Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0050

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Słonecznik wierzbolistny Helianthus salicifolius A. Dietr. - na cele energetyczne

Autorzy Mudryk, K.  Wróbel, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Willow-leaved sunflower Helianthus salicifolius A. Dietr. for energy purposes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zamieszczono ocenę przydatności biomasy słonecznika wierzbolistnego na cele energetyczne. Przedstawiono charakterystykę badanego gatunku pochodzącego z Ameryki Północnej. Wykazano, iż gatunek ten spełnia wymagania stawiane roślinom przeznaczonym do tzw. upraw energetycznych, tzn. charakteryzuje się wysokim plonem - 16,5 t*ha-1, odpornością na choroby i szkodniki oraz niewielkimi wymaganiami siedliskowymi. Określono podstawowe właściwości fizyczne biomasy, tj: wysokość pędów - 3,5 m, gęstość właściwą - 615,7 kg*m-3, wartość opałową 14,5 MJ*kg-1. W pracy przedstawiono również porównanie uzyskanych wyników badań z właściwościami wybranych roślin energetycznych. Właściwości biomasy słonecznika wierzbolistnego posiadają zadawalające wartości z energetycznego punktu widzenia.
EN The study presents the usefulness assessment of willow-leaved sunflower biomass for energy purposes. Description of the researched variety from the North America was carried out. It was proved that the variety meets the requirement for plants intended for the so-called energy crops i.e. it is characterised with high crops - 16.5 t*ha-1, resistance to diseases and pests and low habitat requirements. Basic physical properties of biomass, that is: sprouts height - 3.5 m, specific density - 615.7 kg*m-3, calorific value 14.5 MJ*kg-1. Comparison of the obtained research results with the selected energy plants properties was also presented in the study. Biomass properties of willow-leaved sunflower have values, which are satisfying from the energy point of view.
Słowa kluczowe
PL biomasa   słonecznik wierzbolistny   roślina energetyczna   właściwości fizyczne   wartość opałowa  
EN biomass   willow-leaved sunflower   energy plants   physical properties   calorific value  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2012
Tom R. 16, nr 2, t. 1
Strony 249--256
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab.
Twórcy
autor Mudryk, K.
autor Wróbel, M.
  • Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 120, 30-149 Kraków, Marek.Wrobel@ur.krakow.pl
Bibliografia
Budzyński W., Bielski S. (2004):1Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego cz. II. Biomasa jako paliwo stałe. Acta Sci. Pol., Agricultura, 3(2), 15-26.
Frączek J., Mudryk K. (2008): Pomiar powierzchni przekroju pędu wierzby Salix viminalis L. z wykorzystaniem DIA. Inżynieria Rolnicza, 11(109), 47-54.
Frączek J, Mudryk K., Wróbel M. (2009): Klon jesionolistny Acer negundo L. - nowy potencjalny gatunek energetyczny. Acta Agrophysica, 14(171), 313-322.
Frączek J., Mudryk K., Wróbel M. (2011a): Rożnik przerośnięty Silphium Perfoliatum L. - źródło biomasy do produkcji biopaliw stałych. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 21-27.
Frączek J., Mudryk K., Wróbel M. (2011b): Wybrane właściwości fizyczno-mechaniczne topinamburu (Helianthus annuus L.). Inżynieria Rolnicza, 6(131), 29-36.
Gradziuk P. (red.). (2008): Energia odnawialna. Wieś Jutra, Płońsk, ISBN 83-89503-64-6.
Gregorczyk A., Wereszczaka J., Stankowski S. (2012): Wykorzystanie biomasy rdestowca ostrokończystego (polygonum cuspidatum siebold & zucc.) do celów energetycznych. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 293(21), 35-40.
Kwaśniewski D., Mudryk K., Wróbel M. (2010): Trawy i byliny. Rozdział II.1.2 [w:] Produkcja biomasy na cele energetyczne. (red. J. Frączek). PTIR, Kraków, ISBN 978-83-917053-8-4.
Majtkowski W., Podyma W., Góral S., (1996): Gatunki roślin do rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną. Nowe rośliny uprawne na cele spożywcze, przemysłowe i jako odnawialne źródła energii. Wyd. SGGW, Warszawa, 136-148.
Mudryk K. (2011): Ocena jakościowa brykietów wytworzonych z biomasy klonu jesionolistnego oraz robinii akacjowej. Inżynieria Rolnicza, 7(132), 115-121.
Mudryk K., Wróbel M. (2010): Właściwości fizyczne. Rozdział 6.2 [w:] Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowych wytwarzanych z roślin energetycznych. (red. J. Frączek). PTIR, Kraków, ISBN 978-83-930818-0-6.
Solarz W., Chmura D. (2007): Żółte światło. Akademia, 4(12), 33.
Szweykowska J., Szweykowski J. (2006): Botanika. Systematyka. PWN, Warszawa, Tom II, ISBN 83-01-13945-5.
PN-77/D-04100 Drewno. Oznaczanie wilgotności.
PN-77/D-04101 Drewno. Oznaczanie gęstości.
PN-81/G-04513 Paliwa stałe - Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0050
Identyfikatory