Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0063

Czasopismo

Problemy Ekologii

Tytuł artykułu

Natura modelowana - kształtowanie krajobrazu terenu poprzemysłowego w zaawansowanym stanie sukcesji

Autorzy Rostański, K. M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Shaping nature - landscape design of the post-industrial area of highly developed succession status
Konferencja Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych : innowacja i dobra praktyka. Politechnika Krakowska, 30 maja - 1 czerwca 2007 roku
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nadawanie wartości użytkowej terenom poprzemysłowym może nie kończyć się na jednorazowym akcie zagospodarowania. Często za wstępną rekultywacją podąża kolejna zmiana, która również nie musi być ostateczna. Obiekty rekultywowane po pewnym czasie zyskują walory rekreacyjne. Może pojawić się wtedy potrzeba podkreślenia tych walorów, wymaga ona jednak poszanowania powstałych wartości przyrodniczych. Podobne wyzwanie pojawia się też, gdy teren zdegradowany pozostawiono na tyle długo bez ingerencji, że wystąpiły już na nim wartościowe procesy sukcesji naturalnej. Referat przedstawia w tym względzie przykłady kształtowania terenów otwartych z wykorzystaniem roślinności rodzimej i zachowaniem wysokich walorów estetycznych. Projekt modernizacji parku Tysiąclecia w Sosnowcu, próbuje utrzymać się w duchu Konwencji o Różnorodności Biologicznej oraz Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Podkreślane są tu wartości ekologiczne i estetyczne jakie może posiadać roślinność synantropijna, która w naturalnym procesie zasiedla teren. Idea ochrony biologicznej różnorodności sugeruje zmiany w szacie roślinnej podążające za naturalnymi warunkami siedliskowymi. Kwestia stosunku do elementów zastanych w terenie opracowania może przybierać formę maksymalnego zachowania, modelowania z poszanowaniem wartości, malowniczego upiększania i swobodnej kreacji. Wskazywana jest waga trwałości obiektu w czasie. W sferze wartości krajobrazowych ważne jest podkreślanie cech decydujących o tożsamości miejsca. Bez względu na przyjętą formę estetyczną obiektu zawsze istnieje możliwość włączenia roślinności rodzimej do jego kompozycji. Powinno to stawać się wręcz elementem codziennej praktyki projektowej a nie tylko rodzajem mody na ekologię.
EN Bringing brownfields into cultivation may not finish with single act of developing. Changes may follow and this process could not be ever stopped. Re-cultivated areas after some time gain leisure value. Then possibly may appear need of exposure and underlying rest values, and that require respect for already existing nature there. Similar challenge we face when the area was abandoned for a long time and succession reach high level. Some examples of open space design with natural flora of exceptional aesthetic are given. Conception of re-composition of the Tysiaclecia Park in Sosnowiec is trying to comprise assignations of Convention on Biological Diversity and European Landscape Convention. In the paper are emphasised ecological and aesthetic values of synanthropic vegetation succeeded in natural process. Idea of biodiversity protection suggests activities enhancing local habitat features by reducing number of introduced plants. That changes should follow real conditions of the habitat. Proposals according to attitude to existing plant cover could be divided as follow: maximal conservation, shaping with the respect to existing flora, picturesque ornamentation, and unconstrained creation. Theymay be either temporal or permanent. Identity values are of greatest importance. Despite an aesthetic style all greenery designs could use vernacular plants. That should be designers general custom, not only ephemeral fashion.
Słowa kluczowe
PL krajobraz   teren poprzemysłowy   kształtowanie  
EN landscape   design   post-industrial area  
Wydawca Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
Czasopismo Problemy Ekologii
Rocznik 2008
Tom R. 12, nr 2
Strony 84--86
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Rostański, K. M.
  • Katedra Projektowania Architektonicznego i Sztuk Pięknych, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Bibliografia
[1] Cooper P.: Gardens without boundaries. Mitchell Beazley, Londyn 2003
[2] Donadieu R: Landscape Urbanism in Europe: From Brownfields to Sustainable 2006 Urban Development. JoLA Journal of Landscape Architecture, autumn 2006
[3] Grahn P.: A planning tool for designing sustainable and healthy cities. The importance of experienced characteristics in urban green open spaces for people's health and well-being. Green Urban Spaces. Van Hali Larenstein, Velp, Holland 2005
[4] Kastner J., Wallis B.: Land and environmental art. Phaidon, London 1998
[5] Koster A.: Ecologisch groenbeheer. Schuyt & Co, Haarlem 2001
[6] McHarg I.: An Ecological Method. w: Swaffield Simon (ed.), Theory in Landscape Architecture, A Reader. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2002. na podstawie: McHarg Ian, An Ecological Method for Landscape Architecture. Landscape Architecture 57, No. 2, str. 105-107, 1967
[7] Słownik sztuki XX wieku. Arkady, Warszawa 1998
[8] Treib M.: Nature recalled. w: Recovering landscape. Princeton Architectural Press, New York 1999
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0063
Identyfikatory