Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0065-0078

Czasopismo

Problemy Inżynierii Rolniczej

Tytuł artykułu

Nakłady inwestycyjne w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych

Autorzy Wójcicki, Z.  Kurek, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Investment outlays in developing family farms
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zaprezentowano analizę działalności inwestycyjnej w wybranych 53 rozwojowych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni od 8,5 do 150 ha UR. Oszacowano potrzeby i możliwości inwestycyjne tych gospodarstw, stwierdzając ich zróżnicowanie w poszczególnych grupach obszarowych. W 2009 r. średnie nakłady inwestycyjne, przeliczone na ha UR, były najwyższe w grupach V (3,11 tys.*ha-1 UR) i I (2,18 tys.*ha-1 UR), czyli w gospodarstwach o powierzchni 57-150 ha UR i o powierzchni 8-20 ha UR. Wnioskowano, aby ocenę działalności inwestycyjnej, podobnie jak i całej działalności modernizacyjnej, wybranego gospodarstwa rodzinnego opierać na wynikach kilkuletnich, a nie rocznych.
EN Paper presented the analysis of investment activity in 53 selected developing family farms, of the acreage from 8.5 to 150 ha AL. Estimated investment needs and possibilities of surveyed farms showed considerable differentiation within particular acreage groups of farms. In 2009 the average investment outlays, as accounted per 1 ha AL, were highest in groups V (3.11 thous. PLN*ha-1 AL) and I (2.18 thous. PLN*ha-1 AL); in other words - in the farms of acre-age 57-150 ha AL, and of acreage 8-20 ha AL. It was also concluded to lean the evaluation of investment activity, as well as the whole modernization activities in chosen family farm, on the several year's results, not on the one-year only.
Słowa kluczowe
PL rolnictwo   gospodarstwo   modernizacja   środki techniczne   inwestycje  
EN agriculture   family farm   modernization   investments   technical means  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Problemy Inżynierii Rolniczej
Rocznik 2011
Tom R. 19, nr 4
Strony 5--11
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
autor Wójcicki, Z.
autor Kurek, J.
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, tel. 22 542-11-32, j.kurek@itep.edu.pl
Bibliografia
Golka W., Wójcicki Z. 2009. Ocena działalności rozwojowych gospodarstw rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 1 s. 35-42.
Kurek J., Wójcicki Z. 2011. Wyposażenie techniczne i nakłady pracy w wy-branych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 3 s. 21-29.
Szeptycki A. (red.) 2005. Stan i kierunki rozwoju techniki oraz infrastruktury rolniczej w Polsce. Pr. zbior. Warszawa. IBMER ss. 237.
Wójcicki Z. 2009. Potrzeby i możliwości inwestycyjne rozwojowych gospodarstw rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 3 s. 5-12.
Wójcicki Z. (red.) 2009. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. I. Program, organizacja i metodyki badań. Monografia. Pr. zbior. Warszawa. IBMER ss. 149.
Wójcicki Z. 2010. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. II. Projekty modernizacji badanych obiektów. Monografia. Falenty. Wydaw. ITP ss. 89.
Wójcicki Z., Kurek J. 2011. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wy-branych gospodarstw rodzinnych. Cz. III. Wyposażenie i działalność badanych obiektów w 2009 r. Monografia. Falenty. Wydaw. ITP ss. 122.
Wójcicki Z. 2011. Projektowanie modernizacji gospodarstw rolnych. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 2 s. 5-16.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0065-0078
Identyfikatory