Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0059

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Analiza porównawcza metod pomiaru przepływu mleka w kolumnie autonomicznego aparatu udojowego

Autorzy Tomasik, M.  Juszka, H.  Lis, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Comparative analysis of measuring methods of milk flow in a column of an autonomous milking machine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono analizę porównawczą metod pomiaru przepływu mleka w kolumnie autonomicznego aparatu udojowego jako wymierną informację o chwilowym objętościowym natężeniu wypływu mleka ze strzyka wymienia krowy. Precyzyjny pomiar tej wielkości pozwala na sterowanie parametrami doju maszynowego, dopasowanymi do każdej ćwiartki wymienia krowy z uwzględnieniem cech osobniczych oraz charakterystyki naturalnego procesu ssania. Celem pracy była analiza porównawcza czujników poziomu przeznaczonych do pomiaru chwilowego objętościowego natężenia przepływu mleka w autonomicznym aparacie udojowym. Badania doświadczalne prowadzono dla czterech czujników poziomu z wykorzystaniem cieczy mlekozastępczej przy zastosowaniu dodatkowo środka pieniącego. Na podstawie przedstawionej metodyki oraz analizy wyników badań opisano problematykę pomiarów, natomiast we wnioskach wskazano właściwe urządzenia do pomiaru wypływu mleka ze strzyka wymienia krowy w kolumnie autonomicznego aparatu udojowego.
EN The work presents a comparative analysis of the measuring methods of milk flow in a column of an autonomous milking machine as a measurable information on a temporary volume intensity of milk flow from a teat of a cow's udder. A detailed measurement of this size allows to control machine milking parameters which suit every quarter of a cow's udder including individual properties and characteristics of a natural sucking process. A comparative analysis of level sensors intended for measuring a temporary volume intensity of milk flow in an autonomous milking machine was the purpose of the work. Experimental research was carried out for four level sensors with the use of milk replacement liquid with using additionally a foaming agent. Based on the presented methodology and the analysis of the research results, the issue of measurements was described. Whereas, proper devices for measuring milk flow from a teat of a cow's udder in the column of an autonomous milking machine were presented in conclusions.
Słowa kluczowe
PL aparat udojowy   pomiar poziomu cieczy   pomiar przepływu cieczy  
EN milking machine   liquid level measurement   liquid flow measurement  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2012
Tom R. 16, nr 2, t. 1
Strony 335--344
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Tomasik, M.
autor Juszka, H.
autor Lis, S.
  • Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, Marcin.Tomasik@ur.krakow.pl
Bibliografia
Artmann R. (1997): Sensor system for milking robots. Computers and Electronics in Agriculture, 17, 19-40.
Jędruś A., Lipiński M. (2008): Analiza funkcjonalna nowego aparatu udojowego. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 337-345.
Jędruś A. (2010): Metodyka badań wybranych własności metrologicznych termoanemometrycznych indykatorów wypływu mleka z zastosowaniem techniki mikroprocesorowej. Inżynieria Rolnicza, 7(125), 81-86.
Juszka H., Lis S. (2009): Sterowanie udojem oparte o model procesu. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 93-99.
Juszka H., Lis S., Tomasik M. (2008): Modelowanie relacji strumienia masowego cieczy z ciśnieniem bezwzględnym w aparacie udojowym. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 353-360.
Juszka H., Lis S., Tomasik M. (2011a): Validation of a model of the negative pressure set value signal formation in the cow machine milking. Journal of research and applications in agricultural engineering, 56(2), 68-71.
Juszka H., Tomasik M, Lis S., Bałys K. (2011b): Kolektor autonomicznego aparatu udojowego. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 93-98.
Kościelny J. (2001): Diagnostyka zautomatyzowanych procesów przemysłowych. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, ISBN 83-87674-27-3.
Kotowicz J., Wiciak G., Węcel D. (2006): Pomiar strumienia - wybrane zagadnienia badań eksperymentalnych i modelowania. Napędy i Sterowanie, 5, 15-19.
Ordolff D. (2001): Introduction of electronics into milking technology. Computers and Electronics in Agriculture, 30, 125-149.
Szlachta J. (2006): Komputerowe systemy zarządzania stadem. Inżynieria Rolnicza, 6(77), 17-33.
Waluś S., Pachelski B., Szota W. (2001): Analiza metrologiczna stanowisk do wzorcowania przepływomierzy metodą objętościową. Pomiary Automatyka Kontrola, 1, 25-32.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0059
Identyfikatory