PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena wartości odżywczej i sensorycznej wybranych miodów pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The estimation of nutritive and sensory attributes in honeys from organic and conventional production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena wybranych cech wartości odżywczej i sensorycznej trzech odmian miodu (gryczanego, wrzosowego i leśnego), pochodzących z produkcji ekologicznej oraz z produkcji konwencjonalnej. Uzyskane wyniki badań chemicznych miodów wskazują, że konwencjonalne miody charakteryzowały się istotnie wyższą zawartością kwasów fenolowych ogółem i flawonoli ogółem w porównaniu do miodów ekologicznych. Natomiast miody pochodzące z produkcji ekologicznej wyróżniały się zdecydowanie wyższą zawartością flawonów w porównaniu z miodami konwencjonalnymi. Wyniki przeprowadzonej oceny sensorycznej badanych miodów w zakresie cech: zapach, barwa, konsystencja, smak oraz pożądalność ogólna - wskazują jedynie na istotnie wyższą ocenę barwy w miodach ekologicznych w porównaniu z miodami konwencjonalnymi. Noty sensoryczne w zakresie pozostałych cech, mimo wyższych wyników średnich dla miodów ekologicznych (konsystencja) jak i dla miodów konwencjonalnych (zapach, smak i pożądalność ogólna) nie były istotne statystycznie.
EN
The aim of the work was to estimate selected nutritive and sensory features of three kind of honey (buckwheat, heather and forest) from organic and conventional production. Obtained results showed that conventional honeys contained significantly more total phenolic acids and total flavonols in comparison with organic one. On the other hand organic honeys contained significantly more total flavons in comparison with conventional one. Sensory results of examined honeys (in features as: odour, colour, consistency, taste and paratability) showed that only colour was significantly higher for organic honeys in comparison with conventional one. Other features of examined honeys were not statistically significant.
Twórcy
autor
 • SGGW, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Katedra Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa, Zakład Żywności Ekologicznej ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, krystyna_swietlikowska@sggw.pl
Bibliografia
 • [1] Benbrook Ch.: Ocena poziomu antyoksydantów w żywności w oparciu o rolnictwo ekologiczne i przetwarzanie żywności. Opracowanie Naukowe Centrum Ekologicznego, 2005. http://organic. insightd. net/reprtfiles/Antioxidant_SSR.pdf.; 30.03.2007.
 • [2] Długołęcka K.: Ocena zawartości związków fenolowych w wybranych miodach pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Praca magisterska, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW, Warszawa, 2010.
 • [3] Gomez-Caravaca A.M., Gomez-Romero M., Arrarez Roman D., Segura-Carretero A., Fernandez-Gutierrez A.: Advances in the analysis of phenolic compounds in products derived from bees. Journal of Pharamaceutical and Biomedical Analysis, 2006, 41, s. 1220-1234.
 • [4] Hallmann E., Rembiałkowska E.: Influence of thermal processing on bioactive compounds content in apple puree prepared from organic fruits of old and new apple cultivars. Polish Journal of Natural Sciences. Suplement, 2007, 4, s. 37-42.
 • [5] Hallmann E., Rembiałkowska E., Lipowski J., Marszałek K: The effect of pasteurization on nutritive value and bioactive compounds in organic and conventional tomato juices. The impact of organic production methods on the vegetable product quality. Warszawa: Wyd. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 2010, s. 195-208.
 • [6] Kaskoniene V., Maruska A., Kornysova O.: Quantitative and qualitative determination of phenolic compounds in honey. Chemine Technologija, 2009, 3, s. 52-74.
 • [7] Kędzia B., Hołderna-Kędzia E.: Występowanie związków fenolowych w miodzie pszczelim. Postępy Fitoterapii, 2008, 4, s. 225-232.
 • [8] Meilgaard M., Civille G. V., Carr B.T.: Sensory Evaluation Techniques CRS Press, Inc. Boston London, 2000, s. 201-226.
 • [9] Miranda C.L., Stevens J.F., Ivanow V.et al: Antioxidant and proxidant action of prenyled and nonprenyled chalcon and flavonon in vitro. J. Agric. Food Chem., 2000, Vol. 48, s. 3876-3884.
 • [10] Pałach R.: Polskie pszczelastwo w drodze do Unii Europejskiej. Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Częstochowie. Materiały szkoleniowe. Częstochowa, 2002.
 • [11] PN-R-04013:1988: Analiza chemiczno-rolnicza roślin. Oznaczanie powietrznie suchej i suche masy.
 • [12] Rembiałkowska E., Hallmann E., Rusaczonek A.: Influence of Processing on Bioactive Substances Content and Antioxidant Properties of Apple Puree from Organic and Conventional Production in Poland. Materiały Kongresu – 3rd International Congress of the European Integrated Project „Quality Low Input Food” (QLIF): Improving Sustainability in Organic and Low Input Ford Production Systems, Hohenheim, Germany, 2007, s. 139-143.
 • [13] Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE. L 2007 Nr 189, poz.1, ze zm.).
 • [14] Rozporządzenie Komisji nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
 • [15] Soler C., Gil M., Garcia-Viguera C., Thomas-Barberan F.: Flavonoid patterns of French honeys witch different floral origin. Apidiologie, 1994, 26, s. 53-60.
 • [16] Ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz. U. nr. 116 z 2009 r., poz. 975).
 • [17] Wilska-Jeszka J.: Polifenole, glukozynolany i inne związki prozdrowotne i antyżywieniowe. [w:] Sikorski Z.E. (red): Chemia żywności. składniki żywności. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. s. 203-226.
 • [18] Woese K., Lange D., Boess C., Werner Bogl K.: A Comparison of Organically and Conventionally Grown Foods – Results of a Review of the Relevant Literature. Journal of Science Food Agriculture, 1997, 79, s. 281-293.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0014-0033
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.