Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0018-0035

Czasopismo

Journal of Ecology and Health

Tytuł artykułu

Molestowanie seksualne w miejscu pracy - charakterystyka zjawiska. Konsekwencje społeczne i zdrowotne

Autorzy Górnikowska-Zwolak, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Sexual harassment at the workplace - a characteristics of the phenomenon. Social and health consequences
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zjawiskiem, które zagraża poczuciu bezpieczeństwa pracowników w procesie pracy, a także ich zdrowiu, jest molestowanie seksualne. Autorka omawia to zjawisko z perspektywy pedagogiki społecznej, a dokładniej - pedagogiki społecznej uwrażliwionej na płeć (inspirowanej feminizmem); stąd jej zainteresowanie molestowaniem seksualnym kobiet. W pierwszej części tekstu autorka przybliża obraną perspektywę analizy. Następnie charakteryzuje zjawisko molestowania seksualnego: jego typy (molestowanie typu coś za coś oraz tworzenie wrogiego środowiska pracy), zasięg, a także czynniki ryzyka. Mówiąc o skutkach molestowania, wskazuje zagrożenie zdrowia psychicznego, fizycznego, a także zdrowia seksualnego kobiety i jej praw seksualnych. W ostatniej części tekstu dowiadujemy się w jaki sposób prawo pomaga w ochronie pracowników przed molestowaniem oraz jakie działania należy podjąć
EN A phenomenon, which threatens employees feeling of security, as well as their health, is sexual harassment. The authoress discusses the phenomenon from the perspective of social pedagogy, to be precise - gender sensitive social pedagogy (inspired by feminism); that's why her interest in sexual harassment of women. In the first part of the text the authoress outlines the perspective of analysis accepted by her. Then she characterises the phenomenon of sexual harassment: its types (Quid pro quo form and Hostile environmental type), range and factors of risk. Talking about consequences of harassment she indicates threaten of physical, psychical and also sexual health of a woman, and violation of her sexual rights. In the last part of the text we find out how the law helps to protect employees, as well as what activities should be taken to prevent sexual attack and harassment.
Słowa kluczowe
PL molestowanie seksualne kobiet   środowisko pracy   konsekwencje społeczne/zdrowotne   zapobieganie molestowaniu  
EN sexual harassment of women   workplace   social/health consequences   sexual harassment prevention  
Wydawca Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
Czasopismo Journal of Ecology and Health
Rocznik 2011
Tom R. 15, nr 5
Strony 218--224
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Górnikowska-Zwolak, E.
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach
Bibliografia
[1] Górnikowska-Zwolak E.: Myśl feministyczna jako nurt rozważań w pedagogice społecznej. Wydawnictwo Górnośląskiej WSP im. kard.A. Hlonda, Mysłowice 2006.
[2] Graff A.: Feminizm na rozstajach: między polityką, kulturą a nauką, W: Krzemiński I. (red.): Socjologia a przemiany współczesnego świata. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
[3] Przecławska A., Theiss W.: Pedagogika społeczna: nowe zadania i szanse, W: Przecławska A. (red.): Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań. Wydawnictwo „Żak", Warszawa 1996.
[4] Górnikowska-Zwolak E.: Polityka równego statusu kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej a równość płci w polskim systemie edukacyjnym. Kultura i Społeczeństwo, 2005; 2:173-197.
[5] Humm M.: Słownik teorii feminizmu, przeł. B. Umińska, J. Mikos. Wydawnictwo Semper, Warszawa 1993.
[6] Płeć a możliwości ekonomiczne kobiet w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa 2004.
[7] Renzetti C.M., Curran D.J.: Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo,przeł. A. Gromkowska-Melosik. PWN, Warszawa 2005.
[8] Zielińska E.: Molestowanie seksualne w ustawodawstwie Unii Europejskiej, W: Równość praw kobiet i mężczyzn. Ustawodawstwo Unii Europejskiej i Rady Europy. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Teksty i komentarze. Centrum Praw Kobiet. Warszawa 2000.
[9] Kosicka K.: Stosunki pracownicze. Jak uchronić się przed oskarżeniem o sexual harassement? Wprost 1998; 17:58-60.
[10] Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy. Promocja bezpieczeństwa i eliminacja przemocy w miejscu pracy, przeł. Weronika Chańska, Program Equal 2005, Centrum Praw Kobiet, 21 czerwca 2005.
[11] „Platforma Działania" i „Deklaracja Pekińska". Dokument końcowy Czwartej Światowej Konferencji Narodów Zjednoczonych „W Sprawach Kobiet", Chiny, Pekin, 4-15 września 1995. Wydano na zlecenie Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny i Kobiet.
[12] Kawula S. (red.): Pedagogika społeczna. Dokonania - aktualność -perspektywy. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
[13] Miedzik M.: Mobbing - charakterystyka zjawiska w Polsce. Polityka Społeczna2008,3:31-34.
[14] Deklaracja Praw Seksualnych. W: Lew-Starowicz Z., Długołęcka A.: Edukacja seksualna. Świat Książki, Warszawa 2006.
[15] Mandal E.: Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn jako wyznacznik karier zawodowych i funkcjonowania na rynku pracy. W: Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce. Czy kobiety straciły na transformacji? Raport Banku Światowego, Warszawa 2004.
[16] Staręga A.: Męscy sojusznicy. Niebieska Linia 2004; 1.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0018-0035
Identyfikatory