Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0071

Czasopismo

Problemy Ekologii

Tytuł artykułu

Koncepcja zintegrowanego rozwoju obszarów poprzemysłowych i powojskowych w Małopolsce

Autorzy Kowalik, B.  Jakubowska-Łazęcka, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Integrated concepts for post–industrial and post-military areas in Malopolska region
Konferencja Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych : innowacja i dobra praktyka. Politechnika Krakowska, 30 maja - 1 czerwca 2007 roku
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W Małopolsce istnieje wiele niezrewitalizowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych. Dynamiczny rozwój gospodarczy i zapotrzebowanie na tereny pod inwestycje sprzyjają działaniom związanym z odzyskiwaniem uzbrojonych terenów i przywracaniem ich do użytku czy też nadawaniem im nowych przeznaczeń. Celem projektu INCORD, realizowanego przez MARR S.A. w ramach Programu INTERREG IIIC we współpracy z partnerami z Niemiec, Czech, Słowacji i Estonii był rozwój ukierunkowanej współpracy międzyregionalnej poprzez wymianę doświadczeń w zakresie Zintegrowanych Koncepcja Rozwoju. Głównym celem opracowanego w ramach projektu IDC jest ożywienie gospodarcze i społeczne Małopolski oraz wzrost potencjału turystycznego i kulturalnego regionu poprzez nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno–gospodarczych. Dlatego w ramach Programu do realizacji zostały określone następujące zadania: 1) zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych i powojskowych na cele przemysłowe, 2) zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na cele rekreacji.
EN In Malopolska there are many post–industrial and post-military areas. The list of areas and objects which still need to be revitalised is long. As new investments are coming up in the region and there is a need to develop high - tech and leisure time industry, the pilot project concentrates on reclamation and development of post–industrial areas and brownfield management. Therefore the main focus of the project INCORD, realised by MARR S.A. in co–operation with German, Chech, Slovak and Estonian partners was to develop Integrated Development Concepts on post–industrial and post–military areas. The main objective of the IDC is economic and social development of Malopolska and increase in tourist and cultural potential of the region by giving new social and economic functions to damaged objects and sites conditioning sustainable economic and social development. In some cases post–industrial areas can still be used for similar purposes whereas others can undergo smaller scope of revitalisation e.g. for recreational purposes.
Słowa kluczowe
PL rozwój zintegrowany   obszar poprzemysłowy   Małopolska  
EN integrated development   post-industrial area   Małopolska  
Wydawca Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
Czasopismo Problemy Ekologii
Rocznik 2008
Tom R. 12, nr 2
Strony 107--109
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz.
Twórcy
autor Kowalik, B.
autor Jakubowska-Łazęcka, J.
  • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Bibliografia
[1] Prof. dr hab. inż. Uberman R., Ostręga A., Naworyta W., konsultanci: Jakubowska-Łazęcka J., Kowalik B., MARR S.A.: Koncepcja zintegrowanego rozwoju obszarów poprzemysłowych i powojskowych. Założenia do Wojewódzkiego Programu Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych i Powojskowych, Kraków 2005
[2] W drodze do zintegrowanego rozwoju regionalnego. Pilotażowe projekty w Środkowej i Wschodniej Europie. Dokumentacja końcowa projektu INCORD w ramach Programu UE - INTERREG IIIC"
[3] Poda R.: Solvay, wczoraj i dziś, ARRK S.A, Kraków 1999
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0071
Identyfikatory