Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0062

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Programowalny system doświetlania roślin zbudowany w oparciu o technologię SSL LED

Autorzy Żupnik, M.  Grzesiak, W.  Wojciechowska, R.  Kurpaska, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The application of SSL LED technology in programmable plant lighting systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dynamiczny rozwój technologii SSL LED (Solid-State Lighting LightEmitting Diode) oraz znaczny wzrost cen energii elektrycznej w ostatnich latach spowodowały większe zainteresowanie źródłami światła opartymi o tę technologię. Równocześnie unikalne właściwości diod LED, polegające na możliwości doboru odpowiedniej charakterystyki spektralnej emitowanego światła, stworzyły możliwości wpływania na rozwój roślin przy pomocy odpowiedniego doboru składowych widma. W artykule opisano kompletny system przeznaczony do doświetlania roślin. Omówiono wybrane zagadnienia związane z konstrukcją opraw oświetleniowych oraz z inteligentnym systemem sterowania, umożliwiającym implementację zaawansowanych algorytmów doświetlania, w tym zależności czasowych.
EN The dynamic development of the SSL LED technology (Solid-State Lighting LightEmitting Diode) and a significant increase in electricity prices in recent years has led to a greater interest in light sources based on this technology. At the same time the unique properties of LEDs which include the selection of an appropriate spectral characteristics of the emitted light opened up tremendous opportunities to influence the development of plants with the proper selection of spectral components. This paper describes a complete system designed for plant lighting. It discusses some issues related to the design of luminaires and an intelligent control system enabling the implementation of advanced lighting algorithms, including advanced timing.
Słowa kluczowe
PL technologia SSL LED   sterowanie oświetleniem   charakterystyka spektralna lampy   doświetlanie roślin   oszczędność energii elektrycznej  
EN SSL LED technology   light control system   spectral characteristics of lamp   plant lighting   energy saving  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2012
Tom R. 16, nr 2, t. 1
Strony 361--369
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Żupnik, M.
autor Grzesiak, W.
autor Wojciechowska, R.
autor Kurpaska, S.
  • Instytut Technologii Elektronowej, Oddział w Krakowie, ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków, grzesiak@ite.waw.pl
Bibliografia
Grzesiak W, Nowak S, Początek J, Skwarek A, Kurpaska S, Dubert F, Skoczowski A, CzyczyłoMysza I. (2009): Zastosowanie diod LED w systemach doświetlania roślin wyzwaniem na dzisiaj i na jutro. Elektronika, 10, 73-77.
Grzesiak W., Bieńkowski A., Żupnik M., Wojciechowska R., Kołton A., Kurpaska S. (2011): Nowoczesne systemy doświetlania roślin oparte o najnowsze osiągnięcia technologii SSL LED. Elektronika, 6, 137-139.
Morrow R.C. (2008): LED lighting in Horticulture. HortScience, 43(7), 1947-1950.
Taiz L., Zeiger E. (2011): Plant Physiology, 5 th Ed. Sinauer Associates Inc., Sunderland, Massachusetts, 126-131.
Trouwborst G., Oosterkamp J., Hogewoning S.W., Harbinson J., van Ieperen W. (2010): The responses of light interception, photosynthesis and fruit yield of cucumber to LED lighting within the canopy. Physiologia Plantarum, 138(3), 289-300.
Urbonaviciute A., Samuoliene G., Brazaityte A., Duchovskis P., Karkeliene R., Sliogeryte K., Zukauskas A. (2009): The effect of light quality on nutritional aspects of leafy radish [online], [dostęp luty 2012], Dostepny w Internecie: http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/straipsniai/28/28(1)_16.pdf.
Wright M. (2011): Precise LED wavelengths spur plant growth. LEDsmagazine.com, April/May.
Żupnik M.: Oświetlacz roślin i sposób sterowania oświetlaczem. Zgłoszenie patentowe P.397612.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0062
Identyfikatory