Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0064-0091

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Energochłonność rozdrabniania rdzeni kolb kukurydzy cukrowej

Autorzy Szymanek, M.  Dreszer, K. A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Energy consumption of grinding process of sweetcorn cobs stems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono badania dotyczące określenia jednostkowej energii rozdrabniania rdzeni kolb kukurydzy cukrowej na rozdrabniaczu bijakowych w zależności od trzech średnic otworów sita oraz trzech odmian (Shaker, Boston i Garrison). Najwyższe wartości jednostkowej energii rozdrabniania wystąpiły dla odmiany Shaker, a najniższe dla odmiany Garrison. Wraz ze zwiększaniem średnicy otworów sita następował spadek jednostkowej energii rozdrabniania średnio, dla badanych odmian, o około 33%.
EN The study presents the research concerning determination of specific energy consumption of grinding process of sweetcorn cobs stems in a beater grinder depending on three diameters of sieve meshes and on three varieties (Shaker, Boston and Garrison). The highest values of specific energy consumption of grinding occurred for Shaker variety and the lowest for Garrison variety. Simultaneously with increasing diameter of sieve meshes, decrease of specific energy consumption of grinding occurred for the tested varieties at average 33%.
Słowa kluczowe
PL kukurydza   energochłonność   rozdrabnianie  
EN corn   energy consumption   grinding  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2011
Tom R. 15, nr 9
Strony 263--268
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Szymanek, M.
autor Dreszer, K. A.
Bibliografia
Bagby M. O., Widstrom N. W. 1987. Corn: chemistry and technology. Edited by Watson S. A., Ramstad P. E., Paul S. American Association of Cereal Chemists, Inc., pp. 575-590.
Barnard G., Kristoferson L. 1983. Agricultural residues as fuel in the third World. Earth Scan Technical. Vol. 4. pp. 11-16.
Enweremadu C. C., Ojediran J . O., Ogunwa A. Afolabi L. O. 2004. Determination of the energy potentials of orange pomace. Science Focus. Vol. 8. pp. 5-9.
Brecht J. K. 1998. Fresh cut sweet corn kernels. Citrus and Vegetable Magazine. Vol. 63(7), p. 36-37.
Feibert E., Shock C., Willison G., Saunders M. 1997. Evaluations of supersweet corn and sweet corn varieties [online]. [dostęp 10.08.2010]. Dostępny w Internecie http://www.cropinfo.net/AnnualReports/1997/varieties.corn.html.
Fritz V. A., Randall G. W., Rosen C. J. 2001. Characterization and utilization of nitrogen contained in sweet corn silage waste. Agronomy Journal. Vol. 93. pp. 627-633.
Grochowicz J. 1996. Technologia produkcji mieszanek paszowych. PWTiL. Warszawa. ISBN 83-09-01656-5.
Hang Y. D., Woodams E. E. 2001. Enzymatic production of reducing sugars from corn cobs. Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie. Vol. 34. pp. 140-142.
Kaliyan N., Morey R. V. 2010. Densification characteristics of corn cobs. Fuel Processing Technology. Vol. 91. pp. 559-565.
Love J. M. 1990. The U.S. processing sweet corn industry. Vegetables and Specialties-Situation and Outlook. Vol. 251, pp. 20-22.
Molendowski F. 2001. Ocena zmienności jednostkowego oporu cięcia rdzeni kolb kukurydzy. Inżynieria Rolnicza. Nr 12. s. 209-214.
Myers D., Underwood J. 1992. Harvesting Corn Residue. Agronomy Fact Sheet 00392. [online]. [dostęp 10.08.2010]. Dostępny w Internecie http://ag.ohiostate.edu/~ohioline/agf-fact/0003.html.
Opielak M., Komsta H. 2001. Badania wpływu wilgotności ziarna pszenicy na wydajność rozdrabniacza żarnowego i stopień rozdrobnienia materiału. Inżynieria Rolnicza. Nr. 9. s. 187-192.
Pordesimo L. O., Hames B. R., Sokhansanj S., Edens W. C. 2005. Variation in corn stover composition and energy content with crop maturity. Biomass Bioenergy. Vol. 28. pp. 366-374.
Soltes E. J. 1983. Thermo-chemical routes to chemicals, fuels, and energy from forestry and agricultural residues. Edited by Cote W. A. , Biomass Utilization, Plenum Press, New York. pp 23-47.
Vaughan T., Seo Ch. W., Marshall W. E. 2001. Removal of selected metal ions from aqueous solution using modified corncobs. Bioresource Technology. Vol. 78. pp. 133-139.
Waligóra H. 2004. Kukurydza jadalna - znaczenie gospodarcze i rola w żywieniu człowieka. Forum producentów roślin zbożowych, kukurydzy i rzepaku, Polagra-Farm s. 12-17.
Warzecha R. 2003. Słodki smak kukurydzy. Owoce, Warzywa, Kwiaty. Nr 6, s. 20-21.
Zawiślak K. 1997. Technika rozdrabniania a wymagania jakościowe stawiane produktom. Pasze przemysłowe. Nr 6/7. s. 22-27.
Zdrojewski Z., Peroń S. 2002. Charakterystyka energetyczna osadek kukurydzy - wpływ struktury próbek na pomiar ciepła spalania. Inżynieria Rolnicza. Nr 5. s. 509-517.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0064-0091
Identyfikatory