Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0041

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Modelowanie przepływu mleka w kolumnie kolektora autonomicznego aparatu udojowego dla krów

Autorzy Lis, S.  Juszka, H.  Tomasik, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modelling of milk flow in a column of the collector of an autonomous milking unit for cows
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy była walidacja założeń konstrukcyjnych dla projektowanego autonomicznego aparatu udojowego. Zakres pracy obejmował: analizę pracy tego aparatu, opis matematyczny procesu przepływu mleka przez kolumnę autonomicznego aparatu udojowego oraz eksperyment symulacyjny. Pomimo ciągłego rozwoju urządzeń udojowych pozostaje do rozwiązania szereg zagadnień dotyczących zbliżenia ich parametrów pracy do cech osobniczych krów w zakresie oddawania mleka. W UR w Krakowie podjęto intensywne prace nad autonomicznym aparatem udojowym. W pracy zilustrowano schemat jednej kolumny i zamodelowano przepływ mleka. Symulację prowadzono w programie Matlab® - Simulink, a jej wyniki przedstawiono na wykresach, z których wynika, że przyjęte założenia konstrukcyjne dla objętości kolumny autonomicznego aparatu udojowego są właściwe.
EN The purpose of the work was to validate structure assumptions for a designed autonomous milking unit. The scope of the work included: analysis of the unit operation, mathematical description of the milk flow process through a column of an autonomous milking unit and simulation experiment. Despite continuous development of milking units, numerous issues concerning their operation parameters, which shoul resemble individual properties of cows in giving milk, remain unsolved. Intensive works on an utonomous milking unit have beed undertaken in the University of Agriculture in Kraków. The work presents a schematic representation of a column and a model of milk flow. Simulation was carried out in Matlab® - Simulink program and its results were presented in diagrams proving that the assumed structure assumptions for the column volume of an autonomous milking unit are appropriate.
Słowa kluczowe
PL dój maszynowy   krowa   aparat udojowy   sterowanie   przepływ mleka  
EN machine milking   cow   milking unit   controlling   milk flow  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2012
Tom R. 16, nr 2, t. 1
Strony 169--178
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Lis, S.
autor Juszka, H.
autor Tomasik, M.
  • Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, slis@ar.krakow.pl
Bibliografia
Bukowski J. (1975): Mechanika płynów. PWN, Warszawa.
Czarnociński F, Lipiński M. (2009): Roboty udojowe TITAN. Portal Hodowcy [online], [dostęp 02-12-2011]. Dostępny w Internecie: http://www.portalhodowcy.pl/hodowca-bydla/50-numer-2-2008/ 122-roboty-udojowe-titan.
Jędruś A. (2012): GEA Milking intelligence one day. Bydło, 2, 52-55.
Juszka H. (2006): Automatyzacja i robotyzacja w inżynierii rolniczej. Wydawnictwo PTIR, Kraków, ISBN 83-917053-3-1.
Juszka H., Lis S., Tomasik M. (2008): Modelowanie relacji strumienia masowego cieczy z ciśnieniem bezwzględnym w aparacie udojowym. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 353-360.
Juszka H., Lis S. Tomasik M. (2011): Koncepcja dwukomorowego kolektora autonomicznego aparatu udojowego. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 161-165.
Kupczyk A. (1999): Doskonalenie warunków doju mechanicznego ze szczególnym uwzględnieniem podciśnienia w aparacie udojowym. Rozprawa habilitacyjna. Inżynieria Rolnicza, 3(9), 1-114.
Lipiński M. (2012): Aktualna światowa oferta robotów udojowych. Mat. konf. XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła nt. Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie. Instytut Zootechniki PIB 186.
Lis S., Juszka H., Tomasik M. (2011): Aplikacja zbiorów rozmytych dla nowoczesnych technik doju krów. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 125-131.
Szlachta J., Wiercioch M. (1996): Przepływ powrotny w zmodyfikowanych aparatach udojowych przy nieregularnych wahaniach podciśnienia. Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej we Wrocławiu Mechanizacja Rolnictwa, 302, 23-30.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0041
Identyfikatory