Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0056

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Analiza sprężystości suszu owocowego z avocado

Autorzy Stępień, B.  Stopa, R.  Komarnicki, P.  Jaźwiec, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of avocado dried fruit elasticity
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Analizowano sprężystość suszonego owocu avocado odwadnianego trzema metodami: konwekcyjnie (SK), sublimacyjnie (SS) oraz techniką kombinowaną: mikrofalową w warunkach obniżonego ciśnienia z konwekcyjnym podsuszaniem (SMK). Stwierdzono większą przydatność analizy sprężystości w oparciu o znormalizowane funkcje relaksacji naprężeń niż na podstawie reologicznego modelu Maxwella. Kombinowana metoda suszenia pozwala uzyskać susz o najwyższej sprężystości. Warunki prowadzenia suszenia poszczególnymi technikami istotnie zmieniają sprężystość produktu. Zmiany temperatury i prędkości przepływu czynnika suszącego podczas suszenia konwekcyjnego oraz sposobu dostarczania ciepła podczas suszenia sublimacyjnego wpływają na sprężystość suszonego avocado.
EN The analysis concerned avocado dried fruit elasticity dehydrated with three methods: convectional (SK), sublimation (SS) and with a combined technique: microwave in conditions of lowered pressure with a convective drying (SMK). A greater usefulness of the analysis of elasticity based on normalised functions of stresses relaxation than based on Maxwell rheological model was determined. A combined method of drying allowed for obtaining dried fruit of the highest elasticity. Conditions of carrying out drying with particular techniques significantly change the product elasticity. Changes of temperature and speed of the drying factor flow during convective drying and the method of supplying heat during sublimation drying, influence dried avocado elasticity.
Słowa kluczowe
PL suszenie   sprężystość   avocado   model reologiczny  
EN drying   elasticity   avocado   rheological model  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2012
Tom R. 16, nr 2, t. 1
Strony 307--314
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Stępień, B.
autor Stopa, R.
autor Komarnicki, P.
autor Jaźwiec, B.
  • Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, bogdan.stepien@up.wroc.pl
Bibliografia
Alibas I. (2007): Energy consumption and colour characteristics of nettle leaves during microwave, vacuum and convective drying. Biosystems Engineering, 96(4), 495-502.
Chen P., Chen S. (1986): Stress-relaxation functions of apples high strain loading rates. Transaction of the ASAE, 29(6), 1754-1759.
Figiel A. (2008): Właściwości reologiczne tworzywa biodegradowalnego wyznaczone na podstawie cyklicznego testu relaksacji naprężeń. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 271-277.
Gawałek J. (2005): Wpływ warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia korzeni marchwi na jakość suszu. Inżynieria Rolnicza, 11(71), 119-127.
Gołacki K. (1996): Test relaksacji naprężeń dla korzenia marchwi. ZPPNR, 347-351.
Gołacki K., Stropek Z. (2001): Viscoelastic properties of jonagold apple flesh. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Agricultural Engineering, vol. 4, issue 2.
Gołacki K., Stropek Z. (2006): Metoda porównania przebiegów krzywej relaksacji naprężeń różnych materiałów roślinnych. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 473-479.
Kramkowski R., Stępien B., Peroń S. (2003): Selected aspects of freeze-drying in the production of instantly reconstituable foodstuffs. Acta Agrophysica, 2(2), 339-346.
Krokida M.K., Kiranoudis C.T., Maroulis Z.B. 1999): Viscoelastic behavior of dehydrated products during rehydration. Journal of Food Engineering, 40, 269-277.
Lewicki P.P., Jakubczyk E. (2004): Effect of hot air temperature on mechanical properties of dried apples. Journal of Food Engineering, 64, 307-314.
Mayor L., Cunha R.L., Sereno A.M. (2007): Relation between mechanical properties and structural changes during osmotic dehydration of pumpkin. Food research International, 40, 448-460.
Piotrowski D., Lenart A., Wardzyński A. (2004): Influence of osmotic dehydration on microwaveconvective drying of frozen strawberries. Journal of Food Engineering, 65, 519-525.
Sanga E.C.M., Mujumdar A.S., Raghavan G.S.V. (2002): Simulation of convection-microwave drying for a shrinking material. Chemical Engineering and Processing, 41, 487-499.
Smewing J. (2000): W jaki sposób analiza tekstury poprawia jakość. Przemysł Spożywczy, 7, 38-40.
Stępień B. (2008): Impact of vacuum-microwave drying on selected mechanical and rheological features of carrot. Biosystems Engineering, 99, 234-238.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0056
Identyfikatory