Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0018-0034

Czasopismo

Journal of Ecology and Health

Tytuł artykułu

Przekop przez Mierzeję Wiślaną czy ingerencja w bioróżnorodność Zalewu Wiślanego?

Autorzy Dobrzycka-Krahel, A.  Kozakiewicz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The ditch through the Vistula Spit or the interference in biodiversity of the Vistula Lagoon?
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Budowa kanału łączącego Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim to ogromna inwestycja, która może mieć wpływ na środowisko, zarówno w trakcie budowy, jak i w czasie jej użytkowania. Idea tego kontrowersyjnego przedsięwzięcia wciąż odżywa. Artykuł podejmuje dyskusję różnych aspektów hipotetycznego wpływu przekopu na ekosystem Zalewu Wiślanego, a szczególnie na jego różnorodność gatunkową w bezpośredniej lokalizacji inwestycji.
EN The ditch through the Vistula Spit, connecting the Vistula Lagoon with the Baltic Sea is the huge investment, which may effect on the environment during the building and exploitation. Idea of this controversial investment still revives. Hypothetical effects of the ditch through the Vistula Spit on the ecosystem of the Vistula Lagoon and especially on its biodiversity of macrozoobenthos near the onvestment are discuss.
Słowa kluczowe
PL przekop przez Mierzeję Wiślaną   Zalew Wiślany   makrozoobentos  
EN ditch through the Vistula Spit   Vistula Lagoon   macrozoobenthos  
Wydawca Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
Czasopismo Journal of Ecology and Health
Rocznik 2011
Tom R. 15, nr 5
Strony 211--218
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Dobrzycka-Krahel, A.
autor Kozakiewicz, J.
  • Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański, oceadk@ug.edu.pl
Bibliografia
[1] Dubrawski R., Zachowicz J.: Kanał Żeglugowy na Mierzei Wiślanej - pozytywy i negatywy dla środowiska Zalewu. Inżynieria Morska i Geotechnika 1997; 5:301-306.
[2] Jednorał T.: Koncepcja budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, łączącego porty Zalewu Wiślanego z Morzem Bałtyckim. W; Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną i walory turystyczno-gospodarcze regionu wokół Zalewu Wiślanego. Polska Oficyna Wydawnicza OKO wElblągu,2004:21-50.
[3] Dembicki E., Jednorał T., Sedler B., Jaśkowski J., Zadroga B.: Kanał żeglugowy w polskiej części Mierzei Wiślanej. Inżynieria Morska i Geotechnika 2006; 4:275-286.
[4] Biegowski J., Gacą K., Gąsiorowski D., Kaczmarek L.M., Kaźmierski J., Ostrowski R., Perfumowicz T., Pruszcza Z., Schonhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Analiza procesów hydro- i litodynamicznych w rejonie planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną i predykcja wpływu przekopu na brzeg morski wraz z oceną intensywności zapiaszczania (zamulania) toru wodnego na odcinku od przekopu do portu Elbląg, Raport końcowy z realizacji projektu badawczego rozwojowego IBW PAN, Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN, 2008, 59 stron.
[5] Imiołek R., GEOSYNTEX: Dembicki E., Zadroga B., Mioduszewski K., Orzelska B., Mioduszewski T., Zadroga M., Szulwic J., Jankowski A., Żółtowski K., Bała-Żółtowska J., Fundacja Naukowo-Techniczna Gdańsk: Seidler B., Głowicki M., Bąkowski Z., Jednorał T., Kozłowski S., Koźlak A., Kuropatwiński P., Pawlak W., Raweński T., Sołtys J., Sulżycki E., Sztobryn M., Wasil R.: Studium wykonalności Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, Urząd Morski w Gdyni, 2008,12 stron.
[6] Wcisła J.: 2004, Kanał przez Mierzeję. W: Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną i walory turystyczno-gospodarcze regionu wokół Zalewu Wiślanego. Polska Oficyna Wydawnicza „OKO", 2009:141-150.
[7] Zadroga B.: Warunki geotechniczne w rejonie planowanego kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Inżynieria Morska i Geotechnika 2008; 6:33-336.
[8] Tyszecki A., Andrulewicz E., Behnke M., Ebelt M., Goc M., Kiejzik-Gowińska M., Kwiatkowska K., Margoński R, Mokwa T., Myślak A., Psuty I., Sas-Bojarska A., Szwankowska B., Staszek W., Zachowicz J., Zakrzewska M.: Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, EKO—KONSULT, 199 stron.
[9] Jażdżewski K., Konopacka A., Grabowski M.: Recent drastic changes in the gammarids fauna (Crustacea, Amphipoda) of the Vistula River deltaic system in Poland caused by alien hwaders. Diversity and Distributions 2004; 10: 81-87.
[10] Sas-Bojarska A.: Dylemat planisty przestrzennego — czy przekopać Mierzeję Wiślaną. Problemy Ocen Środowiskowych 2009; 1(44): 35-41.
[11] Surowiec J., Dobrzycka-Krahel A.: New data on the non-indigenous gammarids in the Vistula Delta and the Vistula Lagoon. Oceanologia 2008; 50(3): 443-447.
[12] Renk H., Ochocki S., Zalewski M., Chmielowski H.: Environmental factors controling primary production In the Polish part of the Vistula Lagoon. Bull. Sea Fish lnst Gdynia 2001; 1(152): 77-95.
[13] Pliński M.:Vascular plants of the northern part of Vistula Lagoon. Bull Mar Inst 1995; 22: 81-87.
[14] Żmudziński L.: Zoobentos Zalewu Wiślanego. Prace Morskiego Instytutu Rybackiego 1957; 9:453-500.
[15] Ezhova E., Żmudziński L., Maciejewska K.: Long-term trends in the macrozoobenthos of the Vistula Lagoon, southeastern Baltic Sea: species composition and biomass distribution. Bull. Sea Fish. Inst. 2005; 164(1): 55-73.
[16] Cywińska A., Różańska Z.: Zoobentos Zalewu Wiślanego. Studia i Materiały Oceanologiczne, Biologia Morza 1978; (4) 21: 145-160.
[17] Różańska Z., Cywińska A.: Charakterystyka liczebności i biomasy fauny dennej Zalewu Wiślanego. Oceanologia 1983; 14:188-200.
[18] Bzoma Sz.: Przekopać czy nie? Dzikie Życie 2008; 10/172.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0018-0034
Identyfikatory