Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0066

Czasopismo

Problemy Ekologii

Tytuł artykułu

Historyczna analiza przemian ekologicznych siedlisk - istotne źródło w planowaniu rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich o tradycji przemysłowej

Autorzy Rostański, A.  Kordus, K.  Kozłowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The historical analysis of the ecological changes of habitats as an important source of knowledge in revitalization and sustainable development planning of post-industrial and urban areas
Konferencja Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych : innowacja i dobra praktyka. Politechnika Krakowska, 30 maja - 1 czerwca 2007 roku
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Prezentowana praca ma na celu ukazanie przekształceń środowiska przyrodniczego, na terenie dwóch dzielnic przemysłowych miast Górnego Śląska, zachodzących w okresie od XVIII wieku do przełomu XX i XXI wieku. Były to dzielnice: Wełnowiec-Józefowiec w Katowicach (związana z działalnością hutnictwa metali nieżelaznych) oraz dzielnica Wirek w Rudzie Śląskiej (związana głównie z rozwojem górnictwa węgla kamiennego). Analizom poddano przemiany biotopów miejskich, występujących dawniej i aktualnie, w celu właściwego wnioskowania m.in. o potencjalnych możliwościach obszarów w planowaniu ich optymalnej funkcji. Waloryzacja przyrodnicza, oparta m.in. o aktualny stan szaty roślinnej siedlisk, wykazała występowanie terenów o zróżnicowanej wartości przyrodniczej: od biotopów o najniższej wartości (np. tereny przemysłowe, tereny zurbanizowane), do biotopów o najwyższej wartości waloru (np. lasy, tereny rolne czy też trwale zazielenione nieużytki poprzemysłowe), mających duże znaczenie w planowaniu rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju miast.
EN The aim of the presented paper is to show ecological changes of the town-biotops in two industrial towns (Katowice - Wełnowiec and Ruda Śląska - Wirek) in Upper Silesian Industrial Region (Southern Poland). The results included historical analysis of this subject in the time period from XVIII to XXI century. Parallel the ecological value of mentioned town-biotops dependent on 10 ecological parameters in 4–step scale was performed. Those analyses are helpful in planning the sustainable development of those sites.
Słowa kluczowe
PL rozwój zrównoważony   rewitalizacja   miasto   siedlisko  
EN sustainable development   revitalization   urban area  
Wydawca Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
Czasopismo Problemy Ekologii
Rocznik 2008
Tom R. 12, nr 2
Strony 93--96
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Rostański, A.
autor Kordus, K.
autor Kozłowska, A.
  • Katedra Botaniki Systematycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Śląski
Bibliografia
[1] Dworak J.S. 1970. Najstarsze wiadomości z dziejów miasta. W: A.Szefer (red.) Ruda Śląska, zarys rozwoju miasta. Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
[2] Dworak J. S., Ratka A. 1985. Ruda Śląska - Przewodnik. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Rudy Śląskiej, Ruda Śląska.
[3] Horodyński B., 2002. Śląsk według wszystkich usytuowań w rzekach, miastach, górach przylegających Krajach. Archiwum Państwowe w Katowicach.
[4] PPOŚ RŚ 2003. Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska. Urząd Miasta Ruda Śląska (maszynopis).
[5] Szaflarski J.1978. Zarys rozwoju miasta Katowice 1865 - 1945. Muzeum Miasta Katowic, Katowice.
[6] Szaraniec L.1996. Osady i osiedla Katowic. Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
[7] Tokarska-Guzik B. (red) 1994. Waloryzacja przyrodnicza miasta Katowice, etap II. BRM, UM Katowice (maszynopis).
[8] Tokarska-Guzik B., Rostański A., Kupka R.2002. Katowice - Przyroda miasta. Wydawnictwo Kubajak, Katowice.
[9] Uszok P. 2005. Raport o stanie miasta Katowice. Urząd Miasta, Katowice.
[10] Archiwum Państwowe w Katowicach mapy z lat: 1736 - 1907.
[11] Śląsk według wszystkich usytuowań w rzekach, miastach, górach i przylegających Krajach (Horodyński 2002): 1914.
[12] Składnica map Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk o Ziemi: 1933-1960.
[13] Mapy Topograficzne Polski PPGK: 1983.
[14] Mapy Topograficzne Polski PSGiK: 1996.
[15] Mapy Topograficzne Polski GUGiK: 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0066
Identyfikatory