Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0002-0009

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Obliczenie charakterystyki energetycznej budynków chłodzonych

Autorzy Żarski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Calculation of energy characteristics of cooled buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono procedurę obliczeń zysków ciepła i bilansów miesięcznych zysków i strat ciepła w budynkach chłodzonych (klimatyzowanych) zgodną z [3] i [6]. Jest ona uzupełnieniem załącznika 6. do Rozporządzenia, a także przewodnikiem, pozwalającym na wspomagane komputerowo (arkusz kalkulacyjny) obliczenie charakterystyki energetycznej budynków chłodzonych.
EN A procedure is presented for calculation of heat gains and monthly balances of heat gains and losses in buildings cooled (air conditioned) in conformity with [3] and [6]. The procedure is a supplement of the attachment 6 to the Decree as well as a guide allowing for computer-aided calculation (calculation sheet) of energy performance of cooled buildings.
Słowa kluczowe
PL charakterystyka energetyczna   budynek   obliczenia  
EN calculation   energy characteristic   building  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2009
Tom R. 40, nr 10
Strony 41--46
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Żarski, K.
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Bibliografia
[1] Pełech A.: Wentylacja i Klimatyzacja, Wrocław 2008, 2009
[2] Rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
[3] Rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej
[4] Rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
[5] PN-83/B-03430/AZ3:2000, Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
[6] PN-EN ISO 13790:2008, Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia
[7] PN-EN 12831:2006, Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
[8] Dane meteorologiczne, wmo12xxx0iso
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0002-0009
Identyfikatory