Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0028

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Selekcja kryteriów oceny jakości maszyn rolniczych metodą korelacji cech

Autorzy Durczak, K.  Rybacki, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selection of criteria of the quality assessment of agricultural machines with the method of features correlation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy jest selekcja, czyli dobór poprzez eliminację, cech przeznaczonych do oceny jakości maszyn rolniczych. Do ograniczania zbioru parametrów projakościowych wykorzystano metodę korelacji cech, która w sposób arbitralny wskazuje te parametry, których wartości są nadmiernie skorelowane z pozostałymi. Procedura eliminacji kończy się, jeżeli wartości diagonalne w macierzy odwrotnej do macierzy korelacji nie przekraczają 10. W wyniku takiej selekcji pozostają tylko te cechy, które istotnie różnią się między sobą, a więc należy je uwzględnić w ocenie jakości. Wykonano symulacje ograniczania zbiorów parametrów jakościotwórczych dla przykładowych grup maszyn rolniczych. W każdym przypadku końcowy zbiór parametrów nie przekroczył liczby Millera, tj. 9 rozpatrywanych cech, co pozwala dobrze dobrać do nich wagi, niezbędne w kolejnych etapach oceny i wartościowania jakości maszyn rolniczych.
EN The aim of the study is a selection, that is a selection by elimination of features designed to assess the quality of agricultural machinery. To restrict the set of pro-quality parameters the features correlation method was used, which arbitrarily shows the parameters whose values are excessively correlated with othesr. Elimination procedure is completed if diagonal values of the inverse matrix to the correlation matrix do not exceed 10. As a result of such selection only those characteristics remain that significantly differ, and thus should be considered in the assessment of quality. Simulations of limiting sets of qualitative creative parameters for sample groups of agricultural machinery were carried out. In each case the final set of parameters did not exceed the number of Miller's question, i. e. 9 features, which allows to choose the right weight, necessary in subsequent stages of assessment and evaluation of quality of agricultural machinery.
Słowa kluczowe
PL ocena jakości   metoda korelacji cech   maszyna rolnicza   liczba Millera  
EN quality assessment   features correlation method   agricultural machine   Miller number  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2012
Tom R. 16, nr 2, t. 1
Strony 43--52
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab.
Twórcy
autor Durczak, K.
autor Rybacki, P.
  • Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, kdurczak@up.poznan.pl
Bibliografia
Durczak K. (2011): System oceny jakości maszyn rolniczych. Rozprawy naukowe nr 418, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISSN 1896-1894.
Eikel G. (2007): Porównanie pięciu bron wirnikowych. Profi+top agrar Polska. Profesjonalna technika rolnicza. Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 28-33.
Gerighausen H.G., Wilmer H. (2007): Porównanie siedmiu zgrabiarek pokosowych. Profi+top agrar Polska. Profesjonalna technika rolnicza. Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 34-40.
Kolman R. (2009): Kwalitologia. Wyd. Placet, Warszawa, ISBN 978-83-7488-133-3.
Krodkiewska-Skoczylas E. (1982): Metody syntetycznej oceny jakości produktów. Wydawnictwa Normalizacyjne, Warszawa, ISBN 83-7001-012-1.
Küpler J.M. (2010): Porównanie ośmiu pługów. Top technika - top agrar Polska, 3, Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 21-27.
Miller G.A. (1956): The magical number seven plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychol. Rev. 63, 81-97.
Parasuraman A., Berry L.L., Zeithaml V.A. (1989): Refinement and reassessment of the SERVQUAL scale. Journal of retailing, 67(4), 420-450.
Saaty T.L. (1990): How to make a decision: The analytic hierarchy process. European Journal of Operational Research, Volume 48.1, 9-26.
Wysocki F., Lira J. (2003): Statystyka opisowa. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, ISBN 83-7160-304-5.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0028
Identyfikatory