Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0002-0005

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Rozwój ciepłownictwa w warunkach ciągłych ograniczeń emisji SO2, NOx oraz pyłu

Autorzy Bujalski, W.  Lewandowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Development of district heating in conditions of continuous limitation of SO2, NOx and dust emission
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL rozwój   ciepłownictwo   ograniczenie   emisja  
EN development   heating   limitation   emission  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2009
Tom R. 40, nr 10
Strony 25--28
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Bujalski, W.
autor Lewandowski, J.
  • Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
Bibliografia
[1] Rozporządzenie ministra środowiska z 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2005 nr 260 poz.2181)
[2] Lewandowski J.: Ciepłownictwo, a ograniczenia emisyjne. Materiały konferencyjne XI Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 2007 oraz Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 10/2007
[3] Lewandowski J.: Nowa dyrektywa IPPC – czarny scenariusz dla polskiego ciepłownictwa. Materiały konferencyjne XII Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 2008 oraz Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 10/2008
[4] Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants
[5] Directive of the European Parliament and of the Council on industrial emissions. COM(2007) 844 (pierwotna wersja przygotowana przez Komisje Europejska) lub (wersja przyjęta przez kraje członkowskie i skierowana do parlamentu europejskiego)
[6] Opracowanie wariantowych propozycji i zakresu szczególnego traktowania instalacji podlegających dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych. Raport Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej, Warszawa, lipiec 2009
[7] Ustawa o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania. Projekt z 19.07.2009, http://www.mos.gov.pl/kategoria/2226_ ustawy/
[8] Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control (Dyrektywa Rady 96/61/WE z 24 września 1996 roku w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli)
[9] Analiza wpływu zmian w ograniczeniach emisyjnych dla instalacji LCP zawartych w propozycji nowej dyrektywy IPPC na instalacje energetyczne w warunkach polskich. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska, Warszawa, 2008
[10] Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy)
[11] Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2001 w sprawie narodowych pułapów zanieczyszczeń)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0002-0005
Identyfikatory