Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0061

Czasopismo

Problemy Ekologii

Tytuł artykułu

Przekształcenia terenów poprzemysłowych - efekty i perspektywy badań i działań

Autorzy Gasidło, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Transformation of post–industrial areas and objects - current results and future perspectives
Konferencja Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych : innowacja i dobra praktyka. Politechnika Krakowska, 30 maja - 1 czerwca 2007 roku
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przekształcenia terenów poprzemysłowych - efekty i perspektywy badań i działań. Przekształcenie terenów i obiektów poprzemysłowych stało się jednym z ważniejszych problemów jakie muszą rozwiązywać miasta na przełomie er: industrialnej i postindustrialnej. W ciągu ostatnich 20 lat wypracowano podstawy teoretyczne oraz narzędzia praktyczne prowadzenia przekształceń i obecnie obserwuje się w Polsce wiele ciekawych przedsięwzięć realizowanych w dużych miastach. Dalsze działania powinny objąć również mniejsze ośrodki a prowadzone badania dostarczać wiedzy na temat potencjalnych przekształceń obiektów dopiero dzisiaj powstających.
EN Transformation of post–industrial areas and objects - current results and future perspectives. Brownfields transformation and post–industrial objects conversion became one of important problems to be solved by towns in the time of both - industrial and post–industrial eras turnover. Within last 20 years there had been theoretical base of such activity worked out as well as instruments for practical acting. Nowadays we may observe numerous, interesting transformations of brownfields situated in bigger Polish cities. They should be followed by smaller towns. Scientific researches will be oriented to provide knowledge on potential transformation of these objects which are just built up.
Słowa kluczowe
PL przekształcenie   teren poprzemysłowy   obiekt poprzemysłowy   Regentif  
EN post industrial area   post-industrial object   tranformation  
Wydawca Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
Czasopismo Problemy Ekologii
Rocznik 2008
Tom R. 12, nr 2
Strony 76--80
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Gasidło, K.
  • Politechnika Śląska, Zakład Planowania Regionalnego, Wydział Architektury
Bibliografia
[1] Domański B.: Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach [w:] Ziobrowski Z., Ptaszycka-Jackowska D., Rębowska A., Geissler A. (red): Rewitalizacja. Rehabilitacja. Restrukturyzacja. Odnowa miast, IGPiK, Kraków 2000
[2] Gasidło K.: Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Architektura, z.37, Gliwice 1998
[3] Gasidło K., Gorgoń J. (red.): Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, Program UNDP, UNCHS (Habitat) „Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Aglomeracji Katowickiej", Katowice 1999
[4] Założenia programu rewitalizacji dzielnicy Zabłocie w Krakowie, IETU Katowice 2004
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0061
Identyfikatory