Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0065-0080

Czasopismo

Problemy Inżynierii Rolniczej

Tytuł artykułu

Rozwój i kondycja wybranych rodzinnych gospodarstw rolnych w latach 1999-2010

Autorzy Szulc, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Development and condition of selected family farms from 1999 to 2010
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem podjętych porównawczych badań w latach 1999, 2003/2004, 2009, 2010 było m.in. wykazanie możliwości rozwoju lub jego brak, rodzinnych gospodarstw rolnych w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz lubuskim. Badaniami ankietowymi oraz wielomiesięcznymi obserwacjami objęto 7 gospodarstw (w 1999 r. i 2004 r.) oraz 3 gospodarstwa w 2009 r. i 2010 r. Badania dotyczyły m.in. kondycji ekonomicznej gospodarstw, powierzchni gospodarstw i rodzaju upraw, liczby oraz rodzaju hodowanych zwierząt, rodzaju, liczby i stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych, stosowanych technologii oraz nakładów pracy, które wynosiły 842-3497 rbh na członka rodziny. Przeprowadzono także szczegółowy bilans przychodów, rozchodów i wykazano poziom dochodów rolników. Średni wiek maszyn wyniósł 14,04-23,25 lat, a wartość odtworzeniowa środków mechanizacji od 120,54 tys. zł do 1254,56 tys. zł. Głównym źródłem przychodów we wszystkich 7 gospodarstwach była produkcja zwierzęca, z produkcji roślinnej przychody czerpały tylko 4 gospodarstwa. Dochód rolniczy brutto w trzech badanych gospodarstwach (w latach 1999-2010) wyniósł od 575,21 do 7785,36 zł*ha-1 UR (gospodarstwo nr 1), a średni dochód pozostałych dwóch obiektów 2789,82-4167,99 zł*ha-1 UR.
EN The aim of the study in 1999, 2003/2004, 2009, 2010 was such demonstrate the economic condition and the changes in selected family farms before and after membership Polish in the European Union. The surveys research and observations included several months of 3-7 farms and they relate to, among others area of farms and crops, the amount and type of animals kept, the type, quantity and condition of agricultural machinery and equipment, the technology used and the workload which was 842-3497 rbh/family member. Were also carried out a detailed balance of revenues, expenditures and incomes of farmers demonstrated. The average age of machinery was 14,04-23,25 years and their replacement value was at 120.54-1254.56 thous. PLN. The main source of income was livestock production (7 objects) and vegetable (2-4 objects). Gross farm income was 575.51-9307.81 PLN*ha-1.
Słowa kluczowe
PL rentowność   ekonomika produkcji   gospodarstwo rodzinne   produkcja zwierzęca   dochód  
EN profitability   economic of production   ecology   family farm   animal production   income  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Problemy Inżynierii Rolniczej
Rocznik 2011
Tom R. 19, nr 4
Strony 23--34
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Szulc, R.
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Poznaniu, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań, tel. 61 820-33-31 w. 237, r.szulc@itep.edu.pl
Bibliografia
Muzalewski A. 2009. Koszty eksploatacji maszyn. Nr 24. Warszawa. IBMER ss. 52.
Pawlak J. 2008. Technologia produkcji zwierzęcej a środowisko naturalne. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 4 s. 85-91.
Pawlak J. 2010a. Produkcja i ceny maszyn rolniczych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 1 s. 45-53.
Pawlak J. 2010b. Ceny oleju napędowego i energii elektrycznej w wybranych krajach. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 1 s. 55-62.
Wójcicki Z. 2000. Wyposażenie techniczne i nakłady materiałowo-energetyczne w rozwojowych gospodarstwach rolniczych. Warszawa. IBMER ss. 139.
Wójcicki Z. 2001. Metody badania i ocena przemian w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych. Kraków. PTIR ss.136.
Wójcicki Z. 2008. Metodyka badań postępu technologicznego w gospodarstwach rodzinnych. Monografia. Warszawa. IBMER ss. 90.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0065-0080
Identyfikatory