Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR6-0002-0199

Czasopismo

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Tytuł artykułu

Analiza możliwości wykorzystania ultradźwięków do rozróżniania składników mieszaniny kamieni i bulw ziemniaka

Autorzy Kukiełka, L.  Szczerbetka, M. 
Treść / Zawartość http://www.pimr.eu/produkt/journal-of-research-and-applications-in-agricultural-engineering/#tab-archiwa
Warianty tytułu
EN The analysis of the ultrasounds use possibility for components discrimination in the mixture of potato tubers and stones
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W Politechnice Koszalińskiej od ponad 30 lat prowadzone są badania nad opracowaniem bezpiecznego dla obsługi i taniego oddzielacza kamieni, charakteryzującego się dużą sprawnością oddzielania [2-8, 13-15, 17]. Zasadniczym problemem w budowie takiego urządzenia jest konstrukcja odpowiedniego czujnika rozróżniającego kamienie od bulw ziemniaka. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, których celem było ustalenie możliwości zastosowania w oddzielaczu czujnika, charakteryzującego się wysokim stopniem wybiórczości kamieni, niezależnie od ich wielkości, stanu powierzchni, masy właściwej itp. Badaniami objęto następujące ultradźwiękowe metody stosowane w badaniach nieniszczących: echa, przepuszczania (cienia), pomiaru czasu przejścia fal ultradźwiękowych. Wyniki badań nie dały spodziewanych rezultatów. Dlatego też trwają prace nad wkorzystaniem innych metod nieniszczących, a głównie metod akustycznych.
EN The researches over the cheap and service safe separator of stones from the mixture of potato tubers-stones with a large efficiency of separation [2-8, 13-15, 17] fare led for over thirty years at the Technical University of Koszalin. The basic problem appearing during designing such a device is the construction of the sensor enabling to differentiate stones from potato tubers. In this paper the results of the experiment are shown. The main aim of this experiment was to research the use possibility of a sensor characterized by high stone selectiveness indifferent from its' size, surface state, mass density and other properties. Nondestructive supersonic methods were included in the investigation. Those are methods: the echo, transmission (sonic shadow), time measuring of supersonic wave transmission. The results obtained in the experiment are not satisfying. Therefore other nondestructive methods will be researched, mainly acoustic methods.
Słowa kluczowe
PL ultradźwięk   mieszanina   ziemniak   bulwa   kamień   oddzielacz kamieni  
EN ultrasound   mixture   stone   discrimination   potato   tuber  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Czasopismo Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
Rocznik 2002
Tom Vol. 47, nr 4
Strony 17--22
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys.
Twórcy
autor Kukiełka, L.
autor Szczerbetka, M.
  • Katedra Maszyn Roboczych Politechnika Koszalińska
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR6-0002-0199
Identyfikatory