Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0013-0031

Czasopismo

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Tytuł artykułu

Plonowanie pszenicy jarej w uprawie ekologicznej w zależności od poziomu agrotechniki

Autorzy Jończyk, K.  Feledyn-Szewczyk, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Yielding of spring wheat cultivated in the organic system depending on the level of agricultural practices
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W latach 2009-2010 przeprowadzono badania, których celem była ocena plonowania wybranych odmian pszenicy jarej uprawianych na dwóch poziomach agrotechniki. Oceniane zabiegi różniły się stosowaniem nawożenia naturalnego i intensywnością pielęgnacji. Badania prowadzono w gospodarstwie ekologicznym IUNG - PIB w Grabowie (woj. mazowieckie). Zakres analiz obejmował plon ziarna i cechy jego struktury oraz zachwaszczenie. Pszenica jara w obiekcie z intensywną agrotechniką w porównaniu z jednokrotną pielęgnacją plonowała wyżej, o 14% w 2009 r. i o 9% w 2010 r. Efekt ten uzyskano dzięki lepszym parametrom struktury plonu, głównie obsady kłosów. W badaniach nie stwierdzono jednoznacznego wpływu stosowanych zabiegów agrotechnicznych na zachwaszczenie pszenicy jarej.
EN The aim of the research carried out in 2009-2010 was to assess the yield of selected spring wheat cultivars grown in the organic system at two levels of agricultural practices. Applied practices differed in fertilization and intensity of harrowing. The study was conducted in the organic farm of IUNG-PIB in Grabów (Masovian voivodeship). The scope of analysis included the determination of grain yield and characteristics of its structure as well as number and dry matter of weeds. Spring wheat in the object with intensive agricultural practices yielded higher compared with one-harrowing object, depending on the year by 9-14%. This was achieved through better yield structure parameters, especially the density of ears. The studies found no clear effect of applied agricultural measures on weed infestation of spring wheat.
Słowa kluczowe
PL plonowanie   pszenica jara   uprawa ekologiczna   agrotechnika  
EN yielding   spring wheat   organic system   agricultural practices  
Wydawca Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Czasopismo Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
Rocznik 2011
Tom Vol. 56, nr 3
Strony 171--174
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Jończyk, K.
autor Feledyn-Szewczyk, B.
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, kjonczyk@iung.pulawy.pl
Bibliografia
[1] Cacak-Pietrzak G, Sułek A.: Wpływ poziomu nawożenia na plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy jarej. Biul. IHAR, 2007, 245: 47-55.
[2] Feledyn-Szewczyk B.: The weed flora infestation and yielding of winter and spring wheat in organic system. Ital. J. Agron./Riv. Agron., 2008, 3 (3 suppl.): 325-326.
[3] Feledyn-Szewczyk B., Duer I.: Konkurencyjność wybranych odmian pszenicy ozimej w stosunku do chwastów testowana w warunkach rolnictwa ekologicznego. Biul. IHAR, 2008, 247: 3-13.
[4] Janczak-Tabaszewska D., Tyburski J.: Zachwaszczenie pszenicy jarej i ziemniaków w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych. W: Porównanie Ekologicznych i Konwencjonalnych Gospodarstw Rolnych w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW, 1999.
[5] Jończyk K.: Reakcja wybranych odmian pszenicy ozimej na uprawę w różnych systemach produkcji roślinnej. Pam. Puł., 2002, 130: 339-345.
[6] Jończyk K.: Problemy agrotechniki w rolnictwie ekologicznym. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2010, z. 26.
[7] Jończyk K: Dobór odmian zbóż do uprawy w gospodarstwach ekologicznych. Wieś Jutra, 2011, 3/4: 1-4.
[8] Kuś J., Jończyk K., Stalenga J., Feledyn-Szewczyk B., Mróz A.: Plonowanie wybranych odmian pszenicy ozimej w uprawie konwencjonalnej i ekologicznej. J. Res. Appl. Agric. Engng, 2010, Vol. 55 (3): 219-223.
[9] Kapeluszny J.: Kształtowanie się struktury plonu i łanu jęczmienia jarego i jarej pszenicy w zależności od stopnia zachwaszczenia. XVII Krajowa Konferencja ”Przyczyny i źródła zachwaszczenia pól uprawnych”. Olsztyn-Bęsia, 28-29.06.1994, Wyd. ART: 95-100.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0013-0031
Identyfikatory