Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0060

Czasopismo

Problemy Ekologii

Tytuł artykułu

Regentif - sieć dla intensyfikacji innowacji w dziedzinie regeneracji starych obiektów przemysłowych

Autorzy Lenartowicz, J. K.  Maciąg, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Regentif - network for enhancing innovation in regenerating old industrial facilities
Konferencja Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych : innowacja i dobra praktyka. Politechnika Krakowska, 30 maja - 1 czerwca 2007 roku
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono zarys problematyki terenów poprzemysłowych, ze zwróceniem uwagi na zagadnienia świadomości społecznej i partycypacji interesariuszy w procesie regeneracji tych terenów. Zagadnienia te wiążą się z istnieniem lub brakiem społeczeństwa obywatelskiego. Projekt Regentif, realizowany przez Politechnikę Krakowską jako partnera 6 innych jednostek badawczych i wdrożeniowych z Unii Europejskiej, wskazał istotną rolę czynników nietechnicznych, a wśród nich właśnie wymiaru obywatelskiego (Civicware) w prawidłowym przebiegu regeneracji. Zgodnie z doświadczeniami wdrożenia projektu, 2. Konferencji Regentif (Politechnika Krakowska, Kraków 31 maja - 1 czerwca 2007 r.) towarzyszyły warsztaty mające za zadanie wypracowanie wizji przyszłego użytkowania terenów poprzemysłowych w okolicach Olkusza. Artykuł jest zarazem wprowadzeniem do wyboru artykułów zamieszczonych w tym numerze "Problemów Ekologii", a stanowiących rozwinięcie referatów przedstawionych na konferencji. Zebrane artykuły poruszają niektóre problemy regeneracji terenów poprzemysłowych, a to: tworzenie koncepcji programów rozwoju, miejsce rewitalizacji terenów poprzemysłowych w urbanistyce strategicznej, wizja miasta a rewitalizacja terenów poprzemysłowych, inwentaryzacja i waloryzacja terenów zdegradowanych, adaptacja nieużytków poeksploatacyjnych, braki w prawodawstwie, skażenia gleby a możliwości rozwojowe miast i wsi, przekształcenia środowiska przyrodniczego w następstwie działalności przemysłowej, wartości przyrodnicze będące wynikiem sukcesji naturalnej.
EN An overview of issues related to post industrial issues was presented with focus on public awareness and participation of stakeholders in the regeneration of the facilities. These issues are related to the existence or non - existence of the civic society. The Regentif project in which the Cracow University of Technology takes part as a consortium partner among other organisations from the EU, proved an important role of the non - technical factors including civicware in a successful regeneration process. The 2.Regentif Conference was hold in Cracow in the days of 31 May - 1 June 2007, it was accompanied by a workshop aimed at developing the strategic vision for the future use of the post - industrial sites in the vicinity of Olkusz. The hereby article serves as an introduction to a selection of papers issued in this volume which are an extended version of the presentations delivered during the Regentif Conference. The articles discuss some of the problems related to the post - industrial facilities regeneration including: development concepts, role of the post - industrial facilities in strategic urban planning, vision of cities and revitalisation of post industrial sites, inventory and valorisation of degraded areas, adaptation of idle post - exploitation sites, gaps in legal system, soil contamination and development potential of urban and rural areas, transformations of the natural environment as a consequence of industrial activity, natural values resulting from natural succession.
Słowa kluczowe
PL obiekt poprzemysłowy   teren poprzemysłowy   Konferencja Regentif  
EN post industrial issue   post industrial area   Regentif Conference  
Wydawca Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
Czasopismo Problemy Ekologii
Rocznik 2008
Tom R. 12, nr 2
Strony 73--75
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Lenartowicz, J. K.
autor Maciąg, D.
  • Politechnika Krakowska, Katedra Architektury Środowiskowej
Bibliografia
[1] Lenartowicz J. K.: O społeczeństwie obywatelskim, partycypacji i terenach poprzemysłowych. [w:] [4], s. 361 - 381, 2006
[2] Till J.: Negocjowanie nadziei, [w:] [4], s. 383-408, 2006
[3] Regentifbook, Milan - Cracow 2006
[4] Czasopismo Techniczne, zeszyt 8 - A/2006, rok 103
[5] cordis.europa.eu/easw/home.html
[6] Wacnik R: Wdrażanie projektu w Stalowej Woli. [w:] [4], s. 335-358, 2006
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0001-0060
Identyfikatory