Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0065

Czasopismo

Problemy Ekologii

Tytuł artykułu

Wartości dziedzictwa techniki w kontekście rozwoju zrównoważonego

Autorzy Affelt, W. J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Heritage of Technology Assessment in Context for Sustainable Development
Konferencja Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych : innowacja i dobra praktyka. Politechnika Krakowska, 30 maja - 1 czerwca 2007 roku
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zabytkowe obiekty przemysłu i inżynierii stanowią integralny składnik zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, będąc czynnikiem ich różnorodności. Zaprezentowano zabytkoznawczą analizę wartościującą, szczególnie przydatną do waloryzacji zasobów dziedzictwa techniki, zgodną z paradygmatem rozwoju zrównoważonego oraz z zaleceniami stosownych dokumentów międzynarodowych. Omówiono 10 kryteriów takiej oceny, tworzących dwie grupy, które dzieli moment temporalny jej sporządzenia.
EN Contemporary concept of cultural heritage includes landscape, tangibles and intangibles, authenticity, integrity, diversity and sustainable development. Those call for safeguarding the compound values of resources and passing them to future generations. Importance of sustainable heritage might be measured in cultural and socio-economic terms observing good conservation-restoration practice and fulfillment of present social needs or demands. To avoid devaluation of heritage resources a method for their value assessment has been developed by means of defined criteria divided in two groups which deal with social identity, authenticity, artistic and / or historical-technical values, uniqueness, possible income foreseen, historical function maintained, present purpose use, education, aesthetics, and political relations. Proposed research requires multidisciplinary cooperation of experts, stakeholders and public involvement. Results may have considerable impact on regional development, environment, social wellbeing, economy, tourism, construction industry etc.
Słowa kluczowe
PL technika   dziedzictwo   rozwój zrównoważony  
EN heritage   technology   sustainable development  
Wydawca Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
Czasopismo Problemy Ekologii
Rocznik 2008
Tom R. 12, nr 2
Strony 90--92
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Affelt, W. J.
  • Politechnika Gdańska
Bibliografia
[1] Affelt W.: U wrót wartości wirtualnych - dylematy dydaktyczne, w: Haber L. (red.), Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe. Akademia Górniczo-Hutnicza, 513-521, Kraków 2001
[2] Affelt W.: Archeologia przemysłu, w: Wielka Encyklopedia PWN, Wydaw. Nauk. PWN, t. 2, s. 237-238, Warszawa 2001
[3] Affelt, W.: Pierwszy w Polsce Międzynarodowy Zabytek Inżynierii Budowlanej - Most Lisewski przez Wisłę w Tczewie, w: VI konferencja naukowo-techniczna REW—INŻ'2004 „Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych". Polska Akademia Nauk Oddz. w Krakowie; Politechnika Krakowska. Tom 3, s. 69-83, 2004
[4] Affelt, W.: Rozwój zrównoważony, w: Wielka Encyklopedia PWN: praca zbiorowa. Tom 31, (Suplement+ CD). - Wydaw. Nauk. PWN, s. 376, Warszawa 2005
[5] Affelt, W.: Edukacja kulturalna inżynierów - doświadczenia gdańskie, w: Dylematy edukacji artystycznej. Tom 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka / (red.) W. Limont, K. Nielek-Zawadz-ka, Ofic. Wydaw. ,'Impuls", 298-319, Kraków 2006
[6] Feilden B., M., Jakilehto, J.: Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites. UN ESCO / ICOMOS / ICCROM, Rome 1998
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0065
Identyfikatory