Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0069-0088

Czasopismo

Problemy Eksploatacji

Tytuł artykułu

Zastosowanie modelu CIE Lab w badaniach barwy lotnych popiołów

Autorzy Molenda, J.  Wrona, M.  Siwiec, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of the CIE Lab model in research of fly ash colour
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kolorymetrycznych próbek lotnych popiołów powstających podczas spalania węgla w kotłach energetyki zawodowej. Pomiary kolorymetryczne zrealizowano za pomocą spektrofotometru UV-Vis wyposażonego w sferę integrującą do rejestracji promieniowania rozproszonego. Następnie na podstawie modelu CIE Lab dokonano obliczeń parametrów L, a, b opisujących jasność próbek oraz barwy chromatyczne. Stwierdzono liniową zależność pomiędzy jasnością a zawartością niewypalonego węgla w badanych próbkach, a tym samym potwierdzono możliwość oceny zawartości węgla w lotnych popiołach na podstawie badań kolorymetrycznych. Na wynik pomiaru w nieznaczny sposób wpływa obecność w próbce substancji o zabarwieniu czerwonym, opisywanym parametrem a w modelu CIE Lab.
EN The article presents the results of colorimetric measurements of samples of fly ash, originating during coal combustion in professional power boilers. Colorimetric measurements were realised using a UV-Vis spectrophotometer, equipped with an integrating sphere for the scattered radiation registration. Then, based on the CIE Lab model, the calculations of the L, a, b parameters describing the brightness of samples and chromatic colours were performed. A linear correlation was found between brightness and unburned coal content in research samples, which confirmed the possibility of the assessment of coal content in fly ash, based on colorimetric research. Measurement results are slightly influenced by the presence in the sample of a substance of a red colour, described by a parameter in the Lab model.
Słowa kluczowe
PL lotny popiół   model CIE Lab   barwa chromatyczna   jasność   kolorymetria  
EN fly ash   CIE Lab model   chromatic colour   lightness   colorimetry  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
Czasopismo Problemy Eksploatacji
Rocznik 2012
Tom nr 3
Strony 177--187
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Molenda, J.
autor Wrona, M.
autor Siwiec, E.
Bibliografia
1. Mielicki J.: Zarys wiadomości o barwie. Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, Łódź 1997.
2. Stockman H.M.G., Gevers T.: Color measurement by imaging spectrometry. Computer Vision and Image Understanding, 2000, 79, 236-249.
3. Viscarra Rossel R.A., Minasny B., Roudier P., McBratney A.B.: Colour space models for soil science. Geoderma, 2006, 133, 320-337.
4. Yamanoi Y., Takeuchi S., Okumura S., Nakashima S., Yokoyama T.: Color measurements of volcanic ash deposits from three different styles of summit activity at Sakurajima volcano, Japan: Conduit processes recorded in color of volcanic ash. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 2008, 178, 81-93.
5. Yokoyama T., Nakashima S.: Color development of iron oxides during rhyolite weathering over 52,000 years. Chemical Geology, 2005, 219, s. 309-320.
6. Oram P., Strine J.: Color measurement of a solid active pharmaceutical ingredient as an aid to identifying key process parameters. J. Pharm. And Biomed. Sci., 2006, 40, 1021-1024.
7. Zaeni A., Bandyopadhyay S., Yu A., Rider J., Sorrell C. S., Dain S., Blackburn D., White C.: Colour control in fly ash as a combined function of particle size and chemical composition. Fuel, 2010, 89, 399-404.
8. Raclavska H., Raclavsky K., Matysek D.: Colour measurement as a proxy metod for estimation of changes in phase and chemical composition of fly ash formed by combustion of coal. Fuel 2009, 88, 2247-2254.
9. Molenda J., Siwiec E., Makowska M.: Ocena przydatności pomiaru reflektancji światła widzialnego z wykorzystaniem sfery integrującej do oznaczania zawartości węgla w lotnych popiołach. Chemik, 2011, 65, 7, 615-620.
10. Szydłowski H. (red.): Teoria pomiarów. PWN, Warszawa 1981.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0069-0088
Identyfikatory