Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0002-0003

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Główne zagrożenia i wyzwania stojące przed branżą ciepłowniczą

Autorzy Szczechowiak, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Main hazards and challenges facing district heating branch
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL ciepłownictwo   zagrożenia   zadania  
EN heating   threats   challenges  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2009
Tom R. 40, nr 10
Strony 8--14
Opis fizyczny Bibliogr. 31 poz.
Twórcy
autor Szczechowiak, E.
  • Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza, Politechnika Poznańska
Bibliografia
[1] Agrell P.J., Bogetoft P.: Economic and environmental efficiency of district heating plants. Energy Policy 33 (2005), pp. 1351-1362
[2] Bonder L., Wiszniewski A.: Wskaźnik energii pierwotnej dla ogrzewania scentralizowanego. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 7-8/2008
[3] Casals X.G.: Analysis of building energy regulation and certification in Europe: Their role, limitations and differences. Energy and Building 38 (2006), pp. 381-392
[4] Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity. [Official Journal EU, L 283 of 31.10.2003]
[5] Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC [Official Journal EU L 176 of 15.7.2003]
[6] Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC [Official Journal EU L 176 of 15.7.2003]
[7] Directive 2002/91/CE of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings. [Official Journal EU. L 1 of 4.01.2003]
[8] Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC [Official Journal EU L 52 of 21.02.2004]
[9] Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC [Official Journal EU L 114 of 27.4.2006]
[10] Karlsson A., Gustavsson L.: External costs and taxes in heat supply systems. Energy Policy 31 (2003) P. 1541-1560
[11] Kaerkkaeinen S., Sipilae K. I inni: Demand side management of the district heating systems. VTT Technical Research Centre, notes 2247. ESPOO 2003 Finland
[12] Koc D.: Benchmarking systemów ciepłowniczych. IV Forum Ciepłowników Polskich. Międzyzdroje 18-20 września 2000
[13] Lazzarin R., Noro M.: Local or district heating by natural gas: Which is better from energetic, environmental and economic point of views? Applied Thermal Engineering 26 (2006), P. 244-250
[14] Mróz T.: Planowanie modernizacji i rozwoju komunalnych systemów zaopatrzenia w ciepła. Rozprawy nr 400. Wyd. Politechniki Poznańskiej 2006
[15] Mróz T., Szczechowiak E.: Planowanie rozwoju systemów zaopatrzenia w ciepło miast i osiedli. XLIII Konferencja Naukowa KILiW PAN, Krynica 1997
[16] Mróz T., Szczechowiak E.: Konkurencyjność miejskich systemów ciepłowniczych w świetle ich zrównoważonego rozwoju. Rynek Energii 3(46)/2003
[17] Parczewski Z.: Wpływ regulacji unijnych na warunki funkcjonowania krajowych przedsiębiorstw ciepłowniczych. VIII Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, Wrzesień 2004
[18] Pęski W.: Zarządzanie rozwojem zrównoważonym miast. ARKADY Warszawa, 1999
[19] Piórkowski J.: Elementy kształtujące rynek usług ciepłowniczych w gospodarce wolnorynkowej. V Forum Ciepłowników Polskich. Międzyzdroje 17-19 września 2001
[20] Rubik M.: Polskie ciepłownictwo i ogrzewnictwo w przededniu wejścia w życie Dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. VIII Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, Wrzesień 2004
[21] Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 54/1997 z późn. zm.)
[22] Söderman J., Pettersson F.: Structural and operational optimization of distributed energy systems. Applied Thermal Engineering 26 (2006), P. 1400-1408
[23] Späth P.: District heating and passive houses – interfering strategies towards sustainable energy systems. 4S/EASST Conference, Paris, 28. August 2004
[24] Szczechowiak E.: Poprawa sprawności użytkowej układów klimatyzacji budynków. Ogrzewnictwo i Klimatyzacja 1(29)/2000, P. 5-9 oraz 2(30)/2000, P. 5-9
[25] Szczechowiak E.: Aspekty ekologiczne stosowania kotłów kondensacyjnych. Buderus Kurier 16, 2002
[26] Szczechowiak E.: Wpływ unijnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie efektywności energetycznej na działalność przedsiębiorstw ciepłowniczych. X Forum Ciepłowników Polskich. Międzyzdroje 18-20 września 2006
[27] Szczechowiak E., Koczyk H. i inni. (red. Szczechowiak E.): Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania. Tom 1 i 2, Zam. Miasto Poznań. Opracowanie + 8 map, CALORING & IIŚ PP 2001, P 1-503
[28] Szczechowiak E.: Aspekty ekologiczne stosowania kotłów kondensacyjnych. Buderus Kurier 16, 2002
[29] Szczechowiak E.: Wpływ unijnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie efektywności energetycznej na działalność przedsiębiorstw ciepłowniczych. X Forum Ciepłowników Polskich. Międzyzdroje 18-20 września 2006
[30] Szczechowiak E.: Uwarunkowania unijne i polskie w zakresie efektywności energetycznej obiektów i procesów energetycznych. XI Forum Ciepłowników Polskich. Międzyzdroje 16-19 września 2007
[31] Szczechowiak E.: Certyfikacja i termomodernizacja budynków – wpływ na jakość prowadzenia działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych. XII Forum Ciepłowników Polskich. Międzyzdroje 14-17 września 2008
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0002-0003
Identyfikatory