PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wyposażenie techniczne wybranych gospodarstw ekologicznych ukierunkowanych na produkcję mleka

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Technical equipment of the selected ecological farms oriented to milk production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie poziomu wyposażenia gospodarstw ekologicznych w maszyny i narzędzia rolnicze oraz budynki gospodarskie. Do badań przyjęto 12 gospodarstw ekologicznych, położonych na terenie górskiej gminy Uście Gorlickie. Głównym kierunkiem prowadzonej działalności w tych obiektach była produkcja mleka. W pracy przedstawiono stan badanych gospodarstw pod względem powierzchni, struktury użytkowania gruntów i zasiewów oraz obsady i struktury inwentarza żywego. Obliczono wydajność mleczną, odnosząc wielkość produkcji mleka zarówno do 1 sztuki krowy jak i do hektara użytków rolnych. Podano liczbę i wiek poszczególnych grup maszyn, powierzchnię użytków rolnych przypadającą na 1 sztukę maszyny oraz powierzchnię i wiek budynków gospodarskich. Osobno dokonano charakterystyki maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej. Średnio badane gospodarstwo dysponowało 24,25 szt. środków technicznych, a średni ich wiek wynosił 22 lata. Najmłodsze były maszyny do zbioru zielonek. Łączna powierzchnia budynków w gospodarstwie wynosiła 302 m2, a na 1 sztukę zwierząt przypadało 7,40 m2. Średni wiek budynków to 26 lat.
EN
The purpose of the work was to determine the equipment level of ecological farms with machinery and agricultural tools and farm buildings. Research covered 12 ecological farms located on the territory of a mountainous district Uście Gorlickie. Milk production was the main business orientation in these facilities. The work presents a condition of the researched farms in relation to surface area, structure of using lands and crops as well as livestock and its structure. Milk efficiency was calculated, relating the seize of milk production both to 1 cow as well as to 1 hectare of arable lands. Number and age of particular groups of machines , surface area of arable lands per one unit of machine and surface area and age of farm buildings were given. Characteristics of machines and devices used in animal production was carried out separately. On the average the researched farm had 24.25 units of technical means and their average age was 22 years. Green forage harvesting machines were the youngest. Total surface area of buildings in the farm was 302 m2, and 7.40 m2 per one animal. Average age of buildings was 26 years.
Rocznik
Strony
185--192
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., tab., wykr.
Twórcy
Bibliografia
  • Berger S. (2000): Problemy żywieniowe świata i organizacje międzynarodowe, (w:) Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, red. J. Gawęcki i L. Hryniewiecki, PWN Warszawa, 34.
  • Drywień M. (2004): Wartość odżywcza mleka i jego przetworów w aspekcie potrzeb pokarmowych człowieka. Przegląd Hodowlany, 9, 15-18.
  • Komornicka D. (2009): Ekonomika produkcji ekologicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 73, 143-153.
  • Kupczyk A., Gaworski M. (2006): Analiza wskaźników technicznego wyposażenia gospodarstw mlecznych w Polsce. Inżynieria Rolnicza, 3, 211-216.
  • Michałek R. i in. (1998): Uwarunkowania technicznej rekonstrukcji rolnictwa. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków, 6-39.
  • Reklewski Z., Dymnicki E. (1997): Znaczenie chowu bydła, (w:) Chów i hodowla zwierząt gospodarskich. red. J. Krzyżewski i Z. Reklewski, Fundacja-Rozwój SGGW, Warszawa, 72.
  • Sokół J. L. (2009): Ekologiczne produkty zwierzęce jedną z ofert gospodarstw agroturystycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie, 14, 111-120.
  • Strzetelski J. i in. (2004): Chów bydła mlecznego metodami ekologicznymi. MRiRW, Radom, ISBN 83-89060-48-5.
  • Winnicki S. (1995): Uwarunkowania zootechniczne i weterynaryjne w produkcji zwierzęcej. Materiały pokonferencyjne - Podstawowe problemy w technice i technologii produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, IBMER, Warszawa, 23.
  • XII CIGR. (1994): World Congress Agricultural Engineering, Milan, Proceedings, Vol. 1, 516-529.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0082
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.