Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0070

Czasopismo

Problemy Ekologii

Tytuł artykułu

Kompleksowy recykling poprodukcyjnych odpadów skórzanych i wszelkich osadów ściekowych zawierających chrom(III) jako warunek rewitalizacji terenów ze skupiskami wytwórców skór wyprawy chromowej i przedsiębiorstw galwanizerskich na przykładzie Małopolski

Autorzy Lasek, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Multi-directional recycling of chrome–leather offal together with chrome–polluted sewage sludge of any origin as a prerequisite for remediation of areas exploited by tannery and electroplating in Małopolska
Konferencja Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych : innowacja i dobra praktyka. Politechnika Krakowska, 30 maja - 1 czerwca 2007 roku
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono zależność rozwoju miast od dostępności okolicznych poprzemysłowych terenów wiejskich. Pokazano dwa przykłady ekologicznych ograniczeń i zagrożeń dla ekspansji miast na takie tereny skażone chromem. Problem skażeń licznych miejsc Małopolski przez odpady chromowe pochodzące głównie z garbarstwa i ich wpływ na jakość wód, powietrza oraz gleb zilustrowano na przykładzie Podhala i rzeki Dunajec. Na tym tle przedstawiono skrótowo technologię oraz system, które w Małopolsce umożliwią opanowanie skażeń chromem zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W podsumowaniu przedstawiono dwie próby likwidacji problemu odpadów i osadów ścieków chromowych powstających przy produkcji skór, które w ostatnich latach podjęto w Regionie.
EN Relation between expansion of cities and availability of vicinal post-industrial rural areas has been shown. Two examples of ecological limitations and threats for this expansion onto areas polluted by chromium have been demonstrated. Typical for Małopolska Region problem of contamination by chromium resulting from different wastes, mainly of tannery origin, and their influence on quality of waters, air and soils, has been exemplified by Podhale Region and Dunajec river. This background served topresent briefly technology and a system, which enable an efficient struggle against pollution of Małopolska by chromium, in full agreement with principles of sustainable development. In the final part two attempts, undertaken in Małopolska Region to eliminate problems arising from pollution by chromium–containing offal and sewage sludge, coming from leather manufacturing, have been described as a summary of the presentation.
Słowa kluczowe
PL recykling   osad ściekowy   chrom   rewitalizacja   Małopolska  
EN recycling   sewage   chrome   Małopolska  
Wydawca Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
Czasopismo Problemy Ekologii
Rocznik 2008
Tom R. 12, nr 2
Strony 104--107
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
autor Lasek, W.
  • ChemTech-ProSynTech, Inżynieria i Technologia Chemiczna
Bibliografia
[1] Projekt RoPSiM: Rejestracja miejsc skażonych w województwie Małopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2003
[2] Hermański S. Hermański R: Aura, 11, 9-10, 1994
[3] Ratkowski F.: Gazeta Krakowska, 265 (16923), 1, 2003
[4] Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Suskiego na lata 2004-2011, Dz. Urz. Woj. Małop., 213, 8771-9923, 2004
[5] Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2005-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2005
[6] Eksploatacja i badania oczyszczalni ścieków SBR, Seminarium naukowo-techniczne w Nowym Targu, 1-178, 1998
[7] Szalińska E.; Bobrowski A.; Dominik J.; Baś B. J.Phys. IV France,107, 1275-1278, 2003
[8] Szalińska E., Dominik J.: Polish J. Environ. Stud., 15(2), 327-334, 2006
[9] Pawlikowski M., Szalińska E., Wardas M., Dominik J.: Polish J. Environ. Stud., 15(6), 885-894, 2006
[10] Dominik J., Vignati D.A.L., Konkal B., Pereira de Abreu M.-H., Kottelat R., Szalińska E., Baś B., Bobrowski A.: Eng. Life Sci., 7(2), 1-16, 2007
[11] Plan Gospodarki Odpadami Gminy Zembrzyce, Dz. Urz. Woj. Malop., 40, 2047-2078, 2005
[12] Szalińska E.: Monografie Politechniki Krakowskiej, seria: Inżynieria Środowiska, 283, 2002
[13] Helios-Rybicka E., Kuźniakowska M. Gruszecka A.: Inżynieria Środowiska, 10(2), 161-174, 2005
[14] Innowacje, 27, 3-4, 2005
[15] Ekopartner, 2(172), 25, 2006
[16] Lasek W: Recykling, 4(64), 26-27, 2006
[17] Lasek W.: Wodociągi-Kanalizacja, 5(27), 32-35, 2006
[18] Lasek W.: Czystsza Produkcja i Eko-Zarządzanie, 3(38), 56-59, 2006
[19] Lofrano G., Meric, S., Belgiorno, V.: Napoli R.M.A.: 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Greece 2005
[20] Carneiro S., Almeida M.F., Ferreira M.J.: Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists, 87, 1-10, 2002
[21] Lasek W.: Koncepcja chemicznego oczyszczania ścieków w gminie Zembrzyce, Kraków 2003
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0070
Identyfikatory