Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0065-0083

Czasopismo

Problemy Inżynierii Rolniczej

Tytuł artykułu

Techniki uprawy gleby, ograniczające emisję gazów cieplarnianych

Autorzy Golka, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Soil tillage techniques reducing the emission of greenhouse gases
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono kierunki prac badawczych i konstrukcyjnych w zakresie uprawy gleby, prowadzonych w Ośrodku Badawczym Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Kłudzienku. Prace te mają istotny związek z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie - z ograniczaniem zmian klimatycznych na Ziemi. Uprawa gleby - poza kluczowym celem, jakim jest stworzenie optymalnych warunków dla materiału siewnego - może odegrać istotną rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
EN Paper indicated the directions in research and constructional works dealing with the soil tillage, being carried out at the Institute of Technology and Life Sciences (ITLS), Research Centre at Kłudzienko. Conducted works are significantly connected with reducing the emission of greenhouse gases and, consequently, with limitation of climatic changes on the Earth. Soil tillage, apart from the key object - creation of optimum conditions for seeding material, may be a significant factor limiting the emission of greenhouse gases into atmosphere.
Słowa kluczowe
PL narzędzie uprawowe   materia organiczna   gazy cieplarniane   zachowawcza uprawa gleby   zmiany klimatyczne  
EN soil tillage implements   organic matter   greenhouse gases   conservation tillage of soil   climatic changes  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Problemy Inżynierii Rolniczej
Rocznik 2011
Tom R. 19, nr 4
Strony 51--60
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., fot.
Twórcy
autor Golka, W.
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku, 05-825 Kłudzienko, tel. 22 755-60-41, w.golka@itep.edu.pl
Bibliografia
Brzezińska M., Włodarczyk T., Witkowska-Walczak B., Sławiński C., Borkowska A., Kotowska U., Nosalewicz M., Szarlip P. 2007. Wpływ wilgotności i temperatury gleby na stężenie i emisję CO2, przy systemie uprawy tradycyjnej i uproszczonej. W: Emisja gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie. Acta Agrophysica. Rozprawy i Monografie. No 150(4) s. 42-53.
ClimSoil 2008. Final Report. Review of existing information on the interrelations between soil and climate change [online]. [Dostęp 15.03.2011]. Dostępny w Internecie: http://ec.europa.eu/ environment/soil/pdf
Dechnik L., Lipiec J.1975. Zwięzłość gleby jako czynnik środowiska rozwoju roślin. Problemy Agrofizyki. T. 17 ss. 29.
Kęsik T., Błażewicz-Woźniak M., Wach D. 2010. Influence of conservation tillage in onion production on the soil organic matter content and soil aggregate formation. International Agrophysics. Vol. 24 no 3 s. 267-273.
Kowalczuk J. 1997. Konstrukcja i badania włóki zawieszanej o zmiennym kącie ustawienia belek. W: Problemy budowy oraz eksploatacji maszyn rolniczych. Materiały Konferencyjne. Płock 1997 r.
Łukawski R., Golka W. 2011. Metoda identyfikacji efektu mieszania gleby w procesie powierzchniowej uprawy z wykorzystaniem dynamicznej analizy obrazu 3D. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 2(72) s. 55-63.
Sapek A. 2000. Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa do atmosfery. Zeszyty Edukacyjne. Z. 6. Falenty. Wydaw. IMUZ s. 9-21.
Ptaszyński S. 2001. Wpływ zagęszczania gleby w uprawie przedsiewnej na wschody i wzrost roślin oraz zmiany gęstości gleby w okresie wegetacji. Maszynopis. Warszawa. IBMER.
Kogut Z. 2011. Jakość pracy bron talerzowych w zróżnicowanych warunkach eksploatacji. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 3(73) s. 53-67.
Stalenga J., Kawalec A. 2007. Ocena wpływu różnych systemów produkcji roślinnej na poziom emisji podtlenku azotu i bilans glebowej substancji organicznej. W: Emisja gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie. Acta Agrophysica. Rozprawy i Monografie. No 150(4) s. 73-75.
Treut H., Somerville R., Cubash U., Ding Y., Mauritzen C., Mokssit A., Peterson T., Prater M. 2007. Historical overview of climate change science [online]. [Dostęp 04.05.2011]. Dostępny w Internecie: www. ipcc.ch/publications_and data/ar4/wg1/en/ch1.html
Wachowiak G., Kępińska-Kasprzak M. 2011. Susze w Polsce i celowość uwzględniania tego zjawiska w ocenach oddziaływania górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego na środowisko. Węgiel Brunatny. Nr 1/74 s. 28-32.
Weber R. 2010. Wpływ okresu stosowania systemów bezpłużnych na właściwości gleby. Postępy Nauk Rolniczych. Nr 1 s. 63-75.
Zimny L. 2003. Encyklopedia ekologiczno-rolnicza. Wrocław. Wydaw. AR ss. 250.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0065-0083
Identyfikatory