Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0064-0076

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Analiza czynników w procesie decyzyjnym zakupu ciągników rolniczych

Autorzy Napiórkowski, J.  Szczyglak, P.  Obrębski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of factors in the decision process of purchasing farm tractors
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeanalizowano kryteria doboru ciągników w procesie decyzyjnym ich zakupu. Przedstawiono model matematyczny uwzględniający kryteria doboru ciągników. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wykazano udział poszczególnych rozwiązań funkcjonalnych układów ciągnika w procesie decyzyjnym, w aspekcie technicznym, ich doboru. Stwierdzono, że o istotności danej charakterystyki decyduje wiedza empiryczna o korzyściach wynikających z jej wyboru.
EN Criteria of selecting tractors in the decision process of purchasing were analysed. A mathematical model considering criteria of tractors selection was presented. A share of particular functional system solutions of a tractor in the decision process within a technical aspect of their selection was showed based on the studies, which were carried out. It was determined, that empiric knowledge on advantages resulting from the choice, decides about the importance of a particular profile.
Słowa kluczowe
PL proces decyzyjny   kryteria doboru   ciągnik   model matematyczny   badanie ankietowe  
EN decision process   selection criteria   tractor   mathematical model   survey research  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2011
Tom R. 15, nr 9
Strony 145--152
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., wykr.
Twórcy
autor Napiórkowski, J.
autor Szczyglak, P.
autor Obrębski, M.
  • Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Oczapowskiego 11, 10-756 Olsztyn, napj@uwm.edu.pl
Bibliografia
Banasiak J. 2008. Koncepcja optymalizacji doboru maszyn w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza Nr 4(102). s. 47-52.
Bojar W. 2005. Studium wyboru maszyn w gospodarstwach rolniczych w świetle rozwoju systemów wspomagania decyzji, Wydawnictwo ATR, Bydgoszcz. Rozprawy nr 14.
Muzalewski A. 2008. Zasady doboru maszyn rolniczych. IBMER Warszawa (maszynopis).
Niziński S., Żurek J. 2011. Logistyka ogólna. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa. ISBN 978-83-206-1794-8.
Rogowski W. 2008. Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business Warszawa. ISBN 978-83-7526-630-6.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0064-0076
Identyfikatory