Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0072

Czasopismo

Problemy Ekologii

Tytuł artykułu

Kryteria i kierunki adaptacji kamieniołomów w okolicach Krakowa

Autorzy Pietrzyk-Sokulska, E.  Syposz-Łuczak, B.  Bogdanowicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Criteria and directions of quarries adaptations in surroundings of the Cracow
Konferencja Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych : innowacja i dobra praktyka. Politechnika Krakowska, 30 maja - 1 czerwca 2007 roku
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wydobycie surowców skalnych związane jest z ingerencją w środowisko i przekształceniem jego komponentów. Wielowiekowa ingerencja w środowisko otaczające złoża surowców skalnych doprowadziła do powstania nieużytków poeksploatacyjnych, zajmujących znaczną powierzchnię. W dobie nasilającej się urbanizacji i industrializacji oraz stałego zmniejszania obszarów nie przekształconych działalnością człowieka zwrócono uwagę na możliwość ich odzyskania dzięki różnokierunkowej adaptacji. Pozwala ona nadać im nowe funkcje użytkowe poprzez wykorzystanie potencjału istniejących w nich zasobów naturalnych i antropogenicznych.
EN Mining influences natural environment and causes transformation of its components. Centuries of interference in environment surrounding mineral deposits has driven to forming post-mining sites, which occupy large areas. In time of growing urbanization, industrialization and permanently diminishing number of areas not changed by human activity attention is paid to the possibility of regaining these areas by adaptation in various directions. It allows to introduce new useful functions by using the potential of existing natural and anthropogenic resources.
Słowa kluczowe
PL adaptacja   kamieniołom   Kraków  
EN quarry   adaptation   Cracow  
Wydawca Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
Czasopismo Problemy Ekologii
Rocznik 2008
Tom R. 12, nr 2
Strony 110--112
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Pietrzyk-Sokulska, E.
autor Syposz-Łuczak, B.
autor Bogdanowicz, M.
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Bibliografia
[1] Górecki J., Szwed E.: Pozostałości dawnego górnictwa kruszcowego na Ziemi Krzeszowickiej. Prace Nauk. Instytutu Gór. Polit. Wrocł. nr 111, Konferencje nr 43, s. 121-129, 2005a
[2] Górecki J, Szwed E.: Swoszowice pachnące siarką. Prace Nauk. Instytutu Gór. Polit. Wrocł. nr 111, Konferencje nr 43, s. 115-121, 2005b
[3] Górecki J., Kuczera, Szwed E.: Koncepcja zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych w otoczeniu kamieniołomu porfiru w Miękini koło Krzeszowic. Prace Nauk. Instytutu Gór. Polit. Wrocł. nr 117, Studia i Materiały nr 32, s. 93-101, 2006
[4] Pietrzyk-Sokulska : Kryteria i kierunki adaptacji terenów po eksploatacji surowców skalnych. Studium dla wybranych obszarów Polski. Studia, Rozprawy, Monografie nr 131, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, s.l71,2005a
[5] Pietrzyk-Sokulska (red.): Minimalizacja skutków środowiskowych pozyskiwania zwięzłych surowców skalnych. Studium na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, s.159, 2005b
[6] Płonczyński, Boratyn: Historia górnictwa węglowego w okolicach Tenczynka i Rudna k. Krzeszowic - w stulecie otwarcia sztolni Krystyna. Przegl. Geol. Vol. 46, nr 7, s. 586-593, 1998
[7] Alexandrowicz Z.: Geoochrona w Polsce - osiągnięcia i perspektywy rozwoju. Chrońmy Przyrodę Ojczysta 53, Wyd. IOP PAN, s. 7-23, Kraków 1997
[8] Alexandrowicz Z.: Representative geosistes of Poland and their status of conservation. Geol. Balcan., 28; ss. 37-42, 1998
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0072
Identyfikatory