Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0062

Czasopismo

Problemy Ekologii

Tytuł artykułu

Rewitalizacja a urbanistyka strategiczna

Autorzy Zuziak, Z. K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Revitalization and strategic urbanism
Konferencja Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych : innowacja i dobra praktyka. Politechnika Krakowska, 30 maja - 1 czerwca 2007 roku
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jest to próba usystematyzowania problemów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w ujęciu urbanistyki strategicznej. Wiąże ono racjonalność strategii z jej wpływem na logikę struktury. Oznacza to, że w tego rodzaju strategicznym procesie decyzyjnym akcentuje się znaczenie pytań o strukturalne uwarunkowania strategii i strategiczne uwarunkowania działań poprawiających formę przestrzenną przez wzmocnienie powiązań strukturalnych i miejsc węzłowych. Zasady urbanistyki strategicznej objaśniono na tle trzech podejść, które interpretują ideę ładu przestrzennego w sposób "klasyczny", "innowacyjny" i "pragmatyczny". Rozważając potencjalne związki między projektami rewitalizacji a porządkowaniem formy przestrzennej miasta wyróżniono podstawowe rodzaje strategii urbanistycznych sektora publicznego i cztery główne typy sytuacji strategicznych.
EN This is an attempt to systematize urban revitalization problems characteristic for post–industrial areas from the perspective of strategic urbanism. In this approach, the rationality of urban revitalization strategy is attached to its impact on the logic of urban structure. It implies that this strategic decision making process focuses on the structural framework of strategy and strategic setting / situation of actions taken to improve urban form by strengthening structural linkages and the nodes of activity. The principles of strategic urbanism are explained in the context of three concepts of spatial order. They are labelled as "classic", "innovative" and "pragmatic" approaches. Discussing potential relations between revitalization projects and the order of spatial form, basic types of public urban strategies were distinguished and four types of strategic situations with regard to spatial structure.
Słowa kluczowe
PL rewitalizacja   urbanistyka strategiczna  
EN revitalization   strategic urbanism  
Wydawca Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
Czasopismo Problemy Ekologii
Rocznik 2008
Tom R. 12, nr 2
Strony 80--84
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Zuziak, Z. K.
  • Politechnika Krakowska, Zakład Projektowania Miast i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury
Bibliografia
[1] Smyth H.: Marketing the City: The role of flagship developments in urban regeneration; E&FN SPON, London, New York, Tokyo, Melbourne, Madras, 1994
[2] Schafer R.: Problems of urban regeneration within the policy frame-work [w:] Lorens P.:Large scale urban developments; Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2001
[3] Zuziak Z.: Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Monografia 236, Seria Architektura, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 1998
[4] Zuziak Z.: Strategies for Large Scale Urban Developments - the Game between the Public and Private Sector; [in:] Lorens P.: Large scale urban developments; Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001
[5] Zuziak Z.: Przestrzenie publiczne - strategie budowania, [w:] Gzell S. (red. Nauk.): Przestrzeń publiczna jako element krystalizacji zespołów urbanistycznych, „Urbanistyka" - Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe 10/2005, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa 2005
[6] Zuziak Z.: Kryteria oceny projektów rewitalizacji wspieranych z EFRR, [w:] Skutki przestrzenne przebudowy miast i regionów z udziałem środków unijnych - wnioski do planowania i zarządzania przestrzenią, Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0062
Identyfikatory