PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Właściwości fizyczne i chemiczne surowców roślinnych stosowanych do produkcji biopaliw

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Physical and chemical properties of plant raw materials used for biofuels production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych biomasy roślinnej: miskanta olbrzymiego, ślazowca pensylwańskiego, topinambura, trawy turzycowej i wierzby wiciowej. Określono wilgotność, skład granulometryczny, średni wymiar cząstek, gęstość w stanie zsypnym, gęstość w stanie utrzęsionym, kąt zsypu, kąt usypu surowców oraz zawartość tłuszczu, białka, popiołu, włókna i węglowodanów. Wyniki poddano ocenie statystycznej. Obliczono średnie wartości, odchylenia standardowe oraz określono istotność różnic średnich wartości właściwości fizycznych i ilości składników chemicznych w zależności od surowca. Stwierdzono, że występuje różna zmienność rozrzutu wartości poszczególnych właściwości fizycznych i chemicznych oraz, że właściwości te zależą istotnie od rodzaju surowca.
EN
The research results of physical and chemical properties of the following plant biomass were presented: miscanthus giganteus, Virginia mallow, topinambour, carex grass and basket willow. The research determined humidity, grain-size composition, average size of fractions, bulk density, shaked density, slip angle, angle of repose of raw materials and fat, protein, ash, fiber and carbohydrates content. The results were subjected to statistical assessment. Average values, standard deviation were calculated and importance of average values of physical properties and amount of chemical ingredients depending on the raw material were determined. It was determined, that various variability of values scatter of selected physical and chemical properties occurs and that these properties depend considerably on the kind of the raw material.
Rocznik
Strony
253--260
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
autor
autor
 • Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin-Felin, stanislaw.skonecki@up.lublin.pl
Bibliografia
 • Adamczyk F., Frąckowiak P., Mielec K., Kośmicki Z. 2005. Problematyka badawcza w procesie zagęszczania słomy przeznaczonej na opał. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering. 50(4). s. 5-8.
 • Denisiuk W. 2006. Koszt likwidacji plantacji roślin energetycznych. Inżynieria Rolnicza. Nr 12(87). s. 99-107.
 • Denisiuk W. 2008. Słoma - potencjał masy i energii. Inżynieria Rolnicza. Nr 2(100). s. 23-30.
 • Gradziuk P., Kościk K. 2007. Analiza możliwości i kosztów pozyskania biomasy na cele energetyczne na potrzeby energetycznego wykorzystania w gminie Clomas. Opracowanie na zlecenie Urzędu Gminy Clomas [dostęp 22-03-2011]. Dostępny w Internecie: http://www.rsi.podkarpackie.pl/praktyki/publikacje/cmolas/2.pdf.
 • Hejft R. 2006. Wytwarzanie brykietów z odpadów roślinnych w ślimakowym układzie roboczym. Inżynieria Rolnicza. Nr 5(80). s. 231-238.
 • Hejft R. 2002. Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Politechnika Białostocka, Wyd. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. ISBN 8372042519.
 • Horabik J. 2001. Charakterystyka właściwości fizycznych roślinnych materiałów sypkich istotnych w procesach składowania. Acta Agrophysica. 54. ISSN 1234-4125.
 • Kalembasa D. 2006. Ilość i skład chemiczny popiołu z biomasy roślin energetycznych. Acta Agrophysica. 7(4). s. 909-914.
 • Kowalczyk-Juśko A. 2009. Uciążliwa, ale bardzo atrakcyjna. Aeroenergetyka. 4. s. 17-20.
 • Kulig R., Laskowski J. 2005. Wpływ zawartości tłuszczu na proces granulowania materiałów paszowych. Inżynieria Rolnicza. Nr 7(67). s. 59-68.
 • Kulig R., Laskowski J. 2006. Wpływ zawartości włókna na proces granulowania materiałów paszowych. Inżynieria Rolnicza. Nr 5(80). s. 365-374.
 • Laskowski J. 1989. Studia nad procesem granulowania mieszanek paszowych. Seria Wydawnicza - Rozprawy Naukowe. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie. 113.
 • Mani S., Tabil L.G., Sokhansanj S. 2006. Effects of compressive force, particle size and moisture content on mechanical properties of biomass pellets from grasses. Biomass and Bioenergy. 30(7). s. 648 - 654.
 • Skonecki S., Laskowski J. 2010. Wpływ wilgotności śruty zbożowej na proces wytłaczania. Acta Agrophysica. 15(1). s. 155-165.
 • Skonecki S., Potręć M. 2008a. Wpływ wilgotności łusek kolb kukurydzy na parametry zagęszczania. Acta Agrophysica. 11 (3). s. 725-732.
 • Skonecki S., Potręć M. 2008b. Wpływ wilgotności słomy owsianej na podatność na zagęszczanie. Rozdział nr 9 w Monografii pod redakcją B. Dobrzańskiego, A. Rutkowskiego i R. Rybczyńskiego „Właściwości fizyczne i biochemiczne materiałów roślinnych”. Wyd. Nauk. FRNA, Komitet Agrofizyki PAN, Lublin. s. 147-156. ISBN-13: 978-83-60489-09-3.
 • Skonecki S., Potręć M. 2010a. Właściwości fizyczne i chemiczne biomasy roślinnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. Z. 546. s. 335-340.
 • Skonecki S., Potręć M. 2010b. Wpływ wilgotności na ciśnieniowe zagęszczanie biomasy roślinnej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 546. s. 341-346.
 • Tabil L.G., Sokhansanj S. 1996. Process conditions affecting the physical quality of alfalfa pellets. Applied Engineering in Agriculture. 12(3). s. 345-350.
 • Warechowska M., Warechowski J., Domska D. 2005. Wpływ odmiany pszenżyta na wybrane właściwości fizyczne rozdrobnionego ziarna. Inżynieria Rolnicza. Nr 9(69). s. 353-359.
 • Winnicka G., Tramer A., Świeca G. 2005. Badania właściwości biomasy stałej do celów energetycznych. Karbo. 2. s. 141-147.
 • Wisz J., Matwiejew A. 2005. Biomasa - badania w laboratorium w aspekcie przydatności do energetycznego spalania. Energetyka. 9. s. 631-635.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0064-0053
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.