.A.: Efects of composts in growth media on soilborne pathogens. In: The Role of Organic Matter in Modern Agriculture, eds. Chen Y. and Avnimelech Y., 1986, pp. 289-306.
[9] Krajowy Program Gospodarki Odpadami 2010. Ministerstwo Środowiska. www.mos.gov.pl/krajowy_plan_gospodarki_odpadami_2010/8884
[10] Kulikowska D., Bilicka K. Analiza przemian materii organicznej i związków azotu podczas kompostowania osadów ściekowych. Czasopismo Techniczne. Środowisko, 2009, 106, 3-Ś, 101-110.
[11] Kulikowska D., Klimiuk E.: Organic matter transformations and kinetics during sewage sludge composting in a two-stage system. Bioresource Technology, 2011, 102, 23, 10951-10958.
[12] Kuo S., Ortiz-Escobar M.E., Hue N.V., Hummel R.L.: Composting and compost utilization for agronomic and container crops. Recent Res. Devel. Environ. Boil., 2004, 1,451-513.
[13] Ponsá S., Pagans E., Sánches A.: Composting of dewatered wasterwater sludge with various ratios of pruning waste used as a bulking agent and monitored by respirometer. Biosystems Engineering, 2009, 102, 433-443.
[14] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. Dz. U. z 2005, nr 186, poz. 1553.
[15] Zubillaga M.S., Lavado R.S.: Stability indexes of sewage sludge compost obtains with different proportions of bulking agent. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 2003, 34, 581-591.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0019-0068
Identyfikatory