Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0061

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Ciepło spalania ziarniaków zbóż o obniżonych cechach jakościowych

Autorzy Żabiński, A.  Sadowska, U.  Wcisło, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Heat of combustion of grains caryopses of lowered quality properties
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem podjętych badań było określenie i porównanie wartości ciepła spalania ziarna jakościowego oraz porośniętego, gatunków zbóż z podrodziny wiechlinowatych. Badania wykonano za pomocą kalorymetru zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9831:2005. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono m.in., że największą średnią wartością ciepła spalania spośród badanych gatunków zbóż charakteryzują się ziarniaki owsa. Dotyczy to zarówno ziarna jakościowego jak i porośniętego tego gatunku, a otrzymane wartości to odpowiednio 18,62 i 18,02 MJ*kg-1. Najmniejsze wartości ciepła spalania zarejestrowano natomiast dla ziarniaków pszenicy i pszenżyta. Ciepło spalania ziarna jakościowego tych gatunków wynosiło odpowiednio 17,25 i 17,24 MJ*kg-1, porośniętego natomiast 17,07 i 17,01 MJ*kg-1 Porównując wartości ciepła spalania ziarna jakościowego z porośniętym w obrębie każdego z badanych gatunków stwierdzono istotne różnice pod tym względem tylko w przypadku żyta i owsa. Ziarno jakościowe tych gatunków charakteryzowało się istotnie wyższymi wartościami ciepła spalania w stosunku do porośniętego. Dla ziarna jakościowego żyta wartość ta wynosiła 17,68 MJ*kg-1, dla porośniętego 17,22 MJ*kg-1.
EN The purpose of the research was to determine and compare values of the heat of combustion of the quality and the sprout seed, grain varieties belonging to a sub-variety of graminae. The research was conducted using the calorimeter pursuant to the applicable standard PN-EN ISO 9831:2005. Based on the obtained results it was stated, inter alia, that oat caryopses are characterised by the highest mean value of the heat of combustion among the examined grain varieties. It concerns both the quality seed as well as the sprout seed of this variety and the obtained values are respectively 18.62 and18.02 MJ*kg-1. Whereas, the lowest values of the heat of combustion were recorded for wheat and triticale caryopses. The heat of combustion of the quality seed of these varieties was respectively 17.25 and 17.24 MJ*kg-1, while the sprout seed was 17.07 and 17.01 MJ*kg-1. While comparing values of the heat of combustion of the quality seed with the sprout seed within each of the examined varieties, significant differences were noticed in case of rye and oat. The quality seed of these varieties was characterised by significantly higher values of the heat of combustion in relation to the sprout seed. For the quality seed of rye, this value was 17,68 MJ*kg-1, for the sprout seed 17,22 MJ*kg-1.
Słowa kluczowe
PL porośnięte ziarniaki zbóż   ciepło spalania   metoda kalorymetryczna  
EN sprout grain caryopses   heat of combustion   calorimeter method  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2012
Tom R. 16, nr 2, t. 1
Strony 353--359
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Żabiński, A.
autor Sadowska, U.
autor Wcisło, G.
  • Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Podstaw Rolnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Łupaszki 6, 31-198 Kraków, Andrzej.Zabinski@ur.krakow.pl
Bibliografia
Czarnocki S., Starczewski J., Garwacka A. (2007): Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na skłonność do porastania ziarna pszenicy jarej. Acta Agrophysica, 10(3), 533-541.
Dziki D. (2006): Wpływ porośnięcia ziarna żyta na energochłonność rozdrabniania. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 149-156.
Gąsiorowski H. (1994): Żyto - chemia i technologia. PWRiL, Poznań, ISBN: 83-09-01609-3, 189.
Grzybek A. (2003): Kierunki zagospodarowania biomasy na cele energetyczne. Wieś Jutra, 9(62), 10-11.
Hardy T., Kordylewski W., Mościcki K. (2009): Zagrożenie korozją chlorkową w wyniku spalania i współspalania biomasy w kotłach. Archiwum Spalania, Vol.9, 3-4.
Janowicz L. (2006): Ciepło z ziarna. Agroenergetyka, 1(15), 39-41.
Jasińska Z., Kotecki A. (2003): Szczegółowa uprawa roślin. T.1. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ISBN 83-89198-16-X tom I, 38.
Mółka J., Łapczyńska - Kordon B. (2011): Właściwości energetyczne wybranych gatunków biomasy. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 141-156.
Weidner S. (1992): Przedsprzętne porastanie ziarniaków zbóż i jego regulacja. Post. Nauk Roln., 5/6, 89-104.
Żabiński A., Sadowska U., Wcisło G. (2011): Ciepło spalania ziarniaków zbóż z podrodziny wiechlinowatych. Inżynieria Rolnicza, 5 (130), 307-312.
Kalorymetr KL-10 automatyczny. Producent PPHU Precyzja - Instrukcja obsługi.
Polska Norma PN-EN ISO 9831:2005 Pasze, produkty zwierzęce, kał i mocz. Oznaczanie wartości energetycznej brutto. Metoda bomby kalorymetrycznej.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0061
Identyfikatory