Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0025

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Ocena trakcyjna opon do uniwersalnego ciągnika rolniczego

Autorzy Białczyk, W.  Brennensthul, M.  Cudzik, A.  Czarnecki, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Traction assessment of universal farm tractor tyres
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę pracy koła napędowego, wyposażonego w oponę 8.3-20, na trzech różnych podłożach rolniczych (ściernisko, droga gruntowa, darń łąkowa). Na podstawie pomiarów i obliczeń wyznaczono właściwości trakcyjne badanego koła. Jako cel pracy przyjęto porównanie wybranych podłoży rolniczych w aspekcie ich właściwości trakcyjnych; parametrem, który posłużył do tego celu była sprawność trakcyjna. Badania trakcyjne wykonywano dla trzech obciążeń pionowych, co umożliwiło ustalenie wpływu tego czynnika na właściwości trakcyjne koła. Badań dokonano z wykorzystaniem specjalistycznego stanowiska umożliwiającego pomiar parametrów, na podstawie których wyznaczano poślizg badanego koła oraz siłę trakcyjną i sprawność trakcyjną. Stwierdzono, że eksploatacja badanej opony nie gwarantuje uzyskiwania porównywalnych właściwości trakcyjnych na odmiennych podłożach.
EN The article presents the analysis of a drive wheel operation, equipped with a tyre 8.3-20 on three different agricultural surfaces (stubble field, ground track, meadow sod). Traction properties of the researched wheel were determined on the basis of measurements and calculations. Comparison of the selected agricultural surfaces from the point of view of their traction parameters; traction efficiency was a parameter which was used for this purpose. Traction research were carried out for three vertical loads, which allowed estimating the influence of this factor on traction properties of the wheel. The research was carried out with the use of a specialistic stand, which allows for the measurement of parameters, on the grounds of which a slide of the researched wheel and a traction force as well as traction efficiency were determined. It was reported that exploitation of the researched tyre does not guarantee that comparable traction properties on variable surfaces will be obtained.
Słowa kluczowe
PL ciągnik rolniczy   sprawność trakcyjna   poślizg   obciążenie koła  
EN farm tractor   traction efficiency   sliding   wheel load  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2012
Tom R. 16, nr 2, t. 1
Strony 7--17
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Białczyk, W.
autor Brennensthul, M.
autor Cudzik, A.
autor Czarnecki, J.
Bibliografia
Bashford L. L., Von Bargen K., Way T. R., Xiaoxian L. (1987): Performance Comparisons between Duals and Singles on the Rear Axle of a Front Wheel Assist Tractor. Transactions of the ASAE, v. 30 (3), 641-645.
Białczyk W., Cudzik A., Czarnecki J., Brennensthul M., Kaus A. (2011): Ocena procesu przenoszenia siły napędowej przez oponę 7.50-16 w różnych technologiach uprawy gleby. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 7-14.
Białczyk W., Pieczarka K., Materek D. (2001): Badanie przyczepności koła mikrociągnika w zmiennych warunkach glebowych. Inżynieria Rolnicza, 13(33), 79-84.
Botta G .F., Tolon-Becerra A., Tourn M., Lastra-Bravo X., Rivero D. (2012): Agricultural traffic: Motion resistance and soil compaction in relation to tractor design and different soil conditions. Soil & Tillage Research 120, 92-98.
Dajniak H. (1983): Ciągniki, Teoria ruchu i konstruowanie. WKiŁ, Warszawa, 13-15.
Jakliński L. (2006): Mechanika układu pojazd - teren w teorii i badaniach. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 18-19.
Jenane C., Bashford L. L. (2000): Tractive performance of a mechanical front wheel assist tractor as related to forward speeds. Journal of Agricultural Engineering Research vol. 77, Issue 2, 221-226.
Sharma A., Pandey K. (2001): Matching tyre size to weight, speed and power available for maximizing pulling ability of agricultural tractors. Journal of Terramechanics 38, 89-97.
Upadhyaya S. K., Chancellor W. J., Perumpral J. V., Wulfsohn D., Way T. R. (2009): Advances in Soil Dynamics. ASABE. St. Joseph, Michigan, 213-220.
Zoz F. M.,Grisso R. D. (2003): Traction and Tractor Performance. ASAE Distinguished Lecture Series, Tractor Design, 27, 24-25.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0025
Identyfikatory