PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ wybranych parametrów siewu na kształtowanie przestrzeni życiowej roślin bobiku

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influence of the selected parameters of sowing on shaping life space of field bean plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu szerokości szczeliny roboczej kołeczkowego zespołu wysiewającego oraz szerokości międzyrzędzi i prędkości siewu na kształtowanie wielkości przestrzeni życiowej roślin bobiku. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym w dwóch etapach. W pierwszym wykonano pomiary związane z wyznaczeniem charakterystyki wydajnościowej badanego zespołu wysiewającego, w drugim przeprowadzono pomiary związane z wyznaczeniem rzeczywistej powierzchni życiowej roślin bobiku oraz stopnia wykorzystania przynależnej roślinom teoretycznej powierzchni życiowej, wynikającej z przyjętej szerokości międzyrzędzi i odległości między nasionami w rzędzie. Analiza wariancji uzyskanych wyników wykazała, że z przyjętych zmiennych niezależnych, na stopień wykorzystania powierzchni teoretycznej, przy wynikającej z wymagań agrotechnicznych stałej ilości wysiewu nasion - 360 kg*ha-1, istotny wpływ (α = 0,05) mają dwie zmienne niezależne: szerokość międzyrzędzi i szerokość szczeliny wysiewającej. Wpływ trzeciej zmiennej, tj. prędkości siewu, okazał się nieistotny. Suma rzeczywistych wielkości przestrzeni życiowych roślin bobiku na odcinkach pomiarowych wynosiła od 274 do 1290 cm2, co stanowiło od 24 do 95% wyznaczonej na podstawie wysianej liczby nasion i ustawionej szerokości międzyrzędzi, teoretycznej powierzchni życiowej roślin bobiku.
EN
The work includes results of the research concerning influence of the width of an opening of a pin sowing unit and the width of interrows as well as sowing speed on shaping the size of life space of field bean plants. The research was carried out on a laboratory stand in two stages. The first stage covered measurements related to specifying capacity of the examined sowing unit, the second stage included measurements related to determination of real life area of field bean plants and degree of using theoretic life area of plants resulting from the accepted width of interrows and distance between seeds in a row. Analysis of variance of the obtained results proved that from among the accepted independent variables, two independent variables: width of interrows and width of a seeding opening have significant impact (α=0,05) on a degree of use of theoretic area at a constant number of sowing - 360 kg*ha-1 resulting from agrotechnical requirements. Influence of the third variable, that is sowing speed proved to be insignificant. The sum of real size of life spaces of field bean plants on measured lengths was 274 to 1290 cm2, which constituted from 24 to 95% of the theoretic life area of field bean plants, determined based on the number of sown seeds and the established width of interrows.
Rocznik
Strony
247--257
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
autor
 • Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. M. Oczapowskiego 11, 10-757 Olsztyn, piotr.markowski@uwm.edu.pl
Bibliografia
 • Bagiński T., Markowski P., Rawa T. (2006): Influence of selected factors on irregularity of spring barley seeds dosage using the press drill seeder. Technical Science. Pap. And Rep., 9, 5-11.
 • Bondyra R., Markowski P., Rawa T. (2008): Wpływ wybranych czynników na nierównomierność dozowania nasion pszenżyta wybranym kołeczkowym zespołem wysiewającym. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 7-14.
 • Joshida S. (1972): Physiological aspects of grain yield. Ann. Rev. Plant Physiol., 23, 437-464.
 • Lejman K., Owsiak Z. (1994): Badania podłużnej nierównomierności wysiewu siewników rzędowych. Roczniki Nauk Rolniczych, T 80 C-1, 127-133.
 • Markowski P. (2007): Analiza równomierności dozowania nasion kołeczkowymi zespołami wysiewającymi. Rozprawa doktorska. Wydział Nauk Technicznych UWM w Olsztynie. Maszynopis.
 • Markowski P. (2011): Wpływ wybranych czynników na równomierność wysiewu nasion żyta siewnikami rzędowymi. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 227-235.
 • Markowski P., Rawa T., Lipiński A. J. (2008): Wpływ wybranych czynników na równomierność dozowania i wysiewu nasion pszenicy kołeczkowym zespołem wysiewającym. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 103-109.
 • Markowski P., Rawa T., Warych G. (2007): Próba określenia wpływu przewodu nasiennego i redlicy siewnika na równomierność wysiewu nasion pszenicy. Inżynieria Rolnicza, 7(95), 137-143.
 • Rawa T., Markowski P., Lipiński A. (2005): Próba określenia wpływu parametrów roboczych kołeczkowego zespołu wysiewającego oraz szerokości międzyrzędzi i prędkości siewu na równomierność dozowania nasion pszenicy. Inżynieria Rolnicza, 6(66), 75-83.
 • Rawa T., Markowski P. (2006): Kształtowanie wskaźnika nierównomierności wysiewu nasion rzepaku w zależności od wybranych czynników i procedur obliczeniowych. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 435-442.
 • Ruszkowski M., Jaworska K. (1988): Zmiany w produktywności, strukturze plonu i architekturze łanu pszenicy ozimej zależnie od sposobu rozmieszczenia roślin na jednostce powierzchni. Materiały Konferencji Naukowej, nt. „Obsada a produktywność roślin uprawnych”. IUNG Puławy, 13-22.
 • BN-81/9195-11. 1981. Maszyny rolnicze. Siewniki. Nazwy, określenia i podział. Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. Wyd. Normalizacji ALFA.
 • PN-79/R-65950. 1993. Materiał siewny. Metody badania nasion. Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. Wyd. Normalizacji ALFA.
 • PN-84/R-55050. 1985. Metody badań siewników polowych rzędowych i rzutowych. Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. Wyd. Normalizacji ALFA.
 • PN-87/R-36540. 1987. Siewniki zbożowe. Ogólne wymagania i badania. Polski Komitet Normalizacji,Miar i Jakości. Wyd. Normalizacji ALFA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0069-0050
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.