Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0017-0020

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Analiza przydatności odpadów komunalnych do termicznego przekształcania, na przykładzie badań odpadów komunalnych w województwie świętokrzyskim

Autorzy Smorąg, H.  Czajka, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of Municipal Waste Suitability for Thermal Processing on Example of Waste Research in Świętokrzyskie Province
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Autorzy proponują, w miejsce spalania zmieszanych odpadów komunalnych, podjęcie działań zmierzających do rozwoju sieci instalacji produkujących paliwa alternatywne. Pozwoli to na podniesienie i ustabilizowanie parametrów energetycznych odpadów, paliw z odpadów oraz przyczyni się do dywersyfikacji rynku tych paliw. W artykule przedstawiono zakres badań i interpretacje wybranych wyników, istotnych dla procesu spalania. Badania były przeprowadzone w okresie od lipca do grudnia 2011 roku na terenie województwa świętokrzyskiego, które, pomimo relatywnie małego obszaru może być reprezentatywne dla całego kraju.
EN The authors propose to take steps to develop the installation of a network producing alternative fuels instead of the incineration of mixed municipal waste. This will allow raising and stabilising the energy performance of waste, waste fuels and contribute to the diversification of the fuel market. The paper presents the scope of rescarch and interpretation of selected results relevant to the combustion process. The research was conducted in the period from July to December 2011 in the Świętokrzyskie Province and despite of the rclatively smali area may be representative for the whole country.
Słowa kluczowe
PL odpady komunalne   termiczne przekształcanie  
EN municipal waste   thermal processing  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2012
Tom T. 43, nr 5
Strony 194--198
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Smorąg, H.
autor Czajka, K.
Bibliografia
[1] Czajka K., Sordyl P.: Przeprowadzenie badania składu i właściwości zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania na terenie Województwa Świętokrzyskiego, realizowanego w ramach Projektu: "Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny", Raport z badań", Kraków, listopad 2011
[2] Nadziakiewicz J., Wacławiak K., Stelmach S.; Procesy termiczne utylizacji odpadów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007
[3] Dyrektywa 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów
[4] Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń — IPPC
[5] Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010
[6] Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2011 nr 95, poz. 558)
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. 2002 Nr 37, poz. 339)
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. 2004 nr 1, poz. 2)
[10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów
[11] Materiały własne
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0017-0020
Identyfikatory